Gövde Nedir? Örnekler

Sözcük köklerine yapım eki veya ekleri getirilerek türetilen yeni sözcüklere gövde denir. En az bir yapım eki alan sözcük mutlaka türemiş sözcüktür. Gövdeler de isim ve fiil gövdeleri olmak üzere ikiye ayrılır.


Fiil Gövdesi:
 Eylem bildiren gövdelere fiil gövdesi denir.


Örnek


İz-le-di: Fiil gövdesi


Yaz-dır-dı: Fiil gövdesi


At-ıl-dı: Fiil gövdesi


İsim Gövdesi: 
Eylem bildirmeyen ad soylu gövdelere isim gövdesi denir.


Saz-lık-tan: İsim gövdesi


Ev-li: İsim gövdesi


Dil-siz: İsim gövdesi


Not:
 Bir sözcük ne kadar yapım eki almışsa o kadar gövdeye sahiptir, demektir. Sözcüğe son şeklini veren, en sondaki yapım ekinin oluşturduğu gövdedir. Kısacası sözcüğün aldığı en son eke göre sözcüğün isim veya fiil gövdesi olup olmadığını anlarız.


Ayrıca bakınız

 

Sözcükte Yapı Basit Türemiş Birleşik Kelimeler

Kök

Gövde

Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri

 

Sözcükte Yapı Test 1

Sözcükte Yapı Test 2

Sözcükte Yapı Test 3

Sözcükte Yapı Test 4

Sözcükte Yapı Test 5

 

Ana Sayfa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder