Yazılı Edebiyat

Türklerin yazıyı kullanmaya başlamalarıyla oluşan bir edebiyat olan Yazılı Edebiyat İslamiyet'in kabulünden önceki 8. yüzyılda başlayıp 10. yüzyıla kadar devam eder. 5. ve 6. yüzyıldaki yapıtlar birkaç sözcükten oluştuğu için bunlar ilk yazılı metinler olarak kabul edilmez.

Türklerin kullandığı ilk alfabe, milli özellikler taşıyan ve 8. yüzyılda yazılan Göktürk Yazıtları'dır. Bu yazıtlar aynı zamanda edebi değer taşıyan ilk yazılı metinlerdir. Göktürk yazıtları 38 harften meydana gelmiştir. 

 
Yazılı Edebiyat Döneminin Özellikleri
  • Türklerin yazıyı kullanmalarıyla başlar.
  • Bu dönem yazılı eserlerinde dönemin kültürel unsurlarına rastlanılır.
  • Yazılı dönem ürünleri Göktürkçe ve Uygurca olarak yazılmışlardır.
  • İlk alfabelerimiz Göktürk ve Uygur alfabeleridir. Bu alfabeleri Arap, Latin alfabeleri takip etmiştir.
  • Yazılı dönemde dini konularda da din dışı konularda da eserler verilmiştir. 
  • Nazım birimi dörtlüktür.
  • Ölçü, hece ölçüsüdür.
  • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda yalın, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Ayrıca bakınız

2 yorum: