Tartışma

Bir grubu ilgilendiren önceden belirlenen bir konu üzerinde farklı düşünceleri olan kişilerin konuyla ilgili görüşlerini açıklamak, konuyu çözmek amacıyla bir araya gelerek yaptıkları karşılıklı konuşmaya tartışma denir. 


Tartışma Türünün Özellikleri
 
 • Tartışmada konu önceden belirlenmelidir.
 • Tartışmada konunun dışına çıkılmaması gerekir.
 • Tartışmada konunun dikkat çekici, güncel olması tartışmaya olan ilgiyi artırır.
 • Tartışmada kanıtlanmış, herkesin hem fikir olduğu konulara yer verme anlamsız olacaktır.
 • Tartışmada bir hedefe, bir sonuca varma amaçlanır.
 • Tartışmada düşünceye karşı yeni bir düşünce ortaya atılır. Karşı tarafın düşüncesinin çürütülmesi amaçlanır.
 • Tartışmada ön yargılar bir tarafa bırakılmalıdır. 
 • Duygusal davranmaktan kaçınılmalıdır.
 • Tartışmada karşılıklı güven ve saygı esas alınmalıdır. Konuşan kişinin sözü kesilmemelidir.
 • Tartışmada hoşgörülü, nazik ve sabırlı olunmalıdır.
 • Tartışmada herkese eşit süre verilmeli tartışmacılar da zamana dikkat etmelidir.
 • Tartışmada dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
 • Konu, tartışma başlamadan önce seyircilere duyurulmalıdır. Yine tartışmanın kuralları belirlenmelidir.
 • Tartışmanın yeri ve araç-gereçler de tartışmanın seyrinde etkilidir.
 • Tartışmada gruplar tartışma başlamadan seyircilere tanıtılmalıdır.
 • Tartışmada bir başkan yer alır. Başkan, tarafsız olmalıdır. Başkan, tartışmayı başlatan, yürüten ve sonuçlandıran kişidir. Tartışma esnasında kurallara uymayanlar uyarılır. Tartışmanın sonunda başkan tarafından bir rapor düzenlenir. Tartışmanın sonucu da açıklanır.
 • Kuralların ihlal edildiği, kimin ne söylediği belli olmayan tartışmalar münakaşa adını alır.
 • Münazara, panel, açık oturum, forum, bilgi şöleni de birer tartışma türüdür. Bunlar kendilerine özgü özelikleri olan ve bir topluluk karşısında yapılan tartışmalardır.


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder