Goncourt Kardeşler

goncourt kardesler

Edmond de Goncurt 1822'de, Jules de Goncourt da 1830'da dünyaya gelir. Herkesçe bilinen köklü bir ailenin çocukları olan Goncourt Kardeşler, iyi bir eğitim alıp yetişirler. Bütün zamanlarını evlerinde bulunan kütüphanede kitap okumakla geçirirler.

İki farklı kişilik olmalarına karşın sanatlarını tek bir kişi olarak icra etmişlerdir. Duygu ve düşünce bazında gerçekleşen bu birliktelik onların tanınmasında etkili olur. Eserlerinin iki kişi tarafından oluşturulduğu asla anlaşılamamıştır. Yapıtları, tek kişinin kaleminden çıkmış izlenimini vermektedir.

İki Fransız romancı olan Goncourt Kardeşler, natüralizm akımına bağlı, gerçekçi bir anlayışla eserler ortaya koymuş eserlerini bilim ve gözleme dayanan bir yöntemle kaleme almışlardır. Her iki kardeş birlikte oluşturdukları romanlarıyla tanınmışlardır.

Eserlerinin konularını 18. yüzyıl Fransız tarihinden alan romanlar kaleme almışlardır. "Roman, anlatılmış ve tabiattan çıkartılmış belgelerle vücuda getirilmelidir. Tarihçiler, geçmişin hikâyecileri, romancılar da şimdiki zamanın hikâyecileridir." sözü onların sanat anlayışlarını özetler niteliktedir.  

Edmonde Goncurt 1896'da, Jules de Goncourt da 1870'te yaşamını yitirmiştir.

En Önemli Eserleri
 

Monetto      
Salamon 
Journal

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder