Münazara

Daha çok okullarda uygulanan iki karşıt düşüncenin bir jüri önünde tartışmalarına münazara adı verilir.


Münazara Türünün özellikleri
   
 • Münazara, bir konunun iki karşıt yönü üzerinde tarafların tartışmasıdır.
 • İki grup, bir başkan ve jüriden oluşur.
 • Konuşmacı gruplar 3 ya da 4 kişiden oluşur.
 • Amaç, savunulan tezi kanıtlamak, karşı tarafın tezini çürütmektir.
 • Münazarada bir tez ve antitez vardır. Bir grup bir tezin doğruluğunu; diğeri de onun yanlışlığını ispat etmeye çalışır.
 • Her grubun bir başkanı vardır, başkanlar grupların sözcülüğünü yaparlar.
 • Münazara; öğrencilerin ders dışındaki gelişimini sağlar. Özellikle öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde dile getirmede önemli bir türdür. Münazara, öğrencinin çok boyutlu düşünmesini sağlarken bir izleyici kitlesi önünde kendini ifade edebilmesine de büyük katkı sağlar.
 • Münazara bir yarışma havası içinde gerçekleşir. Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmada üstün taraf olmak için uğraş verilir.
 • Münazarada jüri ve münazaracılar münazara tekniği konusunda önceden bilgilendirilir.
 • Münazarada kişiler önceden kendi aralarında işbirliği yapıp hazırlık yapar. 2 veya 3 hafta önce münazara konuları tartışmacı gruplara verilir. Konuyu çok boyutlu araştıran, zamanını iyi kullanan her zaman münazaraya avantajlı başlar.
 • Münazarada jest, mimik, ses tonu ve vurgu etkililik için önemli unsurlardır.
 • İyi bir diksiyon, tonlama ve kelime hazinesine sahip olma; konuyla ilgili belge ve dokumana erişme ve üst baş düzeni münazarada oldukça önemlidir.
 • Münazarada konu dışına çıkılmamalıdır. Konuşmalar, kendi içerisinde tutarlı olmalıdır.
 • Konuşmaların uzunluğu değil özlü ve etkili olması önemlidir.
 • Münazaralar bir tür fikir ve kafa jimnastiğidir.
 • Münazara kişisel sataşmaya, münakaşaya dönüşmemelidir.
 • Münazarada zaman faktörünün iyi kullanılması gerekir. Bu zaman aralığı 5-15 dakika arasında değişir.
 • Münazarada puanlama 100 puan üzerinden yapılır.
 • Münazarada; konuya yaklaşım, konuşmacıların hazırlıkları, konuşmada başvurdukları teknikler ve hitabet güçlerine göre puanlama yapılır.
 • Münazara bittikten sonra jüri, değerlendirmeyi yapıp yarışmanın galibini belirler.
 • Münazarada bir grup olumlu; diğeri olumsuz yönden konuyu savunur. Bir grup "tez" diğeri "antitez" şeklinde münazarada yer alır. Genellikle olumlu tezi savunanlarla münazara başlar.

Örnek Münazara Konuları

Ahlak mı eğitim mi önce gelir?

Atomun bulunuşu insanlık için zararlı mı olmuş yoksa insanlığa yarar mı sağlamıştır?

Ailenin mutluluğunu az çocuk mu çok çocuk mu sağlar?

Bir okulda eğitim mi öğretim mi öncelenmelidir?

Bir evde televizyon olmalı mıdır olmamalı mıdır?

Bilgisayar eğitimi öğretmen eğitiminin yerini tutabilir mi?

Çok gezen mi yoksa çok okuyan mı çok bilir?

Çocukların kişiliklerini oluşturmalarında çevre mi aile mi daha etkilidir?

En iyi müfettiş öğrencidir. Sizce doğru mudur?

Evli insanlar mı bekâr insanlar mı daha mutludur?

Eğitimde not amaç mı araç mı olmalıdır?

Grup çalışması mı bireysel çalışma mı daha etkilidir?

Kadının yeri iş hayatı mıdır yoksa ev ortamı mıdır?

Karma eğitim mi yoksa karma olmayan eğitim mi tercih edilmelidir?

Kalem mi kılıç mı daha üstündür?

Tablet kitabın yerini tutabilir mi?

Toplum mu medyayı yoksa medya mı toplumu yönlendirir?

Bireyin eğitiminde okul mu ev mi daha önemlidir?

Ekonominin gelişmesi devlet eliyle mi özel sektör eliyle mi gerçekleşmelidir?

Eğitimde mesleki eğitime mi akademik eğitime mi daha çok önem verilmelidir?

Eski bayramlar mı daha güzeldi yoksa şimdiki bayramlar mı daha güzeldir?

İnsan mı doğaya hükmeder yoksa doğa mı insana hükmeder?

İnsan aklıyla her şeyi kavrayabilir mi?

İlk insanlar mı daha mutluydu, günümüz insanı mı daha mutludur? 

İklimin insan kişiliği üzerinde bir etkisi var mıdır?

İnsan kararları kendi başına almalıdır. Buna katılıyor musunuz?

İnsanların dış görünüşleri kişiliklerini ortaya koyar. Sizce doğru mudur?

İnternet yararlı mıdır zararlı mıdır?

İnsan, karar verirken içinden geldiği gibi davranmalıdır. Buna katılıyor musunuz?

Uygarlığın gelişmesinde sanat mı bilim mi önemlidir?

Tabletin öğrenme üzerindeki etkisi olumlu mu olumsuz mudur?

Teknoloji yararlı mı zararlı mıdır?

Teknolojinin gelişmesi insanları mutlu mu etmiş yoksa mutsuz mu kılmıştır?

Nükleer enerjiye geçilmeli mi geçilmemeli mi?

Ormanların korunmasında yasalar mı çevre bilinci mi daha etkilidir?

Okullarda serbest kıyafet mi üniforma mı olmalıdır?

Okul müdürünü öğretmenler mi vali mi seçmelidir?

Okullarda destekleme ve yetiştirme kursları hafta içi mi hafta sonu mu yapılmalıdır?

Okullarda öğretmen merkezli mi yoksa öğrenci merkezli mi eğitim yapılmalıdır?

Okullarda kamera sistemi olmalı mı olmamalı mıdır?

Öğretmenler, serbest kıyafetle mi yoksa resmi kıyafetle mi okula gelmeliler?

Öğrenmede ödül mü ceza mı ön planda olmalıdır?

Köydeki öğrencilerin okul problemi taşımalı eğitimle mi pansiyonlarla mı çözülmelidir?

Küçük yaşlarda verilen yabancı dil eğitimi gerekli midir, değil midir?

Para, tek başına insanı mutlu edebilir mi?

Sanat, toplum için mi yoksa sanat sanat için mi yapılmalıdır? 

Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli mi girmemeli mi?

Tarımsal kalkınma mı teknolojik kalkınma mı öncelenmelidir?

Yabancı ülkelerde yaşayanlar o ülkenin dilini mi kendi dillerini mi konuşmalılar?

Yazmaya düzyazıyla mı el yazısıyla mı başlanmalıdır?

Yaz tatilinde öğrenciler okul kurslarına mı gitmeli yoksa dinlenmeliler mi?

Zeki olanlar mı yoksa çok çalışanlar mı daha başarılı olur?

Zengin olmak mutlu olmak için yeterli midir?

 

Ayrıca bakınız
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder