Fransız Edebiyatı ve Temsilcileri

Dünya edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan Fransız edebiyatının ilk örneklerini destanlar oluşturur. "Chanson de Röland" des­tanı, Fransız edebiyatının en önemli destanı olarak kabul edilir. Sanat akımlarının merkezi olan Fransa, Avrupa edebiyatının da temel taşını oluşturur. Fransız sanatçıların ortaya koyduğu yapıtlar diğer Avrupa ülkelerinin sanatçı ve edebiyatlarını da etkiler.

Rasyonalizm, (akılcılık) Fransız edebiyatında oldukça etkili olur. Sırasıyla realizm, sembolizm, sürrealizm ve egzistansiyalizm Fransız edebiyatından çıkıp diğer ülke edebiyat ve sanatçılarını önemli ölçüde etkiler. Biçim, tarz ve gelenek Fransız edebiyatında önemsenmiştir.

Fransız edebiyatında, 12. yüzyıldan, özellikle de Rönesans'tan sonra büyük gelişmeler görülür. Dünya edebiyatının zirvesinde yer alan yazarları yetiştirmiş olan Fransız edebiyatı 18. yüzyıldan bu yana dünya edebiyatında zirvede olan edebiyat olarak kabul edilir. Aydınlanma Çağı olarak da adlandırılan bu yüzyıl, Fransız edebiyatının düşünce boyutuna çok şey katar. Diderot, Voltaire ve Rousseau bu anlamda ön plana çıkan kişiler olur.

Fransız edebiyatının en parlak hatta altın çağı olarak nitelendirilen çağı 19. yüzyıldır. Fransızlar, bu yüzyılda Dünya edebiyatına sayısız dev yapıtlar kazandırmışlardır.

20. yüzyıl Fransız edebiyatında yenilik ve modernlik ön plandadır. Bu yüzyılda şiir alanında Paul Valery ön plana çıkar. 

Aşağıda linkleri de verilen Fransız edebiyatı ve başlıca temsilcileri başlığı altında sanatçılardan tek tek ve ayrıntılı bir şekilde bahsedilecektir.

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder