Somutlaştırma

Anlatımı etkili kılmak için soyut, anlatılması güç duygu ve düşüncelerin somut kelimelerle dile getirilmesidir. Somutlaştırma cümledeki anlamdan ortaya çıkar.

Örnek

Cesaret her insanda bulunmaz. Cesaretliler her zaman kazanır.

 
"Cesaret" kavramı soyut anlamlıdır. "Cesaretliler" şekline dönüşünce "insan" kastedildiğinden somutlaştırma ortaya çıkmıştır.

İyi düşüncelere sahip insanlar genellikle iyilerin yanında yetişen kişilerdir.

 
"iyi" kelimesi soyut bir sözcüktür. "iyiler" şeklinde kullanılarak "insanlar" yerine kullanılmıştır. Dolayısıyla somutlaştırma yoluna gidilmiştir.
 
Güzel bir günde bir güzel ile dağlarda kır çiçekleri toplayacaktı.
 
Soyut bir özellik taşıyan "güzel" sözcüğü "insan-sevgili" anlamıyla somutlaştırılmıştır. 

Arzulayıp da ulaşamadığım tek bir Arzu'm vardı.

 
Soyut bir kavram olan "arzu" sözcüğü somutlaşarak bir insan ismi olan "Arzu"ya dönüşmüştür. Böylece somutlaştırma gerçekleşmiştir.
 
Bütün kötü hasletler kötülerden edinilir. 
 
"Kötü" sözcüğü soyut bir kavramdır. "Kötüler" şeklinde kullanılınca "insanlar" kastedildiğinden somutlaştırma yoluna gidilmiştir.
 
Çirkin geldim dünyaya, çirkininden yüz çevirme sevgili! Unutma, güzellikler fanidir.
 
Somutlaştırma yoluyla soyut bir kavram olan "çirkin" sözcüğü "çirkinler" şekline dönüşmüştür. 

Akıl paradan daha kalıcı bir sermayedir. Akıllılar, bunu dahi iyi bilir.

"Akıl" sözcüğü soyut bir kavramdır. "Akıllılar" sözcüğü ile insan kastedildiği için sözcük somutlaştırılmıştır. 


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder