Aliterasyon

Şiirde peş peşe gelen dizelerin içinde ünsüz seslerin tekrarlanması olayına aliterasyon denir. Aliterasyon sanatına düzyazıda da rastlanır. Nasıl ki uyak ve redifin bir ahenk değeri varsa aliterasyon sanatının da bir ahenk yönü vardır. Asıl amaç sözcükler arasında bir musiki oluşturmaktır.

Aliterasyon Sanatı İle İlgili Örnekler

Örnek 1

Çok çay iç ki çareler çarçur olmasın.

Örnek 2

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında

(Necip Fazıl Kısakürek)

Örnek 3

Dest bûsı arzûsiyle ölürsem dostlar

Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su"  

(Fuzuli)

Örnek 4

Kim o deme boşuna benim ben

Öyle bir ben ki gelen kapına baştabaşa sen

(Özdemir Asaf)

Örnek 5

ledemez belki de şair gibi nal

llar eriyor ağladığım gülle zeval
Son darbeyi vursaydı ecel bari mecal
Bir haile ömrüm ki alınmaz kale… 

(Edip Ayel)

Örnek 6

Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi

Neyzensen, nefessen, neylersin neyi

(Ziya Osman Saba)

Örnek 7

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerl

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

(Yahya Kemal Beyatlı)

Örnek 8

Başaksın bağrımda beslediğimsin 

Bohçamı buketle bezediğimsin
Biçare birebir beklediğimsin
Beni benliğine bin bağla bağla

(Gülten Ertürk)

Örnek 9

Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde,

Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde!

(Yahya Kemal Beyatlı)

Örnek 10

Seherlerde seyre koyuldum semayı, deryayı. 

(Tevfik Fikret )

Açıklama: Yukarıda yer alan bütün örneklerde koyu yazılan harfler bir ahenk oluşturduğu için aliterasyon sanatı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder