Beş Hececiler


 • Beş Hececiler, şiirlerinde Anadolu ve Anadolu insanını işlemişlerdir.
 • Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, yiğitlik ve kahramanlık işlenen başlıca konulardır. Bunların yanında bireysel konular da işlenmiştir.
 • Önceleri aruzla şiir yazarlar, sonra aruzu bırakıp Ziya Gökalp'in etkisiyle hece ölçüsüne yönelirler.
 • Hece ölçüsüyle serbest müstezat yazmaya girişirler. 
 • Hecenin daha çok 11'li kalıbını kullanırlar.
 • Sadeliği, milliliği ve gösterişten uzak kalmayı tercih ederler.
 • Şiire, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında başlamışlardır.
 • Beş Hececiler, daha çok şiirleriyle tanınmış fakat edebiyatın hemen hemen her alanında eserler vermişlerdir.
 • Beş Hececiler, hece ölçüsüyle yazmaya başladıklarında en çok koşma tipinde şiir yazmış, semai, türkü ve mani tipinde de başarılı örnekler vermişlerdir.
 • Nesir cümlesini şiire aktardılar, düzyazıdaki söz dizimini şiire de kattılar.
 • Beş Hececiler, Ziya Gökalp'in;

        "Aruz sizin olsun hece bizimdir

         Halkın söylediği Türkçe bizimdir
         Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir
         Değildir bir mana üç ada muhtaç" 

dörtlüğünü kendilerine ilke olarak kabul ettiler.

 • Serbest şiirin önem kazanmasıyla hece eski değerinden uzaklaşmış, bunların sanat anlayışı da eski işlevini yitirmiştir.
 • Beş Hececiler, tam, tunç ve zengin kafiyeyi kullanıp redife de büyük önem vermişlerdir.
 • Beş Hececiler, dize kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmamış yeni biçimler denemişlerdir.
 • Gerçekçi olmaları ön planda olmalarına karşın romantizme de sürüklenmişlerdir.
 • Beş Hececiler, Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy ve Faruk Nafiz Çamlıbel gibi şahsiyetlerden oluşur.

 

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder