Alphonse Daudet (1840-1897)

alphonse daudet

13 Mayıs 1840'ta Fransa Nimes'te ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. İlk gençlik yıllarında oldukça iyi bir eğitim alan Alphonse Daudet, babasının ticaret yaparken iflas etmesi sonucu öğrenimini yarıda bırakıp üniversiteye girme hayalinden vazgeçer. İlk şiir ve romanını 14 yaşında kaleme alır. Sonrasında edebi çalışmalara ağırlık vermek için Paris'e gider. Paris'e gittiği sırada hem sanatsal faaliyetlerine ağırlık verir hem de edebiyat çevreleriyle ilişki kurmaya başlar. 1867'de tutkuyla bağlandığı Julia Allard ile evlenir. Edebi çalışmalarında eşinden oldukça iyi bir destek alır.

1870-1871 Fransız-Alman Savaşı, Alphonse Daudet üzerinde önemli etkiler oluşturur. "Pazartesi Hikâyeleri" isimli öykü kitabında bunun etkilerine rastlanır.

Natüralist akımının önemli sanatçılarından biri sayılan Alphonse Daudet, sanat dünyasına şiirle giriş yapar. Sonra hikâye ve romana yönelir. Eserlerinde yoksul insanların yaşamlarını yansıtır. Anlatımda betimleyici anlatım tekniğine ağırlık verir ve canlı bir dil kullanır. Roman ile ilgili görüşlerini "Roman, hiçbir zaman tarihi olmayacak kişilerin tarihidir." sözüyle ortaya koyar.

Tam anlamıyla bir güneyli olan Alphonse Daudet, Fransa'nın güneyinde yer alan hayatı ve insanları duygulu ama aynı zamanda mizahi bir şekilde anlatır. Kişilerin davranışlarını en ince ayrıntısına kadar hayal gücüne herhangi bir engel koymaksızın işler. Tutku, yani bir şeye duyduğu şiddetli isteği insanın kaderiyle aynı görür. Yapıtlarında çelişki gibi görünen gerçek ile fantezi, sevecenlik ile alay gibi öğeler uyumlu bir şekilde yer alır.

"Değirmenimden Mektuplar" eseri ona büyük ün kazandırır. Daudet, bu eserinde Provence yöresini yalın bir dille canlandırır. Eserin içerisinde çok fazla eğlendirici masal yer alır.

Yaşamının son yıllarında zührevi hastalıktan dolayı büyük acı çeker. 16 Aralık 1897'de 57 yaşındayken Fransa'nın başkenti Paris'te ani bir şekilde ölür.

Alphonse Daudet'in bütün eserleri 20 cilt halinde "Alphonde Daudet'in Bütün Yapıtları" başlığıyla yayımlanır.


Eserleri

Değirmenimden Mektuplar (öykü)
Pazartesi Hikâyeleri (öykü)
Sapho (roman)

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder