İsim Tamlamaları Test 2

1. On yıl var ayrıyım Kına Dağı'ndan    

    Baba ocağından yar kucağından    

    Bir çiçek dermeden sevgi bağından    

    Huduttan hududa atılmışım ben   

Yukarıdaki dizelerde isim tamlaması olan kaç sözcük vardır?

A) 1      2) B      C) 3      D) 4      E) 5

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?

A) Dünyada her güzel şey kadının eseridir.

B) Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır.

C) Para ya başımızın belası veya bizim hizmetkârımızdır.

D) Bilgisizliğin üç çeşidi vardır: Gerekeni bilmemek, kötü bilmek, gereksiz şeyi bilmek.

E) Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir.

 

3. 

Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü

    
 Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü
                 I
 Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün 
                II                              III
 Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü 
               IV                    V

Yukarıdaki dizelerde geçen numaralanmış yerlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. tamlama bir belirtili isim tamlamasıdır.

B) II. sözcük tamlayanı düşmüş bir belirtili isim tamlamasıdır.

C) III. tamlama tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği bir belirtili isim tamlamasıdır.

D) IV. tamlama bir zincirleme isim tamlamasıdır.

E) V. sözcük tamlayanı düşmüş bir belirtili isim tamlamasıdır.

 

4I. Beşeriyetin en güzel vazifesi, adalet tevziidir.

   II. Şiir benim içimde bir amaç değil, tutkudur. 

   III. Adalet mülkünden kim yüz çevirse ona âkil demez akıllı kimse. 

   IV. Bir adım atmak için bin adımı göze alanlar; yolların hükümdarıdırlar

    V. Affın en güzeli, hasmını ezmeğe muktedir iken yapılanıdır. 

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlamalarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. tamlama, tamlananı sıfat almış bir belirtili isim tamlamasıdır.

B) II. tamlama tamlayanı zamir olan bir belirtili isim tamlamasıdır.

C) III. tamlama bir belirtisiz isim tamlamasıdır.

D) IV. tamlama bir belirtili isim tamlamasıdır.

E) V. tamlama bir zincirleme isim tamlamasıdır.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?

A) Senin sessizliğini anlamayan muhtemelen senin sözlerini de anlamaz.

B) Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma.

C) Herkes evinin önünü süpürürse sokaklar tertemiz olur.

D) Susmak, huyların efendisidir.

E) İnsanın ruhu düşüncesindeki renklerle boyanır.

 

6. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, (I) 

    Kız kardeşimin gelinliği, (II) 

    Şehidimin son örtüsü, (III) 

    Işık ışık, dalga dalga bayrağım! (IV)

     Senin destanını (V) okudum,

     Senin destanını yazacağım.           

Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili tamlamalarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. tamlama, tamlayan ve tamlananı sıfat almış bir zincirleme isim tamlamasıdır.

B) II. tamlama, bir zincirleme isim tamlamasıdır.

C) III. tamlama, tamlananı sıfat almış bir belirtili isim tamlamasıdır.

D) IV. sözcük, tamlayanı düşmüş bir belirtili isim tamlamasıdır.

E) V. tamlama, tamlayanı zamir olan bir belirtili isim tamlamasıdır.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?

A) Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir.

B) İnsan yüreği, kaç yaşında olursa olsun ancak ona açılan yüreğe karşılık verir.

C) Evlat kokusu, cennet kokusudur.

D) Herkes hayallerinin kurbanıdır.

E) Kimseye gönül borcu olmayan biriydi.

 

8. Doğanın güzelliklerini,(I) kır ve doğa sevgisini  (II) manzarasını,  köy ve  çoban hayatını (III) anlatan şiirlere pastoral şiir denir. Bu şiirlere çoban şiiri  (IV) de denilir. Türk edebiyatında pastoral şiir   denilince aklımıza gelen ilk eser "Bingöl Çobanları" (V) şiiridir. 

Yukarıdaki cümlelerdeki numaralanmış altı çizili tamlamalardan hangisi farklı bir isim tamlamasıdır?

A) I       B) II       C) III       D) IV        E) V

 

9. I. Hayatın sevgi yumağı hepimizi kuşatmalıdır.

   II. Dünyanın en güzel çiçeklerini istiyorum.

   III. Arabamın lastik jantı hakkında bir bilgi edinemedim.

   IV. Köy çiçeklerinin hepsini istiyorum, hepsini.

    V. Bize bilim insanlarının düşünceleri yol göstermelidir.

Yukarıdaki cümlelerdeki numaralanmış tamlamalardan hangisi farklı bir isim tamlamasıdır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

10. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,

      Baharda Polatlı kırlarında açan

      Güz geldi mi Kop Dağı’na göçen

      Yörükler yaylasında Toroslarda eğleşen.

      Muş ovasından, Ağrı eteğinden,

      Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden

      Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni,

      Eğin türkülerinin içine gömün beni.

Yukarıdaki şiirde kaç isim tamlaması vardır?

A) 4         B) 5          C) 6         D) 7        E) 8

 

11. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:

       Yeryüzünde yer beğen!

       Nereye dikilmek istersen,

       Söyle, seni oraya dikeyim!

Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç belirtili isim tamlaması vardır?

A) I         B) II       C) III       D) IV       E) V

 

12. İnsan ruhuna (I) önem verilen romantizmde karşıtlıklardan yararlanılır. Romantikler, insanın duygularını (II), düş gücünü (III) hayata geçirmesine büyük önem vermişlerdir. Romantizmde tragedya ve komedya yerine bu iki türü kimi yönleriyle birleştiren dram türü (IV) gelişmiştir. Klasik tiyatrodaki zaman ve yer birliği (V) romantizmde  terk edilmiştir. 

Yukarıdaki metinde geçen numaralanmış tamlamalardan hangisi farklı bir isim tamlamasıdır?

A) I       B) II       C) III        D) IV        E) V

 

13. Gönlümü çekse de yârin hayali 
            I                             II
      Aşmaya kudretim yetmez cibali    
                         III
      Yolcuyum bir kuru yaprak misali 
                             IV
      Rüzgârın önüne katılmışım ben  
                   V

Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili tamlamalarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük tamlayanı düşmüş bir belirtili isim tamlamasıdır.

B) II. tamlama bir belirtili isim tamlamasıdır.

C) III. sözcük tamlayanı düşmüş bir belirtili isim tamlamasıdır.

D) IV. tamlama belirtisiz isim tamlamasıdır.

E) V. tamlama bir belirtili isim tamlamasıdır.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ad tamlaması yoktur?

A) Can erikleri dallarda nazlı nazlı sallanıyordu.

B) Üzüm sirkesi almak için dışarıya çıkmıştı çocuk.

C) Kırmızı renkli başlık ona gayet güzel yakışmıştı.

D) Çınar ağacının dalları uzaktan bir başka güzel görünüyordu.

E) Çoban yıldızı uzaktan farklı bir şekildeydi.

 

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu biçimiyle bir ad tamlamasında tamlayan olamaz?

A) Okul     

B) Bilgisayar     

C) İnsanı    

D) Çiçek    

E) Vatan

 

16. Çalışkan, dürüst, efendi öğrencilerin davranışları model alınmalıdır.

Yukarıdaki cümledeki tamlama için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Zincirleme isim tamlamasıdır.

B) Sıfat tamlamasıdır.

C) Belirtisiz isim tamlamasıdır.

D) Takısız isim tamlamasıdır.

E) Tamlayanı sıfat tamlaması olan bir belirtili isim tamlamasıdır.

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde ad tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Taş misali yüreklere bir şey etki etmez, derdi.

B) Derideki yara geçer derindeki yara geçmez.

C) Aslan yürekli birisi için bunlar çok basit şeylerdir.

D) Temiz kalpli insanlar her şeyde bir güzellik bulurlar.

E) O basit düşünceli insanlardan her zaman uzak dururdu.

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış bir sıfat, ad tamlamasının tamlananı olarak kullanılmıştır?

A) Hayatın dertli simaları hep beni buldu hayatta.

B) Genç beyinlerin gücü ile ayakta durur insanlar.

C) Gelen gideni her zaman aratır.

D) Evin yaşlısı artık çok fazla sabırsızlanıyordu.

E) Silahların sesi kısılmalıdır bu aşamadan sonra.

 

19. Aşağıdakilerden hangisinde bir belirtisiz isim tamlaması yoktur?

A) Yaşama sevinci, benim için önemlidir.

B) Devlet memurluğu eski önemini kaybetmektedir yavaş yavaş.

C) Biçim bilgisi, bir şiir için önemli ipuçları içerir.

D) Yeni elbise dolabını pek beğenmemişti Yusuf.

E) Birçoğumuzda maalesef sanat sevgisi fazla gelişmemiş.

 

20. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin

      Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla

      Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin

      Sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla

      

      Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak 

Yukarıdaki dizelerde  belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş kaç birleşik isim vardır?

A) I      B) II       C) III      D) IV      E) V


CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-B 3-D 4-E 5-B 6-A 7-D 8-A 9-B 10-E 11-D 12-B 13-D 14-C 15-C 16-E 17-A 18-D 19-D 20-B

Ayrıca bakınız

1 yorum:

  1. Çok güzeldi testiniz keşke test 3 ve test 4 olsa ,sayenizde soru çözme sayımı arttırdım çok teşekkürler...

    YanıtlaSil