Sıfat Tamlamaları Test 2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Hiç kimse bütün insanları karşısına alamaz.

B) Dil yarası gönlü perişan eyler.

C) İnsanlar, çoğu zaman içinde bulundukları anın kıymetini bilmezler.

D) Bu işte herkes başka hesaplar peşindedir.

E) Hangi elbisemle düğüne gitmeliyim acaba?

 

2. Duygu ve düşüncelerin güzel, etkili bir biçimde (I) dile getirildiği ve estetik kavramının (II) ön plana çıktığı yazılara şiir denir. Çok eski bir edebiyat (III) türü olan şiirin değişik tanımları (IV) yapılmakla birlikte şiirin asla tanımlanamayacağını da savunanlar da olmuştur. Şiir, zengin bir hayal dünyasını içerir. Şiirde günlük dilde kullanılan sözcüklere farklı anlamlar (V) yüklenir.

Yukarıdaki cümlelerdeki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

3. Bazı sıfat tamlamaları sıfat olan sözcüğün tekrar edilmesiyle oluşur.

Aşağıdakilerin hangisinde bunun örneği yoktur?

A) Kısa kısa öyküler okurum akşamları.

B) Onun en çok kara kara kaşları dikkat çekiyordu.

C) Sıcak sıcak içmişlerdi kendilerine ikram edilen çorbaları.

D) Uzun uzun kavaklar etrafa başka bir güzellik katmıştı.

E) O akşam herkes güzel güzel elbiseler giymişti.

 

4. Çirkin bir tende (I) güzel bir ruh, (II) kalbi bağlayamaz mı? 

Yukarıdaki cümledeki numaralanmış yerler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de belirtili isim tamlamasıdır.

B) İkisi de belirtisiz isim tamlamasıdır.

C) İkisi de tamlayanı hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış birer sıfat tamlamasıdır.

D) İkisi de zincirleme isim tamlamasıdır.

E) İkisi de takısız isim tamlamasıdır.

 

5. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı belirtme sıfatı değildir?

A) Susuz arazide verim oldukça düşük olur.

B) Kaç kitap okuyan sınavı geçer?

C) Beş Şehir önemli bir edebi eserdir.

D) Ahmet arkadaşına Kırk Haramiler masalını anlatmaya çalışıyordu.

E) Hiçbir işe sıfır hata ile devam edilmez.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) İşçilere yılın ikinci yarısı için yüzde on zam yapıldı.

B) Her okulda yarımşar saat durup konu hakkında oradakilere bilgi verdiler.

C) Yüz yıl düşünseydim aklıma gelmezdi bunlar.

D) Sessizlik ağacında, huzur meyveleri yetişir.

E) Durmadan babasından ekşimsi erik istiyordu çocuk.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı belirtme sıfatı almış en az üç sıfat tamlaması vardır?

A) Şu dünyada en akıllı insanlar az şeye kanaat edenlerdir.

B) Okulumuzda bazı dersler iki saat sürer.

C) İkiz kardeşler tenha bir yolda neşeli neşeli yürüyorlardı.

D) Beş Şehir romanını ilk okuduğum zaman çok etkilenmiştim.

E) Kimi insanlar bir iş için her şeyi göze alabilirler.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı alan bir sıfat tamlaması yoktur?

A) En büyük insanlar, diri bir ruh taşıyanlardır.

B) Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

C) Toplumun insanlık özelliğigüzel sanatlarla beslenir.

D) Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.

E) Bir insan, içtenlikle ve dürüst bir biçimde bugün böyle olmamın nedeni dün yaptığım seçimlerdir, demedikçe başka yol seçiyorum da diyemez.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Bunu bin yıl düşünsem aklıma gelmez.

B) Son yolcu da vapurdan indi.

C) Günde beş saat çalışarak sınavı kazandı.

D) Bütün satışlardan yüzde beş komisyon alıyorlar.

E) Güzel çalışmışlardı öğrenciler hafta sonu.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde en az üç sıfat tamlaması vardır?

A) Yanlış bilgiden sakınınız çünkü yanlış bilgi cehaletten daha tehlikelidir.

B) Güzel yaşamıştık eski günleri orada hep birlikte.

C) Çalışkan bir insan her yerde mutlaka bir eser bırakır.

D) Sevginin yurdu olan güzel kalpler her şeyi güzelce halleder.

E) Gönül denizi bomboş gözlerde çoğu zaman kendini yapayalnız hisseder.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde en az iki sıfat tamlaması yoktur?

A) Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer.

B) Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.

C) Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

D) En tehlikeli insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır.

E) Fenalıkların ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Sadece aşk ve ölüm değiştirebilir her şeyi.

B) Günlerimi altın karşılığında satmadığım için beni deli yerine koyuyorlar.

C) Bir kez şüpheye düştüğünde karara vardın demektir.

D) Olmak istediğin gibi davran. Kısa zamanda davrandığın gibi olacaksın.

E) Yaşam bir sanattır. İnsanoğlu yaşamın hem sanatçısı hem de enstrümanıdır.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Günde çeyrek saat çalışılarak sınav kazanılmaz.

B) Dil bilgisi de din bilgisi de öğretilmelidir okullarda.

C) Yüzde on zam hiçbir işçiyi memnun etmemişti.

D) Herkese tam, Mustafa'ya yarım elma düşmüştü.

E) İkiz kardeşler her zaman aynı giyinirdi.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?

A) Haksızlık karşısında bağırmak sesi bayraklaştırır.

B) Sonunda yalnızdım ve artık asla yalnız olmayacaktım!

C) Savaş, yüreklilik değil korkaklıktır.

D) Acı çekin ve mükemmelleşin.

E) İnsanlığın gerçek koruyucuları olur bazen yalnız kadınlar.

 

15. Bazı sıfat tamlamaları hem niteleme hem de belirtme sıfatı alır.

Aşağıdakilerden hangisinde bunun bir örneği yoktur?

A) Çalışkan, dürüst ve efendi kişileri herkes sever.

B) Güzel bir elbise aldı çocuğuna oradaki mağazadan.

C) Okul idaresi yaramaz iki öğrenciyi okuldan atmış.

D) Çalışkan bazı öğrenciler de sınava girmemiş.

E) İlk temiz halı ona nasip olur o akşam.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasının tamlayanı niteleme sıfatı değildir?

A) İnsanların anlatmaya utandıkları şeylerde güzel hikâyeler yatar.

B) Akılsız insan, mutluluğu uzaklarda arar, bilge olansa ayaklarının altında yetiştirir.

C) İyi insan, kendisiyle uyum halinde olan kimsedir.

D) Birçok insan mutluluğu daima uzakta arar.

E) Akıllı adam, başkalarının kusurunu görerek kendi kusurunu düzeltir. 

 

17. Pekiştirme sıfatlarıyla da sıfat tamlaması kurulabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bunun örneği yoktur?

A) Uzun yola çıkan kervan yolda dümdüz ilerliyordu.

B) Yemyeşil araziler Muş Ovası'nı boydan boya süslemişti.

C) Etrafındakilere bomboş sözlerle yükleniyordu.

D) Masmavi denizde duygu yüklü bir yolculuğa çıktılar.

E) Eski insanlar upuzun elbiseler giyerdi.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı alan bir sıfat tamlaması yoktur?

A) Söylemek ve yapmak arasında kocaman bir deniz vardır.

B) Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir.

C) Kendisini seven kişi, gerçek aşka doğru etkili ilk adımı atmış olur.

D) İnsan için en büyük iki sorun, can sıkıntısı ve yeterinden fazlasını istemektir.

E) Hayatın ilk elli yılı metin, gerisi yorumdur.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Aile hayatının güzelliği gibi hiçbir şey yoktur.

B) Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir.

C) Akıllı adam hem kitapları hem de doğrudan doğruya hayatı okur.

D) Allah dolu ellere değil temiz ellere bakar.

E) Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım.

 

20. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı küçültme sıfatı değildir?

A) Kırmızı yakalı elbisesiyle herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

B) Annesiyle birlikte büyükçe bir evde oturuyorlardı.

C) Sarımtırak bayır onlara çok güzel gelmişti.

D) Yeni aldıkları mavimsi örtü masayı bir başka gösteriyordu.

E) Karşıdan irice bir taş alıp taşı çocuğa fırlattı.


CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-B 3-C 4-C 5-A 6-D 7-E 8-C 9-E 10-C 11-E 12-B 13-B 14-E 15-A 16-D 17-A 18-E 19-B 20-A

Ayrıca bakınız

3 yorum: