İsim Tamlamaları Test 3

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması  yoktur?

A) Yüzlerin en çirkini bile insancıldır.

B) Yeryüzünün en büyük imparatoru, menfaate aittir. 

C) Yaşamın amacı, amaçlı bir yaşamdır.

D) Yapılan işlerin en hayırlısı, sonu iyi olandır.

E) Sınıf öğretmeninin rolü onu etkilemişti.

 

2. Şiir öyle bir orkestradır ki doğanın ve insanların sesini yansıtır.

Yukarıdaki cümledeki altı çizili tamlama ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tamlananı ortak olan bir belirtisiz isim tamlamasıdır.

B) Tamlananı ortak olan bir belirtili isim tamlamasıdır.

C) Zincirleme isim tamlamasıdır.

D) Tamlayanı ortak olan bir belirtili isim tamlamasıdır.

E) Tamlayanı ortak olan bir belirtisiz isim tamlamasıdır.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur?

A) Bilgisayar klavyesinin tuşlarıyla bir şeyler yazıyordu.

B) O, hayat okulunun sırlarını bir türlü anlayamadı.

C) Şiddetli fırtınanın arkasından sessizlik gelir.

D) İlk dersi, öğrenci davranışlarının değerleri ile geçti.

E) Kır çiçeklerinin kokusu uzaktan fark ediliyordu.

 

4. Kafka, 20. yüzyıl Alman edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Modernizmin özgün yazarları arasında yer alan Kafka, eserlerinde yabancılaşma, özgürlük, Batı toplumunun açmazlarını ve sonucunda içine düştükleri yalnızlık konularını ağırlıklı olarak işlemiştir.

Yukarıda yer alan altı çizili tamlama türü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer almaktadır?

A) Talihli olanların horozları bile yumurtlamaya başlar.

B) Baba, her zaman cennetin orta kapısıdır.

C) Güzel günlerin zor anları her zaman olur.

D) Dünyanın en büyük imparatoru, menfaate aittir. 

E) İnsan sarraflarının dostu genellikle az olur.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması yoktur?

A) İnsan sevgi dilini, dişlerinin içinde korumalıdır.

B) İnsan beynine biçim veren eğitimdir.

C) Hiç kimse senin sırrına, senden fazla şefkat göstermez.

D) Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur.

E) Hiçbir insan, hayal gücü kadar hür değildir.

 

6.  Orda geçti benim güzel günlerim;
     O demleri anıp bugün inlerim.
     Destan-ı ömrümü okur dinlerim,
     İçimde oralı bir bülbül vardır.

Yukarıdaki dizedeki altı çizili tamlama ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tamlananı niteleme sıfatı almış bir sıfat tamlamasıdır.

B) Tamlananı sıfat almış bir belirtisiz isim tamlamasıdır.

C) Tamlayanı sıfat almış bir belirtisiz isim tamlamasıdır.

D) Tamlananı sıfat almış bir belirtili isim tamlamasıdır.

E) Tamlananı sıfat almış bir zincirleme isim tamlamasıdır.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?

A) Anlamak, beğenmenin başlangıcıdır. 

B) Asla başarının hayalini kurmadım, onun için çalıştım.

C) Ateş kenarı, kış gününün lâlezarıdır.

D) Aynanın dostluğu elli yaşına kadardır, ondan sonra hep aleyhinize çalışır.

E) Bana göre güçsüzlük, haklının dertli gönlünü incitmektir.


8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı niteleme sıfatı almış bir belirtili isim tamlaması vardır?

A) Hâkimin son sözleri yüreğine dert oldu.

B) Temiz evin yeni halısına bakarken gururlanmıştı.

C) Yeni aldığı elbise üzerine oldukça yakışmıştı.

D) Bir adamın güzel dostu olmalı bu hayatta.

E) Güzel günlerin iki yüzü olur genellikle.

 

9. Tanzimat Edebiyatı, (I) bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebi akımdır. Tanzimat Edebiyatı'nın hazırlık dönemi 1839'de başlayıp 1860'ta sona erer. Dönemin eserlerinde (II) topluma yönelik yeni bazı anlayışlara rastlanır. Fikir ve sanat alanında (III) farklı bir döneme girilir. Tercüme odaları (IV) bu dönemde ön plana çıkmış odaların edebiyatımızın batılı olma sürecindeki katkısı büyük olmuştur. Yazı dilinde (V) cümle yapısı değişir, kısa cümle kullanımı esas alınır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?

A) I             B) II          C) III          D) IV            E) V

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması yoktur?

A) İnsanları acı anılar kadar hiçbir şey birbirine bağlamaz.

B) Kır çiçekleri kokmaz ve hemencecik de solar. 

C) Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır.

D) İnsan, kendi vicdanından bir şey gizleyemez.

E) İhtiyaç, insan için kötülük okuludur.

 

11. Titrek bir damladır aksi sevincin
       Yüzünün sararmış yapraklarında
       Ne zaman kederden taşarsa için
       Şarkılar taşırsın dudaklarında.
       İşlerken hülyama sesten örgüler
       Bir çini vazodan dökülen güller

Yukarıdaki dizedeki altı çizili tamlama ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Zincirleme isim tamlamasıdır.

B) Sıfat tamlamasıdır.

C) Belirtili isim tamlamasıdır.

D) Belirtisiz isim tamlamasıdır.

E) Takısız isim tamlamasıdır.


12. Ve günlerden bir gün, bir sabah erken
      Kuşluk vaktinde, (I) bülbüller öterken
      Kentin meydanında (II) bir darağacı.
      Sallanıyor boşlukta bir yabancı.
      Geçiyor sabahın yolu (III) senin alnından (IV)
      Ve onun yalın ayakları (V) bir gecede...

Yukarıdaki numaralanmış altı çizili yerlerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?

A) I         B) II         C) III        D) IV        E) V

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?

A) Temiz yüreklerin yanık vicdanları olur.

B) Bir bildirinin son bölümü en önemli bölümüdür.

C) Her yüreğin acısı kendi dimağına işler.

D) Dünyanın bütün gizemleri sanki orada gizliydi.

E) Bayrak sevgisinin gücü, en sarsılmaz kaledir.

 

14. Ah, kimselerin vakti yok

      Durup ince şeyleri anlamaya

      Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar

      Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya

      Yitenler olduğu görülüyor bir türküyü açtılar mı

      Bakıp kapatıyorlar

Yukarıdaki dizelerde kaç isim tamlaması vardır?

A) 1      2) B      C) 3      D) 4      E) 5

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?

A) İncinin binlerce düşmanı olur.

B) Hırs, başarısızlığın son sığınağıdır. 

C) Herkesin aklı yüzü gibi çeşitlilik gösterir.

D) İnsan beyninin sınırlarını harekete geçiren eğitimdir.

E) İnsanın en büyük düşmanı bizzat kendisidir.

 

16. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
      Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.
      Martılar konuyor omuzlarıma,
      Gözlerin İstanbul oluyor birden.

Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç isim tamlaması vardır?

A) 1      2) B      C) 3      D) 4      E) 5

 

17. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

      Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

      Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

      Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Yukarıdaki dizedeki altı çizili tamlamalarla ilgili sırasıyla verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Belirtili isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması

B) Zincirleme isim tamlaması, belirtili isim tamlaması

C) Zincirleme isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması

D) Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması

E) Belirtisiz isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması

 

18. Milli Edebiyat döneminde Anadolu'nun şiirdeki yansıması (I) bariz bir şekilde ön plana çıkar. Bu dönemde her açıdan Anadolu coğrafyası, (II) Anadolu insanının yaşayışı (III) önemsenir. Bu da şiirde kendine yer bulur. Faruk Nafiz Çamlıbel bu zihniyeti çok güzel bir şekilde şiirlerine yansıtmıştır. "Sanat" şiiri (IV) yerli ve milli zevki en güzel yansıtan şiirlerden biridir. (V)

Yukarıdaki parçada geçen altı çizili tamlamalarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. tamlama tamlananı sıfat almış bir belirtili isim tamlamasıdır.

B) II. tamlama, bir belirtisiz isim tamlamasıdır.

C) III. tamlama, belirtili isim tamlamasıdır.

D) IV. tamlama belirtisiz isim tamlamasıdır.

E) V. tamlama tamlayanı uzaklaşma hal eki almış bir belirtili isim tamlamasıdır.

 

19. Bu vatan toprağın kara bağrında

      Sıradağlar gibi duranlarındır

      Bir tarih boyunca onun uğrunda

      Kendini tarihe verenlerindir

Yukarıdaki dizedeki altı çizili tamlama ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tamlananı sıfat almış bir belirtili isim tamlamasıdır.

B) Tamlananı sıfat almış bir belirtisiz isim tamlamasıdır.

C) Tamlayanı sıfat almış bir belirtili isim tamlamasıdır.

D) Tamlayanı sıfat almış bir belirtisiz isim tamlamasıdır.

E) Zincirleme isim tamlamasıdır.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması yoktur?

A) Silahlanma, dünyanın en pahalı hurdalığıdır.

B) Sevinç kapısının anahtarı sabırdır. 

C) Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır.

D) Okuma, okul öğrencilerinin ruhunu yüceltir.

E) Yayla havasının güzelliği karşısında hayrete düşmüştü.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-C 4-E 5-C 6-D 7-C 8-B 9-B 10-A 11-C 12-A 13-E 14-A 15-D 16-C 17-B 18-C 19-A 20-A


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder