Charles Dickens (1812-1870)

charles dickens

Dickens, 7 Şubat 1812'de İngiltere'nin Portsmouth şehrinde memur bir babanın oğlu olarak dünyaya gelir. Çok kısa süren bir refah döneminden sonra babasının borçları yüzünden hapse girer. Çocuk denilen yaşta bir boya fabrikasında çalışmak zorunda kalır. Bu çalışma sayesinde işçilerin hayat koşullarını da tanır ve bunlara eserlerinde yer verir. Babasının hapisten çıkmasıyla durumları düzelir. 

Charles Dickens, mektebe verilse de düzgün bir eğitim alma imkânı bulmaz. Okula gittiği ilk iki yıldan sonra okulu bırakıp merakından dolayı stenografi öğrenmeye başlar. 1837'de Catherine Hogart ile evlense de 1858'de eşinden boşanır.

1835'te Morning Chronicle gazetesinde stenograf olarak çalışmaya başlar. Yine bu gazetede "Boz" takma ismiyle notlar yayımlar. 1837'de "Bay Pikvik'in Serüvenleri" adlı kitabını; 1840 yılında da diğer bir önemli romanı olan "Antikacı Dükkânı" romanını yayımlar. Böylece geniş bir izleyici kitlesine kavuşur. Bu romanlarda mizahi sahneler çok fazla yer alsa da örf ve adetlerle aile kavramı ön plana çıkar.

1843 yılından sonra üç yıllık bir seyahate çıkar. Bu seyahati sayesinde dönemin ünlü yazarlarıyla tanışma fırsatı bulur. Daily News gazetesini de bu dönemde çıkarır. 1850'de kendi çocukluk yıllarını ve hayatını anlattığı David Copperfield romanını yayımlar.  

Charles Dickens, İngiliz edebiyatında realist roman akımının öncülerinden olan bir yazar olup Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Roman türüyle ön plana çıksa da yazarın gezi notları ve öyküleri de önemli eserleri arasında yer alır. Ayrıca Charles Dickens'in toplumsal eleştirmen özelliği de önemli bir özellik olarak dikkat çeker.

19. yüzyıl İngiltere'sinin özellikle de yoksul insanların sorunları eserlerinin konularını oluşturur. İnsan karakterlerini çizmede ve betimleme konusunda çağında usta sayılan Charles Dickens, roman kişilerini kendi çevresinden seçmiş, acı ve mizahı bir arada işlemiştir. Kişileri tuhaf, gülünç çevresiyle iyi bir gözlem neticesinde başarılı bir şekilde eserlerine yansıtır. Dickens'in eserlerindeki roman kahramanları sıradan kişiler olsalar da bunlar, ruh yapıları karmaşık olmayan belirgin tiplerdir. Dickens, özellikle çocuk yaşta çalıştırılan ve sömürülen çocukların yoksulluğuna insanlığın dikkatlerini çekmeyi başarır.

Eserleri birçok dünya diline çevrilen Charles Dickens, kölelik olgusuna tüm yaşamı boyunca karşı çıkar. En çok Balzac'a benzeyen Dickens, eserlerinde arabacıları, hizmetçileri, senyörleri, tüccarları, sefil sokakları önemli birer figür olarak ön plana çıkarır. Bu özellikleriyle de Dickens, realizmin güçlü bir temsilcisi durumuna gelir.

20 yüzyılda edebi dehası ile öne çıkan Charles Dickens, 9 Haziran 1870'te şöhretin zirvesindeyken dünyaya gözlerini yumar. 58 yaşında ölür. Charles Dickens'in mezarı Londra'daki Westminster Kilisesi'ndedir. Dickens, yalnız İngiliz edebiyatına değil bütün dünya edebiyatına tesir etmiştir. Özellikle de Fransız edebiyatının duayenleri üzerinde ciddi etkiler oluşturmuştur.

 

En Önemli Eserleri 

Oliver Twist (roman)

Antikacı Dükkânı (roman)

İki Şehrin Hikâyesi (roman)

Büyük Umutlar (roman)

David Copperfield (roman)

Nicholas Nickleby (roman)

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder