Forum

Forum, sözcük anlamı olarak Eski Roma'da "halkın toplandığı alan, pazar yeri" anlamına gelirdi. Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin yaptıkları tartışmalara forum denir.

Forumda en önemli özellik kamuoyuna mal olmuş sosyal bir sorunun geniş kitleler önünde bütün ayrıntılarıyla tartışılması ve bu tartışmada dinleyicilerin de aktif olarak yer almalarıdır.


Forum Türünün özellikleri

 • Forum, tartışmaya dayanan bir sözlü anlatım türüdür.
 • Forum, günümüzde "toplantı" anlamında kullanılmaktadır.
 • Forumda amaç, belli sonuçlara, kararlara ulaşmak değil konuyu farklı anlayış ve boyutlarıyla ortaya koymaktır.
 • Forumda kamuoyunu ilgilendiren bir konu kalabalık bir izleyici kitlesi önünde konuşulur.
 • Forumda başkan tartışmayı yürütür, tartışmanın konu dışına çıkmasını önler. Başkan, zaman zaman tartışmaya katılanlardan açıklama ister.
 • Forumda konuşmacılara soru sorulabileceği hususu seyircilere duyurulur. Bu anlamda bir çerçeve çizilir. Seyircilere kesinlikle konunun dışına çıkılmayacağı ve zamana uyulacağı başkan tarafından hatırlatılır.
 • Forum, dinleyicilerin farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar.
 • Forumda seyircilerin görüş ve düşünceleri dile getirilirken yanlış bilgi ve açıklamalara karşın foruma davet edilen uzmanlarca gerekli düzeltme ve açıklamalar yapılır.
 • Forum daha çok panelin devamında yapılır.
 • Başkan tartışmanın sonunda ortaya çıkan görüş ve düşünceleri özetler.
 • Forumda sorular, açık, net ve anlaşılır olmalı, farklı anlaşılabilecek tipten sorular sorulmamalıdır.
 • Forumda, tartışmada mutlaka bir seviye yakalanmalıdır. Tartışma; saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde samimi bir havada geçmelidir.
 • Forum başkanının kültürlü, seviyeli, hoşgörülü, açık fikirlere sahip, hazır cevap ve kıvrak olması forumun başarısına önemli katkılarda bulunur.
 • Forumda dinleyicilerin aktifliği onu açık oturum ve panelden ayırır.
 • Sempozyumda seyircilerin hiç söz alamaması da onu forumdan ayırır.
 • Forumun basın ve halk önünde gerçekleşmesi onu münazaradan ayırır.


    Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder