Şiirde Ölçü

Şiirdeki dizeler arasındaki ahengi sağlayan unsurlara şiirde ölçü (vezin) denir. Manzum eserlerde karşımıza çıkan ölçü şiirdeki musikiyi öne çıkarır. Ölçüde amaçlanan şiirdeki estetiği ön plana çıkarmaktır. Türk edebiyatında üç ölçü kullanılmıştır:

Hece ölçüs

Aruz ölçüsü

Serbest ölçü

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder