William Shakespeare (1564-1616)

william shakespeare

William Shakespeare, 1564'ün nisan ayında İngiltere Stratfort-upon- Avon'da dünyaya gelir. Toplumda söz sahibi olan belediye meclis üyesi, aynı zamanda tüccar olan Jhon Shakespeare'in oğludur. Babası oldukça varlıklı bir tüccardı. 

William Shakespeare 18 yaşında iken zengin bir çiftçinin kızı olan 26 yaşındaki Anne Hathaway ile evlenir. Bir süre sonra da Londra'ya gider. 1592'de baş gösteren veba hastalığı süresince Londra'dan ayrıldıysa da tekrar Londra'ya gidip 1594-1613 yılları arasında Londra'da yaşar.

William Shakespeare, eserlerinin çoğunu 1589'den sonraki süreçte oluşturdu. Oyunculuğa önce başkalarının oyunlarını düzelterek başlar, sonrasında da kendi oyunlarını yazar. İlk oyunları çoğunlukla komedi, öç alma ve tarihi özellikler içerir. 16. yüzyılın sonları Shakespeare'in altın yılları olarak kabul edilir. "Hamlet", "Kral Lear", "Othello" ve "Macbeth"i bu dönemde yazar.

Sadece İngiliz edebiyatının değil İngilizcenin ve dünya edebiyatının da en büyük oyun yazarlarından biri olarak kabul edilir. Oluşturduğu karakterlerle insan doğasını en sabit özelliklerini benzersiz bir anlatımla yansıtır. 

Oyun alanında oldukça verimli olan Shakespeare, ömrüne tam 38 oyun sığdırır. Dram ve komedya türündeki bu oyunlarda şiir ve düzyazıyı bir arada kullanır. Üslubundan dolayı oyunları her çağ ve ülkede rağbet görür. Oyunlarının tamamı beşer perdeden oluşur.

William Shakespeare, oyunlarında aşk, kin, dostluk gibi tüm insani boyutları irdeler. İnsanın hırslarını, tutkularını, duygu ve düşüncelerini, iç dünyasını bütün derinliğiyle betimler. Oyunları, hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilen sanatçılar arasında yer alır. Shakespeare'in 36 oyunu bir arada ölümünden ancak yedi yıl sonra 1623'te basılır.

William Shakespeare'in oyunları, yüksek tempolu oyunlardır. Yavaşlamanın olduğu yerlerde araya hemen farklı konulardan bahseden bölümler yer alır. Shakespeare'in oyunlarında seyirci o kadar oyuna kendini kaptırır ki adeta oyunun içinden biri gibi olur. Oyunlarında mekân olarak daha çok "İtalya" seçilir. Olayları kurgulamadaki hayal gücünde ise tam bir usta olarak bilinir.

William Shakespeare, oyunda kullandığı karakterleri soylu kişilerden seçer. Kahramanlar, sorumluluk sahibi kimselerdir. İyiler tamamen iyi, kötülerse tamamen kötüdür. "Kendi kendine konuşma sanatı" da Shakespeare'in oyunlarının bir başka özelliği olarak ön plana çıkar.

William Shakespeare, oyunlarında çok ağır, kurallı ve ölçülü bir dil kullanır. Kafiye ve şiirsellik de oyunlarının bir özelliği olarak dikkat çeker. Günlük konuşma dilinden oldukça ağır olan bu dil günümüzde sadeleştirilmeye çalışılmışsa da doğal olmaktan oldukça uzak bir dil olarak bilinir.

William Shakespeare, tiyatroculuğunun yanında iyi bir şair olarak da bilinir. Shakespeare, İngiltere'nin ulusal şairi olarak kabul edilir. Şiirlerindeki zengin düş gücü dikkat çeker. Sahne tarzında hazırlanan bu şiirlerde William Shakespeare, ayrılık, hayal kırıklığı, yabancılaşma, ihanet, başarısızlık gibi duyguları işler. William Shakespeare, duygu ve düşünce dünyasında evrensel özelliklerle ön plana çıkar.

Yaşadığı dönemde saygın bir şair ve oyun yazarı olsa da asıl ününe 19. yüzyılda erişir.  Akıcı ve büyüleyici dilinden dolayı oyunları günümüzde de değerini korumaktadır. Oyunları hala sergilenmekte, yeniden yorumlanmaktadır. Eserlerinin birçoğu Türkçeye çevrilmiş ülkemizde sergilenmiş olup bazıları sinema filmi olarak da çekilmiştir.

William Shakespeare, 23 Nisan 1616'da İngiltere'de hayata veda eder.

 

En Önemli Eserleri

Romeo ve Juliet (dram)

Hamlet (dram)

Macbeth (dram) 

Othello (dram)

Kral Lear (dram)

Venedik Taciri (komedi)

Yanlışlıklar Komedyası (komedi)

Windsorlu Şen Kardeşler (komedi)

Hırçın Kız (komedi)

Soneler (şiir)

Venüs ve Adonis (manzum öykü)


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder