Nergisi

17. yüzyıl Divan Edebiyatı'nın nesir alanındaki önemli yazarlarından olan Nergisi, 1592'de Bosna'da dünyaya gelir. Asıl adı Mehmet'tir. Medrese eğitimini İstanbul'da tamamlar. Bunun ardından uzun bir süre Rumeli'de müderrislik ve kadılık yapar.

Nergisi, 1635'te Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hayata veda eder.


Edebi Kişiliği
  • Nergisi, Divan Edebiyatı'nın aşırı derecede süslü, sanatlı nesirlerini kaleme alır. Hatta Divan Edebiyatı'nda süs ve sanat denildiği zaman akla gelen isimdir.
  • Beş mesneviden oluşan bir hamseye sahiptir. Hamsesi; Nihalistan, İksir-i Saadet, Kanunü'r-Reşat, Meşakkul'uşşak, Gazevat-ı Müslime isimlerindeki beş kitaptan oluşur.
  • Nergisi, cümleleri olabildiğince uzatıp süsleyerek karmaşık bir dille yazmayı tercih eder.
  • Anlatımda gereğinden fazla secilere başvurur.
  • Nihalistan'da aşk, cömertlik, ders alınacak durumlar, konukseverlik gibi konuları işler.
  • Başta sadrazam, müderris, beylerbeyi olmak üzere devlet büyüklerine yazdığı mektuplarını "Münşeat" adlı eserinde toplar.
 
Eserleri

Nihalistan: Nergisi, bu eserinde cömertlik, aşk, misafirperverlik konularını ön plana çıkarır. 

Münşeat: Başta sadrazam olmak üzere devletin ileri gelenlerine yazdığı mektupları içerir.

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder