U,Ü Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ucuz alan pahalı alır: Ucuz mal belirli bir süre sonra işe yaramaz olur. Kişi, onu yeniden almak zorunda kalır. Pahalı mal ise daha dayanıklıdır. Daha uzun süreli olur.

Ucuz etin yahnisi yenmez: Her şeyin bir maliyeti vardır. Ucuza mal edilen şeylerde hileli yollara başvurulmuş olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla bunlarda kalite aramak yanlıştır.

Uçan kuş aç kalmaz: Çalışıp çabalayan bunun mücadelesini veren kişiler bir şekilde rızkını çıkarırlar.

Ufak at da civcivler yesin: Bir şeyi çok abartan çok yalan söyleyen kişilere inandırıcı olmadığını belirtmek için söylenir.

Ulular köprü olsa basıp geçme: Başka kişiler sana kırıcı davransa dahi sen onlara uyma, büyüklere karşı da asla saygıda kusur etme.

Ulularla urgan çekişme: Kişi, kendisinden daha güçlü ve bilgili olanlarla oldukça iyi geçinmeli onlarla zıtlaşmamalıdır.

Ummadığın taş baş yarar: Önemsiz, küçük bildiğimiz kişi ya da şeylerin etkileri çok büyük olabilir. Görünüş aldatıcı olabilir.

Umut, fakirin ekmeğidir: Yoksul kişiler, günün birinde zengin olacağını hayal ederek bir umuda kapılır. Onu yaşatan da bu umudu olur.

Usta maymun kamçı istemez: İşini bilen kişiye bir şey söylemek, bu kişileri bir şeye zorlamak gereksizdir.

Usta yanında perende atılmaz: Bir konuda uzmanlaşmış kişilerle yarışmaya girmek kişiyi yenilgiye uğratır.

Ustanın çekici bin altın: Bir işte uzman olmak, o işin sanatını öğrenmenin maddi değeri olamaz. Sanat, zanaat, paradan çok daha değerlidir.

Uyku ölümün kardeşidir: Uykuda olan kişinin dünyada olup bitenden haberi olmaz. Ölmüş biri gibi her şeyden uzaktır.

Uyuyan yılanın kuyruğuna basma: Bize zarar verebilecek şeyleri harekete geçirmemek gerekir. Kişiyi saldırgan duruma getirip kendimize zararın gelmesine yol açabiliriz.

Uzak menzile yavaş gitmeli: Zaman alacak, belirli bir sürede yapılması gereken işler aceleye getirilmemelidir.

Üç göç, bir yangın yerini tutar: Kişi, sürekli evini bir yere taşırsa eşyaları zamanla kullanılamaz hale gelir. Bu göçler bir yangın kadar o kişiye zarar verir.

Üç kuruşluk eşeğin beş paralık sıpası olur: Değersiz kişilerin yaptığı işlerde bir güzellik olmaz. Güzel olmayan bir kumaştan iyi bir elbise ortaya çıkmaz.

Ürümesini bilmeyen köpek, sürüye kurt getirir: Neyi, nerede, nasıl diyeceğini bilmeyen kişinin başı da onun çevresindekiler de tehlikeli durumlarla da karşılaşır.

Üşenenin oğlu kızı olmamış: Bir şeye girişmeyen çalışmayan kişilerin bir şeyi elde etmeleri mümkün değildir.

Üşüntü köpekler mandayı paralar: Kişinin her şeyi tek başına halletmesi mümkün değildir. Bazı şeyler birlikte yapılınca başarı gelir. Birlikten güç doğar.

Üvey öz olmaz, kemha bez olmaz: Her ne kadar iyi olursa olsun üvey olan asla aslının yerini tutmaz. Üvey çocuk da hiçbir zaman kişinin kendi çocuğu gibi olmaz. (kemha:bir çeşit ipek kumaş)

Üzüm üzüme baka baka kararır: Kötü, bozuk davranışlı kişilerle arkadaşlık kuranlar onların yanında dura dura onlardan kötü şeyler kaparlar.

Üzümü ye de bağını sorma: Bir şeyden faydalanmak önemlidir. Onun nereden geldiğini sormak çok da mantıklı bir iş değildir.


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme