Aristophanes

aristophanes
MÖ 446 yılında Yunanistan'ın Aegina kentinde doğduğu tahmin edilmektedir. Oyun yazarlığı ile ön plana çıkan Aristophanes, Atina'da demokrasinin şaşaalı yıllarında yetişmiştir.

Komedi türünün ilk, eski komedyanın en büyük ustası kabul edilen Aristophanes, dönemin toplum hayatını manzum olarak işleyen bir sanatçıdır. 

Gelenekçi bir kimliğe sahip olan sanatçı, sanat ve felsefe alanlarında yapılan yenilikleri eleştirmiştir. Bu sebeple tutuculuğuyla bilinen Aiskhylos'u beğenir fakat Euripides'i yenilikçiliğinden dolayı alay edercesine eleştirir. Kadınların vatandaş bile kabul görmediği Yunanistan'da kadınlara barışı gerçekleştirme görevi vermesi onun yenilikçiliğinin tek örneğini oluşturur.

Eski ile yeni arasındaki fikir çatışmaları eserlerinde önemli bir yer tutar. Çoğunlukla sofistlere saldırdığı görülür. Sofistlerin inançlara, ahlaka ve ulusal ülküye zarar verdiğini ileri sürer. Aristophanes yapıtlarında iktidara da eleştirilerde bulunur. Kadın ile erkek arasındaki aşk teması da eserlerinde en önemli konuları oluşturur. Yine halk tabakaları arasındaki çatışmaları ince yergili bir şekilde kaleme alır.

Aristophanes'in eserlerinin günümüzde de önemini yitirmemelerinin nedeni diyaloglarında gösterdiği başarıdan kaynaklanır. Koro şarkılarında oldukça başarılı olan sanatçının eserlerinde keskin bir alaycılık da dikkat çeker. Özellikle çıkarcı ve ikiyüzlüleri sık sık yerer. Komedyaları, halk üzerinde oldukça büyük bir etki oluşturur. 44 eser yazdığı bilinmesine karşın zamanımıza kadar ulaşan 11 eseri bulunmaktadır.  

 

Eserleri
        

Eşek Arıları: Şair bu eserde çığırından çıkmış yargı sistemine büyük bir eleştiri getirir. Hüküm vermeye yetkili fakat parayla tutulmuş jüri üyelerinin şiddetle eleştirildiği bir eserdir. Jüri üyeleri bu eserde iğneleri olan eşek arılarına benzetilmiştir. Bu rüşvetlerle birlikte mahkemeler işlevinin tersini yapmaya başlar. Hâkimler, çok para almaya odaklanırlar. Eserde eleştiri Philekleon üzerinden yapılır.

Barış: Atina'nın Sparta ile olan savaşı sonlandırmasını dile getiren ve sonunda bir anlaşma yapılmasının gerekliliğini işleyen bir eserdir. Trygaios, bu komedyanın kahramanı olarak öne çıkar. 

Kurbağalar: Euripides'e saldırıyı içeren bir eserdir.  Dionysia şenliklerinde sahnelenmiş birincilik almıştır. Oyun, şairin gelenekçi anlayışına güzel bir örnektir.

Kuşlar: Fantastik bir komedyadır. Yazarın hayali olarak canlandırdığı bu eser Aristophanes'in kaba şakaların içerisinde en az yer aldığı oyunudur. Eser, oldukça sevilen bir içerik ve anlatımı içerir. Aristophanes'in günümüze ulaşan en uzun eseri kabul edilir.

Atlılar: Aristophanes'in kendi ismiyle sahneye koyduğu ilk oyunudur. Birincilik ödülü olan oyun az sayıda karakter içerir.

Bulutlar: Diğer oyunlardan farklı olarak komedyen özellikler açısından başarılı değildir. Aristophanes, bu eseriyle iki kez yarışmaya girmesine karşın bir başarı sağlayamaz. Hiciv özelliği taşımayan bir oyundur. 


Ayrıca bakınız 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder