Seydi Ali Reis (16. yy)

seydi ali reis

İstanbul Galata'da doğan Seydi Ali Reis, İyi bir eğitim görmüş matematik, astronomi, coğrafya ve denizcilik bilgileri öğrenmiştir. Osmanlı donanma komutanlarından Sinoplu bir aileye mensuptur.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında yetişmiştir. Akdeniz'de yapılan bütün deniz savaşlarında Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında katılmış Batı Akdeniz'i iyice öğrenmiştir.

Seydi Ali Reis, Preveze Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanmasının sol kanadına komutanlık yapmış 1554'te Maskat açıklarında Hint yolunu Türk gemilerine kapatmak isteyen kalabalık ve güçlü Portekiz donanmasını dağıtmıştır.

Kaptan-ı Derya unvanına da sahip olan Seydi Ali Reis, 1562'de İstanbul'da hayata veda etmiştir.


Edebi Kişiliği

  • Seydi Ali Reis hem şair hem de yazar olarak ön plana çıkmıştır.
  • Epik-lirik bir havada yazdığı Türkçe şiirlerinde "Seydi" takma adını kullanmıştır.
  • Edebiyatımızda gezi türünde önemli bir eser olan "Miratü'l Memalik" ona büyük ün kazandırmıştır. Basra donanmasının başında iken yurda dönüş esnasında kaleme aldığı eser, "Memleketlerin Aynası" anlamına gelir. Seydi Ali Reis eserde, Portekiz donanması ile Hint denizinde çarpışırken fırtınadan yolunu kaybetmesi ve kara yoluyla İstanbul'a gelişi esnasında başından geçen olayları anlatır.
  • Eserlerinde sade bir dil kullanmıştır.
  • Bazı eserlerinde Çağatay Türkçesini kullanmıştır.

Eserleri

Mir'atü'l Memalik: "Ülkelerin Aynası" anlamına gelen eser seyahatname türünde yazılmış tarih ve coğrafya açısından son derece değerli bir yapıttır. Eserde Portekiz donanmasıyla Hint Denizi'nde çarpışırken fırtına yüzünden gemilerini kaybetme hadisesini, Hindistan'dan Bağdat'a dönerken görülen şehirleri, yolda karşılaşılan ilginç olayları, ziyaret edilen türbeleri anlatmıştır. Şiirlerinden örneklerin de yer aldığı eser, 1557'de İstanbul'da tamamlanmıştır.
 
Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder