Habname

Bir rüya anlatılır gibi bir olay ya da kişi hakkında görüşlerin belirtilmesi şeklinde yazılan Divan Edebiyatı düzyazı türüne habname denir. Habnameler manzum bir şekilde de yazılabilir.

Habnameler, eleştiri ve yergi içerir. Türk edebiyatında az sayıda habname örneği vardır. Veysi'nin 17. yüzyılda yazmış olduğu "Habname" bu türün en önemli örneğini oluşturur. Şeyhi, Ziya Paşa ve Namık Kemal'in de bu anlamda eserleri vardır.

Veysi, Habnamesi'nde, (Vakıa-nâme) padişah I. Ahmet ile İskender Zülcarneym'i rüyasında görür. Yaşadığı devirden şikâyet eden padişaha İskender, Âdem'den beri dünyanın aynı dünya olduğunu dolayısıyla kötülüklerin ancak iyi, ahlaklı, işin ehli ve yetenekli insanların işin başına geçmeleriyle ortadan kalkacağını anlatır.


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder