Terbi

Divan Edebiyatı nazım şekillerinden olan terbi sözlükte, "dörtleme, dörtlü duruma getirme" anlamlarına gelir. Bir gazelin beyitlerinin üstüne başka bir şair tarafından aynı ölçü ve uyakta ikişer dize eklenmesiyle oluşur.

Terbi Nazım Şeklinin Özellikleri

  • Uyak düzeni "aaaa / bbba /ccca / ddda…" şeklindedir. (Koyu yazılmış yerler sonradan eklenen dizelerdir.)
  • Bir murabba şekli olarak kabul edilir. 
  • Ekleme gazelin baş tarafına yapılır.
  • Terbilerde eklenen iki dizeye zamime denir.
  • Zamime ismi verilen dizeler anlamsal açıdan beyit ile kaynaşmış durumdadır.
  • Divan nazım şekilleri içerisinde az kullanılan bir şekildir.


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder