Hilye

HİLYE

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ile dört halifesini ruhsal ve fiziksel güzellikleriyle ve örnek davranışlarıyla anlatan yapıtlar hilye olarak adlandırılır. Hilyeler, bir şekilde dini portreler olarak kabul edilir.

Hilyeler, daha çok peygamberimiz için yazılmakla birlikte hilyelerin dört halife için yazılanları da bulunmaktadır. "Şemail-i Şerif", "Hilye-i Şerif", "Hilyetü'n Nebi" ismiyle de bilinen eserlerde bu konu işlenmiştir.

Hilyeler, kaynağını hadis ve tarih kitaplarından alır. Hilyeler, mensur ağırlıklı olmakla birlikte manzum şekilde de kaleme alınmışlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme