Nutuk

Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı türlerinden olan nutuk, mürşit ve pirlerin tarikata yeni girmiş olanlara tarikat usul ve adabını öğretmek için söyledikleri şiirlere denir. 

Nutuk Türünün Özellikleri


  • Bektaşilerin Âşık Tarzı Halk Edebiyatı nazım türü olan nefese verdikleri isimdir.
  • Öğretici ve öğüt verici özellikleri ön planda oldukları için nutuklar didaktik özellikler taşır.
  • Nutuklarda bilgilendirici özellikler ön plandadır.
  • Nazım birimi dörtlüktür.
  • Dili, genellikle sade ve anlaşılırdır. Nutuklarda yer yer Arapça ve Farsça sözcüklere de rastlanır.
  • Şekil açısından koşmaya benzeyen bir türdür.
  • Nutuklar 11'li hece ölçüsüyle yazılır. 7'li ve 8'li hece ölçüsüyle yazılanlar da vardır.
  • Kafiye düzeni abab/cccb/dddb/eeeb şeklindedir.
  • En önemli temsilcisi Kaygusuz Abdal'dır.


Nutuk ile İlgili Örnekler

Örnek 1

Evvel tevhid sürer mürşid dilinden

Erişir canına fazlı Huda'nın
Kurtulursun emarenin elinden
Erişir canına fazlı Huda'nın 
 
İkincide verir lafzatullâhı
Anda keşf ederler sıfatullâhı
Hasenat yeter der eder günâhı
Erişir canına fazlı Huda'nın  
 
Üçüncüde yâ Hû ismini oku
Garib bülbül gibi durmayıp şakı
Kendi vücudunda bulagör Hak'ı
Erişir canına fazlı Huda'nın 
 
Dördüncü esmaya nail olasın
Enal'-Hak sırrına vâkıf bulasın
Dahi ölmezden sen evvel ölesin
Erişir canına fazılı Huda’nın  
 
Örnek 2

Evliyadan gelen kelam
Okunan Kur'an değil mi?
Gerçek Veli'nin sözleri
Sûre-i Rahman değil mi?

Kaygusuz Abdal


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder