Sıfat Tamlamaları Test 4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) İnsanlar böyledir, bir şey beklemedikleri kimseleri tanımazlar pek.

B) İnsanlar yanlış yapabilirler yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlar.

C) İnsanlar, dünyada çabuk yükselen şeylere değer verirler ama hiçbir şey toz ve tüy kadar çabuk yükselmez. 

D) İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. 

E) İnsanlar büyük hırslar gütmeseler, küçük şeylerle mutlaka mesut olurlar. 

 

2. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı niteleme sıfatı değildir?

A) Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir.

B) Okunacak en büyük kitap insandır. 

C) Olgun kişi, bunalıma düşmez. 

D) Orijinal bir yazar, kimseyi taklit etmeyen biri değil, onu kimsenin taklit edemediği bir yazardır. 

E) Ömrünü seyahatle geçirenler birçok otelci bulur, ama dostluk kuramaz.

 

3. Okul, yarını içine alan dört duvardır. Okuldaki eğitim, hayatınızı idame ettirmenizi sağlar. Kendinizi eğitmeniz ise size güzel bir servet kazandırır.

Yukarıdaki cümlelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır?

A) 1   B) 2   C) 3    D) 4   E) 5


4. Sözel zekâ (I) veya dilsel zekâ, (II) dil becerileriyle ilgili zekâ türleri arasında yer alır. Düşünceleri farklı sözcükler (III) ile ifade edebilme, sözcükler ile anlatılanları da zihinde anlamlandırma becerileri ile ilgili zekâ türüdür. Şairler, yazarlar, hitabeti güçlü olan kişiler, dil bilimi uzmanları, okullarda sözel alanında (IV) başarılı olan öğrenciler genel anlamda (V) sözel zekâya sahip kişilerdir.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I   B) II    C) III   D) IV   E) V


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) İradesiz insanlar para sahibi olursa bu hem kendileri hem de başkaları için bir tuzak ve bela olur. 

B) İşini sessizce yap. Bırak gürültüyü başarıları koparsın. 

C) İş bizden iki fenalığı uzaklaştırır: can sıkıntısı, kötülük. 

D) İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgâr ne kadar kuvvetli eserse ağaçları da o kadar sağlam olur.

E) İyiliğin bilgisine sahip olmayana bütün diğer bilgiler zarar verir.

 

6. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı hem niteleme hem de belirtme sıfatından oluşmamıştır?

A) Şair, her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. 

B) Sıkıntı vermeyen yaşlı bir kişi, dostsuz kalmaz. 

C) Sınırsız güç, kafasız bir insanı felâkete sürükler.

D) Soylu bazı görevler, korku tanımaz.

E) Soysuz hiçbir adam, terbiye ile insan olmaz. 

 

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması yoktur?

A) Yaşamayı sevenler sabahın şarkılarıyla uyanır, buna karşılık karamsar olanlar uyumaya devam ederler.  

B) Üstün insan, kendini bulmaya çalışır. Küçük insanlar ise başkalarını arar.

C) Yalan bir sıkıntıyı halleder, ama yerine binbir sıkıntı getirir.  

D) Yaşamdaki en büyük risk, hiçbir riske girmemektir. 

E) Yıllar, bütün omuzlara aynı ağırlıkla çökmez.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) İnsanlardan hiçbir şey beklemeyen mutludur çünkü o, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır.

B) İnsanları acı anılar kadar hiçbir şey birbirine bağlamaz. 

C) İnsanları ikna etmenin en iyi yollarından biri onları dinlemektir.

D) İnsanoğlu mutluluğa çabuk alışır, çabuk alıştığı için de mutluluğu çabuk unutur.

E) İnsanları yükselten iki büyük nitelik vardır.

 

9. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı hem niteleme hem de belirtme sıfatından oluşmamıştır?

A) Minnet ağır bir yüktür, kimse taşımak istemez. 

B) Mutluluk gonca gül gibidir. Sessiz ve derin bir yerde saklıdır ve bize çok yakındır. 

C) Mütevazi bir insanla diyalog kurmak, âlim olduğu halde kendini beğenmiş bir insanla diyalog kurmaktan daha iyidir.

D) Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen kimsedir. 

E) Müthiş bir adanmışlık yoksa muhteşem bir başarı da yoktur. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Olgun kişi, bunalıma düşmez.

B) Okuldaki eğitim, hayatınızı idame ettirmenizi sağlar. Kendinizi eğitmeniz ise size bir servet kazandırır.

C) Övülmek isterseniz alçak gönüllülüğü yem olarak kullanın. 

D) Önce yaşamı, sonra da bu yaşamda sizi özgür kılan her şeyi sevin.

E) Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır.

 

11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması yoktur?

A) Tüm dünya için sadece bir kişi olabilirsin fakat bazıları için sen bir dünyasın. 

B) Uygarlık eğer insanın kalbinde değilse hiçbir yerde değildir. 

C) Tüm insanlar aynı sözleri kullanır ama birbirini anlamaz. 

D) Ufak hesaplarla kısır düşünceliler; detaylarla profesyoneller uğraşır.

E) Ulu çamlar, fırtınalı diyarlarda yetişir. 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) İnsanın şerefiyle yaşayabilmesi için en kısa ve en emin yol, öldüğü gibi görünmektir.

B) İnsanlar, ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler. 

C) İnsan, yüzünün biçimini değiştiremeyebilir ama kendi işini değiştirmeye muktedirdir. 

D) İnsanlar arasında kanunsuz mücadeleden daha korkunç bir şey yoktur.

E) İnsanlar, birçok kez ölümden kaçmak isterken ölüme sürüklenmiştir.

 

13. Çocuklar, birçok şeyi (I) görerek, izleyerek belli bir ortamda (II) rol model yoluyla öğrenir. Bir ailenin davranışları, iletişim anlamındaki hal ve hareketleri çocukların kişiliklerinin şekillenmesinde oldukça önemlidir. Aile içi şiddet, giderek ebeveynler ile çocuklar arasında kalıcı sorunlara (III) neden olur. Aile içi şiddete maruz kalan çocuklar, bunu hiç şüphesiz ilerleyen dönemlerde başka kişilere (IV) okul ortamında (V) yansıtır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I  B) II  C) III D) IV  E) V

 

14. Ufak şeyler, ufak beyinli insanları etkiler. Ufak tefek sıkıntılar sineklere benzer, biraz hareket onları dağıtır. 

Yukarıdaki cümlelerde kaç tane sıfat tamlaması vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4    E) 5

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) İnsan, inciyi denizden çıkarmayı bilmezse denizdeki inci de olsa çakıl taşı da olsa fark etmez. 

B) İnsan neşeyi elden bırakmazsa her felâketin üstesinden gelir.

C) İnsan sınırsız bir coşku duyduğu her şeyin üstesinden gelebilir. 

D) İnsan yaşadıkça anlıyor ki kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun.

E) İnsanın olgunlaşması için mutlaka acılarla yoğrulması gerekir çünkü o acılar, hem taş, hem de heykeltıraştır. 

 

16. Kelebek Etkisi,(I)  pek çok insan (II) tarafından merak edilen bir konudur. Önemli toplantılarda (III) sık sık duyduğumuz bir söz öbeğidir. Peki, kelebek etkisi nedir? Bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin öngörülemez büyüklükte (IV) sonuçlar doğurmasıdır. Yani farklı noktada, (V) farklı zamanlarda oluşan küçük bir değişimin çok uzak mesafelerdeki büyük olayları etkileme gücüdür.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?

A) I  B) II   C) III  D) IV  E) V

 

17. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı hem niteleme hem de belirtme sıfatından oluşmamıştır?

A) Körler ülkesinde tek gözlü adam kral olur. 

B) Orijinal bir yazar, kimseyi taklit etmeyen biri değil, onu kimsenin taklit edemediği bir yazardır.

C) Pek çok konuda başarı, başarmanın ne kadar vakit alacağını bilmeye bağlıdır.

D) Öğretim, öğrencinin sunulanı zor bir görev olarak değil değerli bir armağan olarak algılayacağı şekilde olmalıdır.

E) Öyle kolay bir sanat değildir uyumak; onun uğruna bütün gün uyanık durmak gerektir. 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) İnsan, her işe başlarken bilgi ile başlar ve o işi akıl ile sona erdirir.

B) İnsan ilişkilerinin temeli, aslında kişilikte yer alır.

C) İnsan, hiçbir yerde kendisinden iyi dost bulamaz.

D) İnsan, kendi vicdanından bir şey gizleyemez.

E) İnsan nereye giderse oraya bütün varlığıyla gitmelidir.

 

19. Aşağıdaki sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı niteleme sıfatı değildir?

A) Sınırsız güç, kafasız bir insanı felâkete sürükler. 

B) Sıcak hatıraları olmayanlar için kış herhalde soğuk geçer. 

C) Samimiyetin dili yoktur o bulutlu gözlerden anlaşılır.

D) Resim, sözcüksüz şiirdir. 

E) Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalar gerçek olabilir.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) İnanın, insanın en iyi dostları evcil hayvanlardır.

B) İnat ile barbarlık arasında bir tek adım vardır. 

C) İnatçı bir adam fikirleri tutmaz, fikirler onu tutar.

D) İnsan doğası gereği, kime zarar vermişse ondan nefret eder. 

E) İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz. 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1)D 2)E 3)C 4)D 5)B 6)A 7)A 8)D 9)D 10)C 11)B 12)C 13)E 14)D 15)A 16)A 17)C 18)B 19)E 20)D

Ayrıca bakınız

Sıfat Tamlamaları Test 1

İsim Tamlamaları Test 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder