Ses Bilgisi Test 4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kaynaştırma ünsüzü" vardır?

A) Sınıftaki tüm öğrencilere beşer elma dağıttı.

B) Senin arkadaşına bir şeyler söylemişti.

C) Onun evini saatlerce aradılar ama bulamadılar.

D) Anadolu'da altmışar kişilik sınıflarda ders gören öğrenciler var.

E) Senin derdini çeken gönül uslanmaz.

 

2. Bazı sözcükler türediklerinde ünlü düşmesi (hece düşmesi) meydana gelir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bunu örneklendiren bir sözcük yoktur?

A) Sabrın sonu selamettir.

B) İki yanlıştan bir doğru çıkmaz.

C) Çocuğundan uzun yıllar uzak kalan annesi çocuğunu saatlerce kokladı.

D) Her kavşak bir tehlikeyi de beraberinde getirir.

E) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ulama (vasl)" vardır?

A) Al benim derdimi götür yâre ver.

 Eve babası gelmişti akşam.

C) Çarşıdan portakal, elma aldım.

D) Gönlümüz bağlandı zülfün teline.

E) Hayatın en asil okulu ailedir.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına uğramış bir sözcük yoktur?

A) O soğuk havada bir çocuk yolun karşısında ha bire hopluyordu.

B) Sönüyordu yıldızlar bir bir gökten.

C) Bekliyor mu kuşlar bu mevsimleri.

D) Yüreğimin en ücra köşesinde sevgini gizliyorum.

E) Sizleri bu başarınızdan dolayı kutluyorum arkadaşlar.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü türemesi yoktur?

A) Olay, güpegündüz herkesin gözü önünde oldu.

B) Öyle yumuşacık yataklarda yatanlar komandoları anlayamaz.

C) Onu gencecik yaşında kaybetmenin acısını yaşadık.

D) Biricik kardeşine güzel duygularla veda etti.

E) Azıcık düşündükten sonra doğru cevabı bulabildi.

 

6. Kutsuyordu biricik yurdunu bu Mehmetçik.
          I             II        III                  IV

Yukarıdaki cümledeki ses olayları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ünlü düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz değişimi, ünsüz benzeşmesi

B) Ünlü daralması, ünsüz türemesi, ünsüz değişimi, ünsüz benzeşmesi

C) Ünlü düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz değişimi, ünlü daralması

D) Ünlü daralması, ünlü türemesi, ünsüz değişimi, ünsüz benzeşmesi

E) Ünlü daralması, ünsüz değişimi, ünsüz sertleşmesi, ünsüz yumuşaması

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına (ünsüz değişimi) uğrayan bir sözcük yoktur?

A) Büyük başın derdi büyük olur.

B) Bal tutan parmağını yalar.

C) Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.

D) Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın.

E) Bülbülün çektiği dil belâsıdır.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz türemesi (ikizleşme)" yoktur?

A) Affetmek yalnız Allah'a mahsustur. 

B) Sessizce yan taraftaki odaya geçtiler.

C) Herkes haddini bilirse dünya yaşanır bir duruma gelir.

D) Bu yıl çok iyi bir başarı elde edeceğimizi zannediyorum.

E) Zamanında hallolmayan bir iş birçok sıkıntıyı ortaya çıkarabilir.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlü düşmesi (hece düşmesi)"  yoktur?

A) Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.

B) Abanın kadri yağmurda bilinir.

C) Ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar.

D) Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.

E) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz yumuşaması (ünsüz değişimi)" yoktur?

A) Kefenin cebi yoktur, demiş atalarımız.

B) Elinde aynı anda birkaç kabı taşımayı başardığı için garson oldu.

C) Arkadaş! Yurdumu alçaklara uğratma sakın.

D) Bağa sensiz giremem çeşmime ateş görünür.

E) Kuşa kurda yem olmak istemiyorsak sürekli çalışmalıyız.

 

11. I. Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.

     II. At yedi günde, it yediği günde belli olur.

     III. Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

     IV. Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.

     V. İki cambaz bir ipte oynamaz.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcükte ünsüz türemesi (ikizleşme) vardır.

B) II. sözcükte ünlü türemesi vardır.

C) III. sözcükte ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) vardır.

D) IV. sözcükte türeme esnasında bir ünlü düşmüştür.

E) V. sözcükte dudak ünsüzleri benzeşmesi vardır.

 

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uyar?

A) Mazot                  
B) Bekliyor               
C) Kavuşmak             
D) Salon            
E) Orakçı

 

13. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi)

B) Ünlü düşmesi (hece düşmesi)

C) Ünsüz türemesi (ikizleşme)

D) Kaynaştırma ünsüzü

E) Ünsüz değişmesi (ünsüz yumuşaması)

 

14. Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür, diyor ünlü yazar.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi (hece düşmesi)

B) Ünsüz türemesi (ikizleşme)

C) Ünsüz yumuşaması (ünsüz değişimi)

D) ünsüz sertleşmesi (ünsüz benzeşmesi)

E) Ünlü daralması

 

15. Sen raksına dalarken için titrer derinden 
      Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin 
      Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden 
      Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin
 

Yukarıdaki dizelerde ünsüz değişimine (ünsüz yumuşaması) uğrayan kaç sözcük vardır?

A) 2       B) 3      C) 4       D) 5       E) 6

 

16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesli ile başlayan bir ek aldığında sözcükte "ünsüz yumuşaması (ünsüz değişimi)" olur?

A) Hukuk                
B) Bisiklet                  
C) Taç                    
D) Tank                  
E) Millet

 

17. Sızlıyordu yüreği yetim gördüğü her dem.

Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcükteki ses olaylarının aynısı hangi seçenekte vardır?

A) Yolun sağ tarafında hızla ilerliyordu Yakup.

B) İzliyordu dağları ufkun diğer ucundan.

C) Yürüyordum, ağlıyordu ırmaklar.

D) Gönlüm derdest oldu cihanda bugün.

E) Boynu bükük çocuk ağlıyordu.

 

18. Üşüyen birine rastladığımızda ona bir ceket giydirirken üzerini örttüğümüz aslında kendi vicdanımızdır.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Kaynaştırma ünsüzü

B) Ünsüz yumuşaması (ünsüz değişimi)

C) Ünsüz sertleşmesi (ünsüz benzeşmesi)

D) Ünlü düşmesi (hece düşmesi)

E) Ünsüz türemesi (ikizleşme)

19Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya    
                                             I          II

      Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.    
           III

       Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı,
                                                              IV

       Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.

       Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, 

        Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor
                                                      V

Yukarıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarıyla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcükte ünlü düşmesi (hece düşmesi) vardır.

B) II. sözcükte kaynaştırma ünsüzü vardır.

C) III. sözcükte ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) vardır.

D) IV. sözcükte ünsüz değişimi (ünsüz yumuşaması) vardır.

E) V. sözcükte ünlü daralması vardır.

 

20. Ünsüz harfler ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ses yolunda boğumlanarak çıkan sesler ünsüz ses olarak adlandırılır.

B) Ünsüzler, tek başlarına telaffuz edilmez.

C) Türkçede kelime başında iki ünsüz bir arada yer almaz. "Bre" ünlemi istisnadır.

D) Türkçede birkaç istisna dışında "b, c, d, g" ünsüzleriyle sözcükler bitmez.

E) Ses tellerinde herhangi bir titreşme olmadan oluşan seslere yumuşak ünsüzler denir.


CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-A 3-E 4-B 5-B 6-D 7-C 8-B 9-A 10-D 11-B 12-E 13-C 14-B 15-C 16-C 17-A 18-E 19-E 20-E

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder