Ruşen Eşref Ünaydın (1892-1959)

rusen esref unaydin

Yazar, gazeteci ve diplomat kimlikleriyle ön plana çıkan Ruşen Eşref Ünaydın, 18 Mart 1892'de İstanbul'da doğdu. 1911'de Galatasaray Sultanisini, 1914'te de Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirdi. Daha sonra İstanbul'da çeşitli okullarda edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yaptı.

Ruşen Eşref Ünaydın, yazın hayatına öğretmenlik yıllarında yaptığı çevirilerle başladı. İlk yazılarını Servetifünun dergisinde yayımlamaya başlayan yazar, sonrasında yazılarını Türk Yurdu dergisi ve Vakit gazetesinde yayımlamaya devam eder.

Ruşen Eşref Ünaydın, 1918'den sonra "gezgin" bir hayat sürmeye başlar.  Yedigün, Tasvir-i Efkâr ve Milliye gazetelerinde bu seyyah yaşamı devam eder. Böylece Batum, Kafkasya ve Sivas'a gider.

Ruşen Eşref Ünaydın, 1920'de TBMM'nin çağrısı üzerine Ankara'ya gidip Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 1922'de Buhara elçiliği başkâtibi olarak atandı. Lozan Konferansı'nda matbuat müşavirliği görevini yürüttü. Ruşen Eşref Ünaydın, ayrıca TBMM'de II. III. ve IV. dönem Afyonkarahisar milletvekili sıfatıyla görev yaptı. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine kadar yükseldi. Tiran, Atina, Budapeşte, Roma, Londra ve Atina büyükelçilikleri görevlerinde de bulunan Ünaydın 1952'de emekli oldu.

Ruşen Eşref Ünaydın, 21 Eylül 1921'de İstanbul'da vefat etti ve Rumelihisarı Mezarlığı'na defnedildi.

 

Edebi Kişiliği

  • Milli Edebiyat Dönemi'nin önemli gazetecileri arasında yer alır.
  • Yaptığı mülakat ve röportajlar ile tanınır.
  • Kendine özgü üslubu, özel kişiliğiyle bilinir.
  • Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından olan Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk'e derin bir hayranlık besler. Mustafa Kemal Paşa'yı Türk basınında ilk defa tanıtan kişi olarak bilinir.
  • Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yazıları kaleme alır.
  • "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat" adlı mülakatı ona büyük bir ün kazandırır. Atatürk ile 1928 yılında yaptığı konuşmaları burada yayımlar.
  • "Diyorlar ki" adlı mülakat türündeki yapıtı diğer önemli bir eseri olarak ön plana çıkar. Ruşen Eşref Ünaydın, Divan, Tanzimat ve Servetifünun Edebiyatı ile Milli Edebiyat hakkında on sekiz sanatçıyla yaptığı görüşmeleri ve bunlara sorduğu çeşitli soruları bu eserinde yayımlar.

 
Eserleri

Mülakat

Diyorlar ki

Çanakkale'de Savaşanlar Dediler ki

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat

Mensur Şiir

Boğaziçi-Yakından

Damla Damla

 
Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder