Dilekçe

Herhangi bir isteği bildirmek veya bir şikâyeti dile getirmek amacıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlara yazılan resmi yazılara dilekçe denir. "Arzuhâl" olarak da bilinir. Dilekçe vermek bir vatandaşlık hakkıdır. Dilekçe hakkı anayasa teminatı altındadır.


Dilekçe Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar
 
 • Dilekçeler, her konuda yazılabilir. Konularına göre  şikâyet dilekçesi, temyiz dilekçesi, velayet dilekçesi şeklinde isimlendirilir.
 • Dilekçeler, resmi bir mektup türü olarak kabul edilir. Onun için dilekçelerin bir yazılış şekli vardır.
 • Anlatımda resmi ve saygılı bir dil kullanılmalı, saygı çerçevesi iyi çizilmeli, cümleler nesnellik içermelidir.
 • İçerik, dolaysız bir şekilde, süssüz, sanatsız, açık ve anlaşılır olmalıdır. İçerikte özlülük esas alınmalıdır.
 • Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.
 • Dilekçeler Yasal BİR zeminde yazılmalıdır. Yazılan her kelimeden sorumlu olunacağı hususu göz ardı edilmemelidir.
 • Dilekçede çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın sadece ön yüzü kullanılmalı; arka yüzüne geçilmemelidir. 
 • Kâğıdın; sağ, sol, üst ve alt kenarlarında boşluklar bırakılmalı (2,5 cm); bilgisayardan yazılacaksa "yazı tipi" özenle seçilmelidir.
 • Bilgisayar yazımı tercih edilmelidir. Daktilo, mavi veya siyah silinmez kalemle de yazılabilir. Bunların dışındaki renkli kalemler kullanılamaz.
 • Dilekçe yazılan resmi kurumun adı ortalanarak yazılır. 
 • Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir. Üst makamlara yazılan dilekçelerde "arz ederim", alt makamlara yazılan dilekçelerde "rica ederim" sözleriyle dilekçe bitirilir. Yine üst makam bilgilendirilmek istendiğinde "bilgilerinize arz ederim", bir sorunun çözülmesi isteniyorsa "gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim" şeklinde yazılmalıdır.
 • Dilekçelerde sol alt tarafta açık adres yazılır. 
 • Sağ alt tarafta ise tarih, ad-soyad ve imza yer alır. İmza, ismin üst tarafındaki boşluğa atılır. İmzasız dilekçelerin geçerliliği yoktur.
 • Konuyla ilgili sunulacak ek belgeler ekler bölümünde tek tek belirtilir.
 

Uyarı: Kurum isimleri yazılırken en çok bunlara getirilen eklerde yanlışlık yapılır. Türkçenin yazım kurallarına göre kurum, kuruluş ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

Örnek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (yanlış)

Türkiye Büyük Millet Meclisine (doğru)

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne (yanlış)
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne (doğru)

Dilekçe Örnekleri  

Örnek 1

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
                                        ANKARA

    Üniversitenizin Türk Dili ve Edebiyatı  bölümünden 07.08.1999 tarihinde mezun oldum.  İstanbul Üniversitesi’ne yüksek lisans yapmak için başvuru yaptım. Yüksel lisans başvurumda dört yıllık not bilgilerim istenmektedir.    

    İlgili yıllara ait not bilgilerimin tarafıma verilmesini arz ederim.

                                                                               

                                                          12.05.2008

                                                             A. Koç
                                                             Ali Koç
              

ADRES:

Bahçıvan Mahallesi, Kumru Sokak

Ceylan Apartmanı B blok No: 5

Çankaya/ANKARA

 

Örnek 2

                   

İSKELE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                         VAN

    Okulunuzun 12-D sınıfından 186 numaralı Betül Yıldız'ın velisiyim. Eşimin rahatsızlığı nedeniyle kızımın ona refakat etmesi gerekmektedir. Bu sebepten kızımın 29.05.2015 tarihinden itibaren üç günlük mazeret izinli sayılması hususunda;

   Gereğini bilgilerinize arz ederim.


                                               10.05.2016
                                                       M. Yıldız
                                            Mustafa YILDIZ

ADRES:      

Ali Paşa Mahallesi, Toraman Sokak

Erek Apartmanı 68/C 

İpekyolu/ VAN


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder