Monografi

Monografi Türkçeye Fransızca "monographie" sözcüğünden geçmiştir. Ele alınan bir konunun bazı yönleri üzerinde özel bir görüşle derinlemesine yapılan incelemeleri yansıtan yazılara monografi (tekyazı) denir.

 
Monografinin Özelikleri
 
  • Monografi, genellikle ünlü bir kişinin hayatı, eserleri ve başarıları üzerinde yürütülen bir türdür.
  • Monografide tek yön üzerine derinlemesine bir araştırma söz konusudur. Araştırmada o güne kadar gizli kalmış yönler belirlenip ortaya konulur.
  • Monografide özellikle farklı yönler üzerinde yoğunlaşma söz konusudur.
  • Biyografiden farkı biyografide hayatın tümünün monografide tek yönünün ele alınmasıdır.
  • Monografilerdeki ayrıntı bazı durumlarda bir kitap hacmine ulaşabilmektedir.
  • Monografi; bilimsel nitelikli olması bakımından eleştiri türünden ayrılır.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans tezleri hep kişilerin bir yönünün derinlemesine incelemesine dayanır. Bunlar monografi için birer örnek olabilir. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir çalışmada "Akif'in eserlerinde milli duygular" üzerine derinlemesine bir araştırma yapılmak istendiğinde monografi türünde bir çalışma ortaya çıkar. Yine Yunus Emre ile ilgili bir çalışmada çalışma sadece "Yunus Emre'nin Şiir Dili" üzerinde derinlemesine bir araştırmaya yönelirse monografi türüne örnek olur.

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder