Aybek

AYBEK (1905-1968)

1905'te Taşkent'e doğan Aybek, Özbekistan edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Gerçek ismi "Musa Taşmuhammedoğlı"dur. Eserlerinde "Aybek" mahlasını kullanır. Sanat hayatında Çolpan'ın öğrencisi olarak tanınır.

Özbek sanatçı Aybek, iyi bir şair ve yazar olduğu gibi iyi bir ilim adamı, iktisatçı ve tercümandır aynı zamanda. Özbek toplumuna her açıdan özellikle de ilmi ve edebi açıdan zengin ve değerli bir külliyat bırakır. Aybek, ayrıca deneme ve makale türünde de önemli eserlere imza atar.

Ulusal edebiyatın önemli şahsiyetlerinden olan Aybek, romanlarının konusunu genellikle Özbek tarihinden seçer. Toplumsal ve siyasal içerikli eserler de kaleme alır. Özbek kadınının serbestliği için büyük mücadele verir.

Aybek, Abdülhamit Süleyman Çolpan gibi şiirlerini simgelerle yazar. Şiir türünde oldukça ses getiren bir şair olan Aybek ilk şiirini hem Abdülhamit Süleyman Çolpan hem de Rus şairlerinin etkisiyle 1926'da yayımlar.

Aybek, roman türünde ilk eserini 1940'ta yazar. "Kutlug Kan" ismindeki romanında 1916'da yaşanan büyük halk ayaklanmasını ve Türkistan'daki sosyal hayatı her açıdan işler.

Aybek, "Nevaiy" romanıyla Sovyet Devlet Ödülü'ne layık görülür.

Bütün Türk dünyası edebiyatlarında önemli bir sanatçı olarak görülen Aybek, 1968'de vefat eder. Aybek'in yapıtları on dokuz cilt halinde yayımlanır.

Eserleri

Şiir
Tuygular

Romanları
Kutlug Kan
Balık
Nevâiy
Ulug Yol Ayrıca bakınız

Azeri Edebiyatı
Kırgız Edebiyatı
Kırım Edebiyatı
Kıbrıs Edebiyatı
Bulgaristan Edebiyatı 
Yugoslavya Türkleri Edebiyatı 
Irak Edebiyatı
Uygur Edebiyatı
Türkmenistan Edebiyatı
Kazakistan Edebiyatı 
Özbekistan Edebiyatı 
Aybek
Kazan Türkleri Edebiyatı 
Batı Trakya Türkleri Edebiyatı 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme