Sıfat Tamlamaları Test 5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Lider, sabırla öğretir, sabırsız yönetici, lider değildir. 

B) Lüzumsuz şeylerin peşinde koşan lüzumlu şeyleri kaçırır. 

C) Manasız anlaşılan bir şiir, bütün güzelliğini kaybetmiştir. 

D) Marifet, iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. 

E) Papağan söyleneni anlamaz ama aklında tutar.

 

2. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı hem niteleme hem de belirtme sıfatından oluşmamıştır?

A) Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün güzel rüyalar gerçek olabilir. 

B) Plansız bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer.

C) Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.

D) Politika eşsiz bir sahnedir, bazılarının sadece provaya ihtiyacı vardır.

E) Resim, sözcüksüz bir şiirdir.

 

3. Olgunlaşmamış şairler taklit eder; olgun şairler çalar; kötü şairler aldıklarını bozar ve iyi şair, çaldığını farklı bir duygu ile yoğurur. 

Yukarıdaki cümlelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

4. Uyku düzeni, uyku eksikliği (I) de pazartesi sendromunun önemli nedenleri arasında yer alır. Cumartesi ve pazar günleri diğer günlere (II) nispeten daha geç kalktığımız için pazartesi sabahı için uyanamama veya zar zor uyanabilme endişesi ve durumu da kişilerde stres ve karamsarlığa neden olur. Hafta içi ortalama sekiz saat (III) olan uyku süresini hafta sonu 12 saatte çıkarmak bu karışık sendromu (IV) besler. Uyku süresini makul süre (V) ile sınırlandırmak sendromu hafifletecektir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I   B) II    C) III   D) IV   E) V

 

5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması yoktur?

A) Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden daha iyidir.

B) Tatlı sözler, şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. 

C) Şimdiye kadar  kimse, coşkusuz bir şey elde edememiştir.

D) Tatlı bal, en keskin zehri gizler.

E) Toplumsal hayatta en yararlı erdem, işlevsel hoşgörüdür. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer, onları söküp atmak oldukça güçtür. 

B) Köle, kanaati nispetinde hürdür. Hür adam ise tamahı nispetinde köledir.

C) Kumar; hırs ve tamahın çocuğu, kötülüğün kardeşi ve ziyanın babasıdır.

D) Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.

E) Kültür, her şeyi unuttuktan sonra insanın aklında kalandır.

 

7. Stres, her alanda (I) gerilememize neden olup bizi sürekli farklı düşüncelere (II) iter. Bu bunalımlı dönemlerde (III) günlük 30-40 sayfalık ruhsal açıdan (IV) bizi rahatlatacaktır. Güzel bir kitap okumak, bizi farklı dünyalarla buluşturacağından kaygı ve stresten uzaklaşmamıza neden olacaktır. Böylece beynimizde oluşan pozitif enerji bizi rahatlatacak ve mutlu olmamıza köprü olacaktır. Beyin fırtınası (V) oluşturacaktır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I   B) II    C) III   D) IV   E) V

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Memuriyet, izzetli veya saadetli birer esarettir.

B) Mesut bir evlilik; kısa gibi gelen uzun bir konuşmaya benzer. 

C) Mutluluk sadece bir zevk değildir; mutluluk kazanılmış bir zaferdir.

D) Nehirlerin denizde kaybolması gibi meziyetlerde menfaatlerin içinde kaybolur. 

E) Nefsini yenen bütün âlemi hükmü altına alır. 

 

9. Her yeni kelime (I) kişinin daha düzgün ve etkileyici cümleler kurmasını sağlar. Dolayısıyla anlatmak istediklerini bir bütünlük içerisinde karşısındaki kişiye (II) aktarır. Basit, sığ, gündelik kelimelerle (III) etkileyici olmak mümkün değildir. Hangi platformda (IV) konuşursanız konuşun fark edilirsiniz. Kelime hazinesi (V) iyi olan kişiler konuşurken bir yere takıldıklarında diğer kelimeler hemen devreye girer. Kelime hazinemizin her gün daha da artması için daha çok kitap okumamız gerekir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I   B) II    C) III   D) IV   E) V

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Kinci düşüncelerden azat olanlar elbette mutluluğu bulacaklardır. 

B) Kişiye her iş ala görünür, kuzguna yavrusu Anka görünür. 

C) Koca selleri meydana getirenler küçük dereciklerdir. 

D) Koyun çoban için değildir, belki çoban koyuna hizmet içindir. 

E) Konuşkan arkadaş, yolda araba yerini tutar.

 

11. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı hem niteleme hem de belirtme sıfatından oluşmamıştır?

A) Sana kötülük edene, kendini ona sevdirmen kadar büyük bir ceza veremezsin. 

B) Servet, cesur ve atılgan kişilerin yüzüne güler. 

C) Sahte bazı gözyaşların tuzlu sudan farkı yoktur. 

D) Sağır bir kocayla kör bir karı mutlu bir çifttir. 

E) Sevgi tıpkı açık havadaki yüksek bir ses gibi yankı yapar.

 

12. Sıradan öğretmen anlatır, iyi öğretmen izah eder, üstün öğretmen örnekler gösterir, büyük öğretmen esin kaynağıdır.

Yukarıdaki cümlelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır?

A) 1       B) 2     C) 3      D) 4      E) 5

 

13. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı hem niteleme hem de belirtme sıfatından oluşmamıştır?

A) Soru sormak, zannedildiği kadar kolay bir hüner değildir.

B) Suçunu gizlemek, onu işlemekten kötü bir suçtur.

C) Sükût gizli gözler için muhafaza, bilinmeyen huylar için güzel bir örtüdür.

D) Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa doğru yolda sekerek yürümek iyidir.

E) Şahsiyetsiz her insan, toplumun dolgu maddesidir. 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Kır çiçekleri kokmaz ve hemencecik de solar. 

B) Kendi haline bırakırsanız her şey kötüye gider.

C) Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyuna haksızlıktır.

D) Kıskanç insanı rahatsız etme, zaten kendisi rahatsızdır. 

E) Kim ki tüm ruhu ile gülerse onun vicdanında hiçbir leke yoktur. 

 

15. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı niteleme sıfatı değildir?

A) Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. 

B) Sahte gözyaşların tuzlu sudan farkı yoktur.

C) Soylu düşünceleri olan kişiler yalnız değildirler.

D) Sütsüz koyun, fazla meler. 

E) Şahsiyetsiz adam, toplumun dolgu maddesidir. 

 

16. Üç şey sürekli kalmaz: ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar.

Yukarıdaki cümlelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır?

A) 1      B) 2    C) 3     D) 4     E) 5

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Karamsarlar başarısızlığın bin bir nedenini sayarken iyimserler epey yol almışlardır.

B) Kasabadaki en iyi silahşor olduğunuzda, herkes sizinle boy ölçüşmek ister.

C) Kediyi, sıska bir sıçan bile sevindirir. 

D) Kendi ana dilini tam olarak bilmeyen, başka bir dil de öğrenemez.

E) Karnı açlardan çok, kalbi açlara acırım. 

 

18. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı hem niteleme hem de belirtme sıfatından oluşmamaktadır?

A) Roma’da ikinci olacağıma, küçük bir kasabada birinci olmayı tercih ederim.

B) Sanatta temel olan, yeni ve kişisel bir şey söylemektir. 

C) Sağlıklı bir insan bir hazineye benzer, ama bundan kendisinin haberi yoktur.

D) Sanatçı, her yandan gelen duyguları algılayan özellikli bir anten gibidir.

E) Sabır ve zaman, ani öfke ve şiddetin yapabileceğinden çok daha fazla iş başarır. 

 

19. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması yoktur?

A) Zalim bir adamı affetmek, suçsuz kişilere yapılan haksızlıktır. 

B) Yüksek istekler gerçekleşmemiş olsa da gerçekleşmiş alçak isteklerden daha değerlidir.  

C) Yoksulluk içinde yoksulluğu hatırlamaktan daha büyük bir acı yoktur. 

D) Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır. 

E) Zihnin nezaketi, ince şeyler düşünmek, etkili sözler sarf etmektir.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) İyimser insan her felâkette bir fırsat, kötümser insanda her fırsatta bir felâket görür. 

B) Kadere, cahil insan pençe gösterir. 

C) Kanlı savaşlar, mezarlıkların sayısının artmasından başka bir işe yaramaz.

D) Kadın, yaşını doğum tarihinden itibaren değil evlendikten sonra hesaplar.

E) Karamsar insan, kendi kendinin en büyük düşmanıdır.

 

CEVAP ANAHTARI

1)E 2)C 3)E 4)A 5)C 6)C 7)E 8)D 9)E 10)D 11)B 12)D 13)D 14)A 15)A 16)D 17)E 18)E 19)C 20)D

Ayrıca bakınız

Sıfat Tamlamaları Test 1

İsim Tamlamaları Test 1

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder