Platon (Eflatun)

platon

MÖ 427 yılında doğan Platon (Eflatun) yine MÖ 347 yılında ölür. Atina'da soylu bir aileden dünyaya gelir. Asıl adı Aristokles'tir. Geniş omuzları ve atletik yapısıyla Yunancada Platon (Eflatun) unvanıyla anılır ve öyle bilinir. İslam dünyasında "Eflatun" olarak anılır. Modern üniversitelere giden ilk yol olan Atina Akademisinin kurucusudur. Ölümüne kadar bu akademide ders verir.

Sokrates'in öğrencisi olan Platon (Eflatun) talebesi Aristoteles ile Batı felsefesinin temellerini atar. İdealist felsefe onunla zirveye ulaşır. Bütün hayatı boyunca gerçek bir ahlakçı olarak kalır. Bilgelik, adalet, ölçülülük, cesaret ve yiğitlik Platon'a göre dört ana erdemi oluşturur.

Platon, (Eflatun) demokrasiyi bir eğitim işi olarak görür. Demokraside ana prensibi halkın hâkimiyeti olarak açıklar.

Ahlak ve erdem üzerine geliştirdiği düşüncelerini, devlet-toplum-birey ilişkisi çerçevesinde dile getiren Platon, tabiatta da toplum hayatında da mutlak ve değişmez olanın peşinde koşar. Ona göre gerçeğe yalnız hayal ve düşünce yoluyla ulaşılır. Duyulur nesneleri ideaların kopyası ve gölgesi olarak görür.

Platon, (Eflatun) mutluluğu nihai bir amaç olarak görür. Platon'a göre mutluluğu sağlayan şey doğruluk, erdem ve adalettir. Eflatun'a göre ahlak anlayışı da iyilikten geçer.

Platon, (Eflatun) eserlerini diyaloglar şeklinde yazmıştır. Diyalogların ana aktörü ise çoğunlukla Sokrates'tir. Fikirlerini daha çok Sokrates'in ağzından açıklar. Eserlerinde rahat bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Eserlerinde ustalıkla oluşturulan dil oyunları da vardır. Yer yer alaycı bir dil de kullanmıştır.

Sokaktan ziyade okul kurarak seçkin öğrenciler yetiştirmeyi düşünmüştür. Onun meşhur, herkesçe bilinen okulu "Akademi" bunun için kurulmuştur. 

İnsandaki en önemli unsur olarak aklı görür. Bilginin değişmez ve evrenselliğine inanan Platon (Eflatun) insanın öldükten sonra ruhunun başka bir insana geçeceğine inanırdı. Teslis (üç tanrı) inancını ilk defa ortaya atan kişi de Platon'dur.

 

Eserleri

Diyaloglar Devlet

Ayrıca bakınız 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder