Recep Küpçü (1934-1976)

recep kupcu

Bulgaristan Türklerinden olan Recep Küpçü 1934'te Bulgaristan Plovdiv'de (Filibe) doğdu. Bulgaristan Türk edebiyatının en seçkin şairlerinden biri olarak bilinen Küpçü, ilk ve ortaokul öğrenimini tamamladıktan sonra girdiği öğretmen okulunu başarıyla bitirir. Türkoloji öğrenimini ise Türk Filoloji Bölümü kapatıldığı için yarıda bırakmak zorunda kalır.

Recep Küpçü, "Yeni Işık" ve "Halk Gençliği" dergilerinde çalışır. Kararlı ve vakur duruşu ve boyun eğmeyen yapısı nedeniyle bir işte tutunamayan Küpçü, uzun süre işsiz kalır. Bir ara Varna'da bir fabrikada çalıştıysa da burada da tutunamaz. İdeallerinden dolayı aç, susuz ve sıkıntılar içerisinde yaşamaya dahi razı olur.

Recep Küpçü, baskıcı Bulgaristan rejiminin Türklere yaptığı baskı ve haksızlıklara karşı sürekli mücadele eder. Bulgaristan'daki totaliter rejimin ikiyüzlülüğünü de ilk sezenlerden olur.

Recep Küpçü, şiirlerinde ağırlıklı olarak ulus, yurt, bayrak özlemi ile insan sevgisini işler. Özellikle yurt sevgisi ve hasretini her şeyin üstünde tutar. Türk halkına yapılan haksızlıkların doruk noktasına çıktığına dikkat çekmek için şiirlerinde bazen haykırır. O, eserlerinde aslında aklın nefretten üstün olduğunu ifade etmeye çalışır. Recep Küpçü, ayrıca birçok şiirinde denizden ilham alırcasına "deniz"i işler.

Eserlerinde açık, anlaşılır, sanatsız, süssüz ve içtenlikli bir dil kullanır. Şiirlerinde yüreğinin bütün sıcaklığı sezilir. Biçime de ayrıca önem verir. Şiir türünde oldukça başarılı ve özgün bir şair olan Recep Küpçü, gençlik dergisinin çıkardığı şiir yarışmasında da birinci olur.

Recep Küpçü, Bulgaristan edebiyatının çağdaş şairlerinden Nedyalko Yordanov, Stoyço Gotsev, Hristo Fotev, İliya Furjev, Geno Genov, Dimitir Vilinov ile tanışır ve onlarla yakın ilişki içerisinde olur.

Recep Küpçü'nün hayatında derin izler bırakan başka bir olay da çok sevdiği oğlu Ünal'ın kan kanserinden dolayı henüz on dört yaşındayken yani hayatının baharındayken göçüp gitmesidir. Oğlunun vakitsiz ölümü nedeniyle Recep Küpçü, içine kapanıp büyük acılar çeker. Öyle ki yeni bir erkek çocuğa daha sahip olmak ister. Bu isteği gerçekleşip oğlu olunca da ona "Ünal" adını verir.

Kimliği uğruna hayatından vazgeçen Recep Küpçü, 1976'da Varna şehrinde hayata veda eder. Mezarı Burgaz'dadır.

Eserleri 

Şiir 

Ötesi Var

Ötesi Düş Değil


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder