Ebu'l Hayr Rumi (15. yüzyıl)

15. yüzyılın mutasavvıf sanatçılarından olan Ebu'l Hayr Rumi'nin hayatı hakkında kaynaklarda yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Tasavvuf edebiyatında nesir türüyle bilinir.

Ebu'l Hayr Rumi'ye ün kazandıran ve tanınmasını sağlayan "Saltukname" ismindeki eseridir. Eser, sade nesrin en güzel örneklerinden biridir. Eserde Türk-İslam kahramanı olan Sarı Saltuk'un menkıbeleri anlatılır. Dolayısıyla eser, destanî özellikler içerir. Saltukname, son derece etkileyici bir dille anlatılmıştır. Eser, folklor, dil, halk edebiyatı ve tarih için oldukça önemli bilgiler içerir.

Ebu'l Hayr Rumi'nin yazdığı Saltukname, gerek üslup gerekse anlatımı bakımından Dede Korkut Hikâyeleri'ne benzer. Eserin bilinen üç nüshası vardır. Saltukname'nin birinci ve ikinci cildinin iki; üçüncü cildinin de dört yazma nüshası vardır. Birinci nüsha, Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde; ikinci nüsha, Ankara'da bulunan Milli Kütüphane'de; üçüncü nüsha ise Halil Bey Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.


Ebu'l Hayr Rumi'nin Eserleri

Sarı Saltuk: Ebu'l Hayr Rumi tarafından 7 yılda oluşturulan bir eserdir. Eserde, Sarı Saltuk'un bir rüya görmesinden sonra Battal Gazi'nin atı ile Hazreti Hamza'nın silahlarını alıp İslamiyet'i yaymak için savaşlara girmesi anlatılır. Sarı Saltuk, Anadolu coğrafyası, Avrupa ve Asya'da Hristiyanlar'a karşı savaşa çıkar. Birçok önemli başarı elde eden Sarı Saltuk sonunda şehit düşer.


Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder