Hamdullah Hamdi (1449-1503)

Hamdullah Hamdi, 1449'da Bolu'nun Göynük ilçesinde doğdu. Asıl adı Muhammed Hamdullah'tır. Çok küçük yaşta babasını kaybetti. Hamdi Çelebi olarak da bilinen Hamdullah Hamdi, Akşemseddin'in en küçük oğludur. Henüz on yaşındayken babasını kaybeder.

Babası Akşemseddin'in ölümünden sonra maddi ve manevi alanda önemli zorluklarla karşı karşıya kalır. Âlim ve arif kimliğiyle ön plana çıkan şair oldukça iyi bir tahsil görür. Özellikle medrese tahsiliyle kuvvetli bir edebiyat kültürüne sahip olur.

Hamdullah Hamdi, bir süre Bursa'da Çelebi Mehmet Medresesi'nde müderrislik yapmışsa da sonrasında Göynük'te inzivaya çekilir. Burada kendini tasavvufa ve mesnevilerini hazırlamaya adar.

1503'te Göynük'te vefat eden Hamdullah Hamdi babası Akşemseddin'in yanına, onun yattığı türbeye gömülür.

 
Edebi Kişiliği

  • 15. yüzyıl Divan şiirinin Şeyhi'den sonra gelen en önemli mesnevi yazarıdır.
  • Anadolu sahasında ilk hamse sahibi sanatçıdır.
  • Hem Hamse hem de Divan sahibi olan bir şairdir.
  • Türk edebiyatında en güzel Yusuf u Züleyha mesnevisinin yazarıdır. Eser, özellikle dil ve üslup açısından çokça beğenilmiş kendi devrinde ve sonraki zamanlarda zevkle okunmuştur.
  • Hamdullah Hamdi, "Kıyafetname" türünün edebiyatımızda ilk manzum örneğini yazan kişidir. Kıyafetname diğer namıyla "İlm-i Kıyafet" denilen şey insanın fiziksel özelliklerinden yola çıkarak karakterini çıkarmaya çalışmadır.
 
Eserleri

Yusuf u Zuleyha: Mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir. En tanınan Yusuf u Zuleyha mesnevisidir. 6241 beyitten oluşan eser, 1492'de kaleme alınmıştır.

Leylâ vü Mecnûn: Mesnevi tarzında 1500 yılında kaleme alınmış olan eser 4000 beyitten oluşur.

Tuhfetu'l-Uşşak: Mesnevi tarzında kalem alınmıştır. 950 beyitten oluşan eser, bir aşk hikâyesini anlatır. Eserde Kayserili Müslüman bir hocanın İstanbul'a gelip gayrı Müslim bir kıza âşık olması, içki ve eğlence meclislerine dalıp dinden çıkması ve sonrasında her ikisinin de hidayete ermesi konu edinilir.

Kıyâfetnâme: Kıyafet ilmi üzerine yazılan eser 158 beyitten oluşmaktadır. İnsanın uzuvlarıyla karakter özellikleri arasında kurulan bağ eserde anlatılır.

Ahmediyye: 1337 beyitten oluşan eser, 1494'te mevlid türünde kaleme alınmıştır.

Divan: 3 kaside 199 gazel ihtiva eden eser diğer eserlerinin gölgesinde kalmıştır.

 
Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder