Enis Behiç Koryürek (1892-1949)

enis behic koryurek

Şairlik kimliğiyle ön plana çıkan Enis Behiç Koryürek, 11 Mart 1891'de İstanbul Aksaray'da dünyaya geldi. Babası Doktor Yarbay İsmail Behiç Bey, annesi ise Faika Hanım'dır.

Enis Behiç Koryürek, eğitim hayatına evinde özel hocalardan ders alarak başladı. İlköğreniminden sonra Selanik ve Üsküp idadilerinde okudu. Sonra İstanbul Lisesinde öğrenimine devam etti. 1913 yılında da Mülkiye Mektebini başarıyla bitirdi. İlk şiirini henüz on dokuz yaşındayken yayımladı. Bir süreliğine Fecr-i Ati Topluluğu içerisinde yer aldı.

Enis Behiç Koryürek, Balkan Savaşı sıralarında Ziya Gökalp'in telkin ve tavsiyesiyle heceyi benimsedi. Milli Edebiyat akımına bağlandı. Bu anlayış değişikliğiyle milli duygularla yoğrulu kahramanlık şiirleri yazdı. Şiirleri, Türk Yurdu, Donanma ve Yeni Mecmua dergilerinde yayımlandı.

Mülkiye'yi başarıyla bitirdikten sonra bir süre Bükreş Konsolosluğu'nda görev aldı. Bu görevden sonra Budapeşte'de yedi yıl görev yaptı. Bu yıllarda daha çok aşk temalı şiirler kaleme aldı. 1919'da yurda döndü. Milli Müdafaa teşkilatında çalışıp Kurtuluş Savaşı'na destek verdi. Bu arada çeşitli yerlerde öğretmenlik ve memurluk yaptı. Memurluk hayatına Ankara'da devam etme kararı alan Enis Behiç Koryürek, burada ilk kitabı olan "Miras"ı yayımladı. Kitapta milli duygular ve aşk konusunu işledi.

Enis Behiç Koryürek, Çalışma Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. 1945 yılında emekli oldu. Daha sonra Demokrat Parti'den milletvekili adayı olarak seçime girdi ve seçimi kaybetti. Seçimlerden sonra maddi sıkıntılar içerisine girdi. Kendisini din ve tasavvufa veren Enis Behiç Koryürek, 18 Ekim 1949'da İstanbul'da vefat etti. Cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

 

Edebi Kişiliği

  • Edebi hayatına Servetifünuncuların etkisiyle aruz vezni ile başlar sonraki zamanlarda özellikle Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra heceye yönelir.
  • Aruzla başladığı ilk dönem şiirlerinin konusunu aşk kavramı oluşturur.
  • Enis Behiç Koryürek'e ün kazandıran asıl şiirleri ulusal duyguları yansıtan kahramanlık (epik) şiirleridir. Ulusal duygular ve kahramanlık şiirlerinde ön plana çıkar.
  • Türk denizciliği şiirlerinde önemli bir unsur olarak işlenir. Hatta Türk denizciliğini şiire sokan şair olarak bilinir. "Gemiciler" şiirinde bu, çok açık bir şekilde görülür. Burada Türk denizcilik tarihini anlatır.
  • Eski Türk motifleri işlemede son derece başarılıdır. Ergenekon Destanı'nda yer alan demircilik ve demirden dağ eritme motifini "Milli Neşide" şiirinde işler. 
  • 1946'dan sonra tasavvuf konulu şiirlere yöneldi. Bu dönemde mistisizm şiirlerinde önemli bir yer tutar.
  • Enis Behiç Koryürek, şiirlerinde musikiye de özel bir önem verdi.
  • Hece ölçüsü üzerinde çalışmalar yapmış olan Koryürek, bazı durak değişiklikleri ile bir şiirde çeşitli hece kalıplarını kullanmayı dener.
  • Fransızca, Macarca, Bulgarca ve Rumca da bilen Koryürek, sanat hayatında çeşitli konularda yaptığı kitap çevirileri de önemli bir yer tutar.


Eserleri

Şiir

Miras

Güneşin Ölümü

Varidat-ı Süleyman

 
Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder