Panel

Panel, İngilizce bir sözcük olup "parça, bölüm" anlamlarına gelir. Bir konu ya da sorun üzerinde bir başkan ve birkaç konuşmacının düşünce alışverişinde bulunmasına panel adı verilir. Sözlü anlatım türleri içerisinde yer alan
 
Panel Türünün Başlıca Özellikleri

 • Toplumsal sorunların konuşulduğu en önemli türlerden olan panel; konuşmacılar ve dinleyicileri içeren bir tartışma türüdür.
 • Panelde konular günceldir. Kamuoyunun gündeminde olan konuların tartılmasına özen gösterilir. Bilim, siyaset, ekonomi gibi her konuda panel düzenlenebilir.
 • Panelde konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun farklı birer yönünü işlerler.
 • Panelde konuşmacılar uzman kişilerden oluşur.
 • Panelde konuşmacıların sayısı en az 3 en çok 6'dır.
 • Panelde amaç bir sorun üzerinde bir karara varmak değil konuyu birçok açıdan değerlendirmektir. Panelde konu, çeşitli yönleriyle aydınlatılıp konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışlar ortaya konulmaya çalışılır.
 • Panel, küçük bir dinleyici kitlesi önünde yapılır.
 • Panelde televizyon ve radyolar birer araç konumundadır.
 • Panel başkanı ortada olmak üzere panelde konuşmacılar bir masa etrafında otururlar.
 • Panelde oturumu ve planlamayı panel başkanı yapar. Başkan, konuyu ortaya atan ve konu hakkında başlangıçta bilgi veren kişidir. Başkan, panelin başında konuşmacıları izleyicilere tek tek tanıtır.
 • Başkan, sırayla herkese söz hakkı verir. Başkanın verdiği süre kadar konuşmacılar konuşabilir. Bu süre genellikle 10-15 dakikadan oluşur.
 • Konuşmacılar sıralarını bekleyip kendilerine verilen süre kadar konuşur. Bu arada diğer konuşmacılar da gerekli yerlerde not alır.
 • Panelde bir yarışma havası söz konusu değildir. 
 • Katılımcılar, yanlarında, görüşlerini desteklemek için birtakım belge, dokuman bulundurabilir.
 • Panelin sonunda başkanın izniyle dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler.
 • Panelde açık, akıcı, samimi, içten herkesin anlayabileceği sıcak bir sohbet dili söz konusudur.
 • Panel, en çok açık oturumla karıştırılır. Panelde sohbet havası içinde geçen bir üslup söz konusudur. Panelin en önemli özelliklerinden olan paneldeki söyleşi havası ve samimi üslubu onu açık oturumdan ayırır.
 • Panel sonunda dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilir. Böylece tartışma "forum"a dönüşür.
 • Panelin sonunda, başkan konuşmacıların ve dinleyicilerin görüşlerini özetler ve paneli kapatır.
 
Panel Örneği

Konu: UZAKTAN EĞİTİM

Katılımcılar: Fulya SARI, Metehan SEKMAN, Esat HAMZAOĞLU, Mustafa MERAL, Cahit CENCİZAY, Hüseyin YÜCE

OTURUM BAŞKANI- Sayın konuklar; hoş geldiniz.

Bugün bu saatte "Uzaktan Eğitim" konulu bir panel izleyeceksiniz. Bu panelde uzaktan eğitimin genel boyutlarıyla tartışacağız, çok değerli katılımcılar var. Daha önceki oturumlarda oldukça güncel bir konu olduğunu, izleyenler olduysa şahit olmuşlardır. Sadece uzaktan eğitim değil, eğitim konusu çok ön plana çıktı ve en önemli sorunlardan birisi olarak gösterildi. Gerçekten de bu uzaktan eğitim çok önemli avantajlar sağlıyor.

Ben, lafı fazla uzatmadan konuşmacılarımızı sizlere tanıtmak istiyorum: İlk konuşmacımız Fulya Sarı; Apple Bilkon Elma Portalı Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda eğitim teknolojileri danışmanı. Fulya hanım, uzaktan eğitimin sorunsalları içerikli bir sunum sunacak. Hemen arkasından Bilgi Üniversitesi EMBA Program Koordinatörü Sayın Metehan Sekman söz alacak; o da uzaktan eğitim programının yürütülmesi aşamalarındaki tecrübelerini aktaracak. Üçüncü konuşmacımız Sayın Esat Hamzaoğlu, -kendisi Marmara Üniversitesindeydi; ama İstanbul Ticaret Üniversitesine geçti- o da web’de ders tasarımı ve ders notlarının Internet’e aktarılması üzerinde çalışmakta ve o konudaki çalışmalarını sunacak. Sayın Mustafa Meral, yine Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümünde Eğitim Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı ve Mustafa bey de öğretim yazılımları hazırlanmasında temel ilkeler ve değerlendirmesi konusunda konuşacak. Ondan sonraki konuşmacımız Cahit Cengizay, yine Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinde Öğretim Görevlisi, yine eğitimde öğrenme kavramı üzerinde konuşacak ve en son olarak da Hüseyin Yüce, Marmara Üniversitesi Internet Merkezi Müdürü, o da uzaktan eğitimde teknik altyapı ve önemi hakkında konuşacak.

Ben ilk sözü Sayın Fulya Sarı'ya veriyorum.

Fulya SARI (Apple Bilkon Elma Portalı Genel Yayın Yönetmeni)- Çok teşekkürler.

Konuşmacı sayısının çokluğu nedeniyle 10'ar dakika gibi kısa bir süremiz var; dolayısıyla ben, "Uzaktan Eğitim" konulu hazırlamış olduğum sunuyu yapmayıp, daha özet ve şematik bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Sununun başlığını da bu yüzden değiştirdim, "Uzaktan Eğitimin Sorunsalları" dedim. Bunu yapmamdaki neden ve buradaki hedefim şu: Uzaktan eğitim çalışmaları, dünyada epey bir zamandır, Türkiye’de de daha kısa bir süredir başladı ve yürümekte; ancak sıfır noktasından itibaren dünyanın yapmış olduğu hatalar ve düşülmüş olunan tuzaklara biz de hızla düşmekteyiz. Dolayısıyla zaman erkenken, çok geç kalınmadan bilgisayar destekli eğitim alanındaki ciddi sorunları, 15-20 yıldır yaşamış olduğumuz sorunları yaşamamak için bu sorunsallara değinmek istedim.

Sorunsal kelimesini şu anlamda kullanıyorum: Tanımlanması gereken, uzaktan eğitim alanı içerisinde tanımlanması gereken, farkında olunması gereken, analizinin yapılması gereken, o konuda bizi planlı hareket etmeye zorlayacak, çözümü gereken birtakım alanlar, meseleler; yani üzerinde uğraşmamız gereken, uzaktan eğitim alanında çalışan herkesin üzerinde düşünmesi ve bir şeyler yapması gereken alanlar; bunlar temalar, fikirler. 

İçeriğin kalitesi konusunda da hemen söylememiz gereken şey şu: Mesela sadece milli eğitimle ilgili uzaktan eğitim ortamlarında, hemen “bunu kim damgalayacak, bu iyi bir eğitim içeriği midir, değil midir, yasak mıdır, çocuk bundan öğrenecek mi, öğrenmeyecek mi” gibi bazen aşırıya kaçan, ama haklı da olan kaygılar var. Yine bu oyunun kuralları, uzaktan eğitim ortamında diyelim ki milli eğitim için düşünelim; talim-terbiye gibi bir organizasyonun çalışma biçiminde çalışmayı istesek bile –istemiyoruz ama- mümkün kılamaz, olmaz. Yani düşünün; mesela bizim portalimiz, sabah ve akşam yeniden yükleniyor, demek ki gün içinde değişiklik yapılıyor; ben sayfa mı yollayacağım Ankara’ya, mümkün değil.

Burada önemli olan, bunu kim yapacak? Bir kişi ya da bir kurum değil, sistemin hem üreticileri, hem de tüketicilerinden oluşan konsorsiyumlar, gruplar; yani sektörün kendisi, kendi temsilcileri, kendi kendine kural koyarak, uzaktan eğitimin içeriğinin kalitesini belli bir standardın üstünde tutmaya çalışacak, böyle olması gerekiyor.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim.

Buyurun.

Metehan SEKMAN (Bilgi Üniversitesi MBA Koordinatörü)- 

Ben bilgisayarcı değilim, mühendis değilim ve bu işe de "hadi uzaktan öğrenimde bir şeyle yapalım" diye de hiç başlamadım. Biz, Bilgi Üniversitesi olarak MBA yapıyoruz, yani biz uzaktan eğitim yapmıyoruz. MBA eğitimi esnasında çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz; devamlılık zorunluluğu var, gece saatlerinde yapıyoruz, 19.00-21.30 arası, hafta sonu yapıyoruz ve çalışan profesyonellere kariyerlerinde karşılaştıkları sorunlara ilaç olabilecek bir eğitim tarzı sunmaya çalışıyoruz.

Benim aklıma gelen şuydu: "Bunları Internet üzerinden biraz destek olalım, yani kaçırdıkları şeyleri mümkün mertebe giderecek bir web sitesi yaratalım." Fakat okulun girişimci yönetimi tarafından -yani Bilgi Üniversitesinde böyle bir huy vardır, biraz girişimcidir- bunu tamamıyla bir program haline çevirme önerisi geldi. Biz inatla yapamayacağımıza dair, benim ön yargılarımı onlar inatla aştıktan sonra programı tasarlama aşamasına geldik.

Şu anda sistemin içerisinde 200’e yakın öğrenci var, üçüncü dönemine başladı Bilgi EMBA. Galiba doğru yoldayız; her dönemde krize toslamamıza rağmen 35, 50, 120 gibi rakamlarla gittikçe büyüyen bir katılım elde ediyoruz, şu anda 200 öğrenciye ulaşmış bulunmaktayız. Bu 200 öğrenciden -ben size ortalama olarak söyleyeyim- 10 kişi arada sırada sohbet odalarına uğruyor. Forum var, forum bir senkronik tartışma platformu, orayı çok sıklıkla kullanıyorlar, yani öğrenci sisteme hiç uğramıyor anlamında söylemiyorum.

Bir eksiğimiz kaldı; bu esnekliğin abloud modülünü henüz gerçekleştiremedik. Şubat ayında bunu da tamamlıyoruz, teknik ekipten bunun sözünü aldık; o zaman bence çok ciddi bir LMS ortaya çıkmış olacak.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim.

Buyurun

Esat HAMZAOĞLU: ...

(…)

(Kısaltılmıştır)

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder