Aristoteles

aristoteles

MÖ 384'te Ege Denizi'nde yer alan Stageria'da dünyaya gelir. Platon Akademi Okulu'na devam edip en başarılı öğrenciler arasına girer. Yaklaşık yirmi yıl bu akademide kaldıktan sonra Assos ve Midilli'de okullar kurup dersler verir. Büyük İskender'in akıl hocalığını yapar.

Yunanlı bilim adamı ve düşünür olan Aristoteles, Platon ile Batı düşüncesinin iki büyük filozofundan biridir. Felsefe tarihinin kurucusu sayılan Aristoteles, İslam dünyasında tanınan önemli bir sanatçıdır. Varlığın anlamını araştırmış eserlerinde bununla ilgili görüşlerini dile getirmiştir.

Platon'un idealarına ve de Demokritos'un maddi atom görüşüne karşı çıkmıştır. Ahlaki değerleri teminat altına alacak bir teori ve bilimsel doğruları ortaya koyacak bir kuram arayışı içinde olmuştur.

Eski Yunan'ın Platon'dan sonra en önemli fikir adamı durumundaki Aristoteles, yaşadığı devrin hemen hemen bütün bilim alanlarıyla ilgilenmiş bir bilgindir. Felsefe tarihinde farklı farklı konularda birçok önemli eser kaleme almış ikinci bir isim daha yoktur. Gökbilim, fizik, zooloji, mantık, siyaset, biyoloji konularında pek çok eser yazmıştır.

Aristoteles; bilimleri teorik, pratik ve poetik bilimler olmak üzere üçe ayırmıştır. Mantık bilimlerine de değinen Aristoteles, mantığı doğru çıkarımlar türetme yöntemi olarak ifade eder. Bunu da tümdengelim ve tümevarım şeklinde izah eder.

Aristoteles, tıpkı Platon gibi insanı toplumsal bir varlık olarak görmüş insanı toplumla birlikte ele almıştır. Kişinin mutluluğunun içinde yaşadığı toplumun hayatıyla birlikte düşünmüştür. Devletin varlığının gayesini de insanın mutlu olmasını sağlamak olduğunu dile getirmiştir. Duyu organlarımızla algıladığımız nesnelerle gerçek nesnelerin aynı olduğunu düşünmüştür. Bu açıdan Platon'dan ayrılır.

Günümüzde ortaöğretim kurumları anlamında kullanılan "lise" ismi de ilk kez Aristo tarafından kullanılmıştır. Atina'da Apollon Lycceios hatırasına binaen ayrılan alana bir okul kurar. Burada akademi ve felsefe dersleri de veren Aristoteles, 14 yıl boyunca lisenin yöneticiliğinde bulunur.

 

Eserleri 

Politika

Poetika

Nikomakhos'a Ahlak

Metafizik

Organon

Ayrıca bakınız 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder