Ses Bilgisi Test 5

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlü türemesi" yoktur?

A) Küçücük sokaktan arabalar zar zor ilerliyordu.

B) Onu gencecik yaşında kaybetmenin acısını yaşadık.

C) Biricik kardeşime güzel duygularla veda ettim.

D) Azıcık düşündükten sonra doğru cevabı bulabildi.

E) İstanbul'un daracık sokaklarından arabalar zar zor ilerliyordu.

 

2. Bazı sözcükler türediklerinde bu sözcüklerde ünlü düşmesi (hece düşmesi) meydana gelir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun örneği yoktur?

A) Eğer bir nehrin kenarında yeteri kadar uzun süre kalmayı başarırsan düşmanlarının cesetlerinin geçtiğini mutlaka görürsün.

B) Bazen ayrılık canınızı o kadar acıtır ki hiçbir zaman yüreğinizde yok olmaz.

C) Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.

D) Ev hayatında oldukça savruk biriydi.

E) Maçın sonlarına doğru gözler maçın hakemine çevrildi.

 

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesli ile başlayan bir ek aldığında sözcükte "ünsüz yumuşaması (ünsüz değişimi)" olur?

A) Koç         

B) Top           

C) Tok           

D) Et             

E) Çok 

 

4. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?

A) Ali'nin arkadaşını doğrusu ben de pek beğenmedim.

B) Onun kardeşini herkes epeyce sevmişti.

C) Mahlası okunur dünya yüzünde bazen kişinin.

D) Atasının mirasına her zaman sahip çıkacak bu nesil.

E) Son anda o da hatayı anladı.

 

5. On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan    

    Baba ocağından yar kucağından    

    Bir çiçek dermeden sevgi bağından    

     Huduttan hududa atılmışım ben 

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz değişimi (ünsüz yumuşaması)

B) Kaynaştırma ünsüzü

C) Ünsüz türemesi

D) Ulama (vasl)

E) Ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi)

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "dudak ünsüzleri benzeşmesine (n-b çatışması) örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

A) Mustafa, kambur arkadaşıyla dağ bayır gezmişti o gece.

B) Depremde ambarlardaki her şey dağılmıştı.

C) Arkadaşların ona tonbul demelerini bir türlü hazmedemiyordu. 

D) Lale sümbül açılsın da gidelim, demiş şair.

E) Senin için pembe neyse benim için de kırmızı odur. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlü düşmesi (hece düşmesi)" yoktur?

A) Sevri yeniden hortlamak isteyenlere karşı uyanık olalım.

B) O karanlık devri kimse bir daha hatırlamak istemiyordu.

C) İşin aslı astarı ortaya çıkmadan yapılan bu girişim yanlıştı.

D) Değmesin göğsümün eline namahrem eli.

E) Bu projeyi ufku dar kişilerle yapamazsın.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz türemesi (ikizleşme)" vardır?

A) Yıllar sonra her şey düzelecek diyordu.

B) Evladından yokluğunda neler hissettiğini anlatmasını istiyordu.

C) Herkesten bu konuda ciddi bir çalışma bekliyordu.

D) Issız bir adada yıllarca tek başına yaşadı.

E) Millet olarak ne çekmişsek duyarsız olmaktan çektik.

 

9. Bu bahar yalnız mesut günler taşımaktadır, 
    Baş başa kalacağız kenarında bir suyun, 
    Göz alabildiğine yeşil uzanan çayır, 
    Bir saadet içinde sessiz otlayan koyun.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi (hece düşmesi)

B) Ünsüz değişimi (ünsüz yumuşaması)

C) Ünsüz türemesi (ikizleşme)

D) Ulama (vasl)

E) Kaynaştırma ünsüzü

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi)" yoktur?

A) Kaplan kafesten kaçınca halkın kurtuluşu kafese girmektir.

B) Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, tavuğu yumurtaların üzerine yatırarak elde edersiniz, kırarak değil.

C) Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa doğru yolda sekerek yürümek daha iyidir.

D) Yükselmenin en alçakçası, zayıfların sırtına basarak yükselmektir. 

E) Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki "-n" sesi kaynaştırma ünsüzü olarak kullanılmıştır?

A) Akşam babanı ziyarete geleceğiz.

B) Sineni büryan edip içmeye niyetlenmiş.

C) Düzeltmek zorunda değilim odanı her sabah.

D) Anana her zaman saygı duyardım.

E) Onun evine her zaman misafir gelirdi.

 

12. Yağmuru seviyorum diyorsun
                                           I
      Yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun... 

                                                   II
      Güneşi seviyorum diyorsun, 

                        III
      Güneş açınca gölgeye kaçıyorsun... 

                                              IV
      Rüzgârı seviyorum diyorsun, 


      Rüzgâr çıkınca pencereni kapatıyorsun...

                                                     V
      İşte, bunun için korkuyorum;      

                                       VI
      Beni de sevdiğini söylüyorsun... 

                                        VII

Yukarıdaki dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ünlü daralması vardır?

A) II ve III             
B) III ve IV            
C) IV ve V              
D) I ve VII           
E) VI ve VII

 

13. Ne varsa buğusu genzi yakan,

      Ekmek gibi, aşk gibi,

      Ah, ne varsa güzellikten yana,

      Bölüştüm, büyümüştüm.

      İçime sığmıyordu insanlar.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz türemesi (ikizleşme)

B) Kaynaştırma ünsüzü

C) Ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi)

D) Ünlü daralması

E) Ünlü düşmesi (hece düşmesi)

 

14. Sen gece trene (I) binip giderken (II) niye (III) benzin (IV) soluyor (V) acaba!

I. sözcükte ünlü düşmesi vardır.

II. sözcükte ünsüz değişimi (ünsüz yumuşaması) vardır.

III. sözcükte ünlü daralması vardır.

IV. sözcükte ünlü düşmesi (hece düşmesi) vardır.

V. sözcükte ünlü daralması vardır.

Yukarıdaki dizelerdeki numaralanmış sözcüklerdeki ses olaylarından yanlış belirtilenler hangi seçenekte verilmiştir?

A) I ve IV               
B) II ve III                
C) III ve V               
D) I ve V              
E) IV ve V

 

15. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak!

      Bulutlar ufukta beyaz bir yumak,

      Ağaçlar bir derin hülyaya varmış,

      Saçında yepyeni teller ağarmış.

      Baş yorgun, yaslanır yeşil otlara,

      Göz dalgın, uzanır ta bulutlara.

Yukarıdaki dizelerde kaç yerde "ulama (vasl)" yapılmıştır?

A) 2       B) 3       C) 4      D) 5        E) 6

 

16. Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında genellikle ünsüz değişimi olmaz.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi buna örnek oluşturmaz?

A) Ot         

B) Çat           

C) Çok           

D) Top         

E) Ok

 

17.  Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim

       Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim

       Bir de yıldızları sevdim

       Eylül akşamlarında gelip,

       Gözlerinde tutulan.

        

       Gittiğin zaman gitmeni sevdim.  

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz değişimi (ünsüz yumuşaması)

B) Kaynaştırma ünsüzü

C) Ünlü düşmesi (hece düşmesi)

D) Ulama (vasl)

E) Ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi)

 

18. Aşağıdaki cümlelerdeki ses olaylarını ikişerli gruplandırırsak hangisi dışarıda kalır? 

A) Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. 

B) Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar.

C) Sonun âdemdir diyor insana yolun hali.

D) Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar.

E) Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük veya söz grubunda "ünlü düşmesi (hece düşmesi)" olmalıdır?

A) Geleneklerimiz nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır.

B) Omuz omuza büyük başarılara imza atacağız.

C) Emir'in sınıfta yaptıklarını kimse beğenmedi.

D) Yazın şehirden şehire konup gidiyorlardı.

E) Karşımızdaki kişinin omuzu bizi korkutuyordu.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına uğramış bir sözcük yoktur?

A) Akşam ödevlerini genellikle erken bitiriyor.

B) Bunu bana diyen adamın samimiyetinden şüphe duyarım.

C) Bu bunu diyor bu şunu dersek işimizi yapamayız.

D) Korkmuyor bu yürek sensiz yaşamaktan inan!

E) Bütün akşam sonraki gün yapacaklarını planlıyordu.


CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-A 3-E 4-C 5-C 6-C 7-A 8-B 9-C 10-B 11-E 12-D 13-A 14-D 15-C 16-C 17-B 18-C 19-E 20-A

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder