Victor Hugo (1802-1885)

victor Hugo

26 Şubat 1802'de Fransa Besançon'da dünyaya gelir. Yüksek rütbeli bir subayın çocuğu olan Victor Hugo'nun çocukluğu Fransa'da karmaşanın egemen olduğu bir dönemde geçer. 1821'de hayatta en büyük desteği olan annesini kaybeder. 1822'de çocukluktan tutkuyla bağlı olduğu Adele Foucher ile evlenir.

Victor Hugo, ailesiyle 1803'te Paris'e yerleşir. Bu arada Hugo'nun eğitimi ön plana çıkmaya başlar. Eğitimin ilk yıllarını İspanya'da aristokrat bir okulda geçirir. Latin edebiyatıyla ilgili sağlam bir eğitim görür. Hukuk fakültesine de giden Hugo, maddi imkânsızlıklardan eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalır. 1816'da şiir yazarak edebiyata yönelir. Üç başarısız girişimden sonra 1841'de Fransız Akademisi'ne seçilir.

III. Napolyon'un 1851'de gerçekleştirdiği askeri darbe sonrası Hugo, Brüksel'e kaçmak zorunda kalır. Channel adalarına yerleşen Hugo, Sefiller romanını burada yazar. 1870'e kadar süren bu sürgün yıllarında "Sefiller" eserinin yanı sıra Hugo, birçok önemli eser kaleme alır.

1843'te Victor Hugo, acı bir hadiseyle karşılaşır. Hugo'nun kızı bir kaza neticesinde boğularak can verir. Sanatsal ve fikirsel anlamda Hugo için bir fetret dönemi başlar.

Çok genç yaşlarda şiir yazmaya başlayan Hugo, henüz 15 yaşındayken Fransız Akademisinin şiir yarışmasında derece alır. Victor Hugo'nun ilk dönemindeki şiir ve kurgu çalışmaları annesine olan inancının ve krala bağlılığın bir yansıması olsa da sonrasında Hugo, Katolik kralcı yanlısı eğitime başkaldırarak Cumhuriyetçiliği ve özgür düşünceyi destekler. Eserlerinde insanların ruh hallerini öne çıkarır. Şiirlerindeki şekil, üslup mükemmelliği devrindeki bütün şairleri etkiler.

Yazdığı oyunun sansürlenmesi sonucu "Hernani" oyununu yazarak buna karşılık verir. Hernani, klasisizmin sonunu getiren eser olarak bilinir. Bu başkaldırış Victor Hugo'ya büyük şöhret getirir. Oyun sahnelediğinde seyircilerde büyük heyecana neden olur. Oyun, romantikler ile klasikler arasında büyük tartışmaya da neden olur. Romantizm akımının başlamasına büyük katkı sağlar.

Victor Hugo'nun edebiyat dünyasındaki yerini sağlamlaştıran "Notre Dame'in Kamburu" eseridir. Bu eserle oldukça fazla bir izleyici kitlesine ulaşır. 1823'te ilk, 1826'da ikinci romanını yayımlar. Onun şairliğini pekiştiren beş şiir kitabı da 1829-1840 yılları arasında yayımlanır.

Victor Hugo, en çok Chateaubriand'dan etkilenir. Hugo'da tıpkı Chateaubriand gibi politikaya dâhil olur. Siyasi görüşlerinden sürgüne gönderilir.

Victor Hugo'nun olgun sayılan ilk eseri 1829'da basılır. "Bir İdam Mahkûmunun Günlüğü" isimli bu roman Charles Dickens, Albert Camus ve Dostoyevski gibi yazarlarda derin etki bırakır.

"Notre Dame de Paris" Victor Hugo'nun ilk önemli romanı sayılır. Basılır basılmaz büyük başarı kazanan eser Avrupa'da birçok dile çevrilir.

1830 yılının başından başladığı tamamlanması 17 yıl süren "Sefiller" eserini 1862'de yayımlar. Dünya çapında bir eser olan Sefiller, birçok kez sinemaya, tiyatroya uyarlanır. Eser, basılır basılmaz bir saat içinde tükenir. Dünyanın birçok diline çevrilen eser Fransız halkı üzerinde büyük etki yaratır. Bu eser, Victor Hugo'ya uluslararası bir başarı da getirir.

Victor Hugo, üniversite yıllarında karşılaştığı maddi zorluklardan kendisini sanatsal çalışmalara verir. Şair, roman, deneme, oyun yazarı ve devlet adamı olan Victor Hugo; romantizm akımının hem Fransa'sının hem de dünyanın en büyük şairleri arasında yer alır. Fransa'da romantizm akımının adeta temsilcisi sayılmış eserlerinde insan, tabiat, özgürlük, milliyetçilik ve yurt temalarını işlemiştir. Dili kusursuz olan Victor Hugo, oyunlarıyla da ün yapmıştır. Victor Hugo, romantizm akımının dram ustası kabul edilir. "Cromwell" adlı dramın ön sözünde romantizm akımının temel ilkelerini ortaya koyar.

Victor Hugo vefatından önce son sözler olarak yayınlanacak beş cümle bıraktı:

Fakirlere 50.000 frank bırakıyorum.

Mezarlığa onlara mahsus cenaze aracı ile nakledilmek istiyorum.

Hiçbir kilisenin benim için ayin yapmasını istemiyorum.

Bütün ruhlardan benim için dua etmelerini rica ediyorum.

Tanrı'ya inanıyorum.

Hugo, 22 Mayıs 1885'te 83 yaşındayken zatürreden Fransa'nın başkenti Paris'te ölür. Cenaze törenine iki milyondan fazla kişi katılır. Kendisine verilen önemden dolayı Fransa'da önemli birçok yere Victor Hugo'nun ismi verilir.

En Önemli Eserleri

Sefiller (roman)
Notre Dame'ın Kamburu (roman)
Hernani (oyun)
Cromwell (oyun)
Sonbahar Yaprakları (şiir)
Seyirler (şiir)
Yüzyılların Efendisi (şiir)

Ayrıca bakınız

Fransız Edebiyatı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder