Aybek (1905-1968)

1905'te Taşkent'e doğan Aybek, Özbekistan edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Gerçek ismi "Musa Taşmuhammedoğlı"dur. Eserlerinde "Aybek" mahlasını kullanır. Sanat hayatında Çolpan'ın öğrencisi olarak tanınır.

Özbek sanatçı Aybek, iyi bir şair ve yazar olduğu gibi iyi bir ilim adamı, iktisatçı ve tercümandır aynı zamanda. Özbek toplumuna her açıdan özellikle de ilmi ve edebi açıdan zengin ve değerli bir külliyat bırakır. Aybek, ayrıca deneme ve makale türünde de önemli eserlere imza atar.

Ulusal edebiyatın önemli şahsiyetlerinden olan Aybek, romanlarının konusunu genellikle Özbek tarihinden seçer. Toplumsal ve siyasal içerikli eserler de kaleme alır. Özbek kadınının serbestliği için büyük mücadele verir.

Aybek, Abdülhamit Süleyman Çolpan gibi şiirlerini simgelerle yazar. Şiir türünde oldukça ses getiren bir şair olan Aybek ilk şiirini hem Abdülhamit Süleyman Çolpan hem de Rus şairlerinin etkisiyle 1926'da yayımlar.

Aybek, roman türünde ilk eserini 1940'ta yazar. "Kutlug Kan" ismindeki romanında 1916'da yaşanan büyük halk ayaklanmasını ve Türkistan'daki sosyal hayatı her açıdan işler.

Aybek, "Nevaiy" romanıyla Sovyet Devlet Ödülü'ne layık görülür.

Bütün Türk dünyası edebiyatlarında önemli bir sanatçı olarak görülen Aybek, 1968'de vefat eder. Aybek'in yapıtları on dokuz cilt halinde yayımlanır.

 

Eserleri 

Şiir

Tuygular

Romanları

Kutlug Kan

Balık

Nevâiy

Ulug Yol 

Ayrıca bakınız


Azeri Edebiyatı

Kırgız Edebiyatı

Kırım Edebiyatı

Kıbrıs Edebiyatı

Bulgaristan Edebiyatı 

Yugoslavya Türkleri Edebiyatı 

Irak Edebiyatı

Uygur Edebiyatı

Türkmenistan Edebiyatı

Kazakistan Edebiyatı 

Özbekistan Edebiyatı 

Kazan Türkleri Edebiyatı 

Batı Trakya Türkleri Edebiyatı 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder