Recep Küpçü

RECEP KÜPÇÜ (1934-1976)

recep kupcu
Bulgaristan Türklerinden olan Recep Küpçü 1934'te Bulgaristan Plovdiv'de (Filibe) doğdu. Bulgaristan Türk edebiyatının en seçkin şairlerinden biri olarak bilinen Küpçü, ilk ve ortaokul öğrenimini tamamladıktan sonra girdiği öğretmen okulunu başarıyla bitirir. Türkoloji öğrenimini ise Türk Filoloji Bölümü kapatıldığı için yarıda bırakmak zorunda kalır.

Recep Küpçü, "Yeni Işık" ve "Halk Gençliği" dergilerinde çalışır. Kararlı ve vakur duruşu ve boyun eğmeyen yapısından dolayı bir işte tutunamayan Küpçü, uzun süre işsiz kalır. Bir ara Varna'da bir fabrikada çalıştıysa da burada da tutunamaz. İdeallerinden dolayı aç susuz ve sıkıntılar içerisinde yaşamaya dahi razı olur.

Recep Küpçü, baskıcı Bulgaristan rejiminin Türklere yaptığı baskı ve haksızlıklara karşı sürekli mücadele etmiştir. Bulgaristan'daki totaliter rejimin ikiyüzlülüğünü de ilk sezenlerden olmuştur.

Recep Küpçü, şiirlerinde ulus, yurt, bayrak özlemi ile insan sevgisini ağırlıklı olarak işler. Özellikle yurt sevgisi ve hasretini her şeyin üstünde tutar. Türk halkına yapılan haksızlıkların doruk noktasına çıktığına dikkat çekmek için şiirlerinde bazen haykırır. O, eserlerinde aslında herkese aklın nefretten üstün olduğunu ifade etmeye çalışmıştır. Recep Küpçü, ayrıca birçok şiirinde denizden ilham alırcasına "deniz"i işler.

Eserlerinde kullandığı dil açık, anlaşılır, sanatsız, süssüz ve içtenlikli bir dildir. Şiirlerinde yüreğinin bütün sıcaklığı sezilir. Biçime de ayrıca önem verir. Şiir türünde oldukça başarılı ve özgün bir şair olan Recep Küpçü, gençlik dergisinin çıkardığı şiir yarışmasında da birinci olur.

Recep Küpçü, Bulgaristan edebiyatının çağdaş şairlerinden Nedyalko Yordanov, Stoyço Gotsev, Hristo Fotev, İliya Furjev, Geno Genov, Dimitir Vilinov ile tanışmış, onlarla yakın ilişki içerisinde olmuştur.

Recep Küpçü'nün hayatında derin izler bırakan başka bir olay da çok sevdiği oğlu Ünal'ın kan kanserinden dolayı henüz on dört yaşındayken yani hayatının baharındayken göçüp gitmesidir. Oğlunun vakitsiz ölümü nedeniyle Recep Küpçü, içine kapanıp büyük acılar çeker. Öyle ki yeni bir oğula daha sahip olmak ister. Bu isteği gerçekleşip oğlu olunca da ona "Ünal" adını verir.

Kimliği uğruna hayatından vazgeçen Recep Küpçü, 1976'da Varna şehrinde hayata veda eder. Mezarı Burgaz'dadır.

Eserleri 
Şiir 
Ötesi Var
Ötesi Düş Değil


Ayrıca bakınız

Azeri Edebiyatı
Kırgız Edebiyatı
Kırım Edebiyatı
Kıbrıs Edebiyatı
Bulgaristan Edebiyatı 
Recep Küpçü
Yugoslavya Türkleri Edebiyatı 
Irak Edebiyatı
Uygur Edebiyatı
Türkmenistan Edebiyatı
Kazakistan Edebiyatı 
Özbekistan Edebiyatı 
Kazan Türkleri Edebiyatı 
Batı Trakya Türkleri Edebiyatı 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder