Anton Çehov (1860-1904)

anton cehov

1860 yılında Rusya'nın Taganrog kentinde doğan Çehov, dört çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası bakkal işleriyle meşgul olan dini konulara eğilimli sert ve otoriter biridir. Anton Çehov, önce Yunan çocuklarının olduğu bir okulda okur sonraları ise on yıl süreyle lisede Latin ve Yunan klasikleriyle ilgili bir eğitim görür.

Babasının ticarette başarısız olması ve bunun sonucunda iflas etmesi Moskova'ya göç etmeyi beraberinde getirir. Anton Çehov Moskova'ya gitmeyerek lise öğrenimine devam eder. Oldukça genç yaşta kendi hayatını kendi kazanmak zorunda kalır. Bu zor şartlar Antov Çehov'un sanatını da etkiler. Hikâyelerinde incinmiş, mutsuz çocuklara yer vermesi bu şartların bir sonucu olarak görülür. 

Anton Çehov, 1879'da nihayet lise öğrenimini bitirir. Moskova'da tıp fakültesi okuyup doktor olur. "Cansız Ceset", "Cerrahlık", "Kaçak" hikâyelerini bu dönemde yazar. Yazarlık için doktorluk mesleğinden de vazgeçer. Yine de doktorluğun izleri sanatına yansır.

Tolstoy'un dünya görüşünü benimseyen Anton Çehov, 1892'de ailesiyle Moskova yakınlarındaki Melikhovo köyüne yerleşerek kendini yazmaya ve sanatsal çalışmalara verir. 1899'da sağlık problemleriyle uğraşmak zorunda kalır. Kırım'a giden Anton Çehov, orada yaşayan Tolstoy ve Maksim Gorki ile sıcak bir arkadaşlık kurar.

Anton Çehov, 1887'de "Alacakaranlıkta" adlı öykü kitabıyla Rus Akademisi tarafından verilen "Puşkin Ödülü"nü kazanır. Bundan sonra başarılar art arda gelmeye başlar. Ona büyük ün kazandıran "6. Koğuş" öyküsü 1892'de yayımlanır. 1899'da da "Vanya Dayı"nın ilk gösterimi yapılır.

1895-1904 yılları arasındaki tiyatro çalışmalarıyla öne çıkan Anton Çehov, Rus tiyatrosunun adeta yenileyicisi olur. Oyunlarında bilhassa "Martı"da büyük başarı kazanır.

Rus tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin kurucularından olan Anton Çehov, gerçekçilik akımının etkisinde kalmış realist bir yazar olarak bilinir. İnce ayrıntılara dayanan kısa hikâye türünün en büyük yazarları arasında yer alır. Tiyatro ve roman yazarı olarak da ön plana çıkar.

"Çehov tarzı hikâye" denilen durum öykücülüğünün kurucusu olup bu tarzla tanınır. Çehov Tarzı'nda giriş, gelişme ve sonuç kısımları yer almaz. Bu tarzda hayatın bir kesiti veya bir anını vermek amaçlanır. "Çehov Tarzı Hikâye"de "olay" yerine "durum" öğesi yer alır.

Kendisi bir doktor olan Çehov, gözlem gücünü kullanarak tıp, hastalıklar, hasta insanlar, hekimleri de konu edinen hikâyeler kaleme alır. Oyunlarında ihtilalden önceki durumu özellikle de umutsuzca yaşayan soyluların ve aydınların iç dünyasını başarılı bir şekilde yansıtır.

Sonraki yıllarda sağlık durumu günden güne kötüleşen Çehov, doktorların tavsiyesiyle Almanya'nın Badenweiler kentine gider. 1904'te Çehov'a tüberküloz teşhisi konulur. 44 yaşındayken Almanya'nın Badenweiler kentinde veremden ölür. Naaşı, Almanya'dan Moskova'ya götürülerek Novodevichy Mezarlığına defnedilir.

Anton Çehov'un tüm eserleri ölümünden tam 40 yıl sonra 20 cilt halinde yayımlanır. Çehov'un sayısı binleri bulan mektupları da burada yer alır. 19. ve 20. yüzyıl Rus ve dünya edebiyatında derin izler bırakan Anton Çehov, günümüzde de oyunları en çok oynanan oyun yazarları arasında yer alır.

Eserleri

Bozkır (öykü)

Altı Nolu Koğuş (öykü)

Vişne Bahçesi (oyun)

Martı (oyun)

Üç Kız Kardeş (oyun)

Vanya Dayı (oyun)

Ayrıca bakınız
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder