Chateaubriand (1768-1848)

chateaubriand

4 Eylül 1764'te Fransa'nın Saint-Malo kentinde on çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası esir ticareti yapan eski bir gemi kaptanı olsa da sonradan yoksul düşer. Din konusunda serbest düşünen biri olan Chateaubriand, annesinin hazin ölümünden sonra tamamen dine yönelir.

17 yaşına kadar meslek konusunda kararsız olsa da bu yaşından sonra Fransız ordusuna bir subay olarak girmeye karar verir. Burada yüzbaşılığa kadar yükselir. 1788'de Paris'e 1791'de Kuzey Amerika'ya seyahate çıkar. Vigne ile evlenen Chateaubriand eşiyle sürekli problemler yaşar.

Chateaubriand, daha sonra Londra'ya sürgüne gönderilir. Sürgün hayatı tam bir sefalet içinde geçer. Sürgün hayatında Fransız Devrimi'ni araştırır. Dünya tarihinin duygusal bir incelemesi olan "Devrimler Üzerine Deneme" eserini Londra'da kaleme alır. Eserde Fransa’nın yakın tarihinde yer alan çalkantılardan yola çıkıp eski devrimlerle modern devrimler arasında paralellikler kurar. Genel afın ilan edilmesiyle Mayıs 1800'de Fransa'ya geri döner.

Fransız bir politikacı, diplomat, gezgin ve yazar olan Chateaubriand, romantizm akımının etkisinde kalır. Hatta Fransız romantizminin babası olarak kabul edilir. Fransız Devrimi'ne karşı "gerici fikirlerin" adeta sesi olur. Duygularını dile getirmede dünyadaki önemli romantik yazarlara örnek olmuş olan Chateaubriand'ın eserlerinde duygu yüklü dil ön plana çıkar. Annesinin ölümünden sonra dine yönelmeye başlar. Yapıtlarında tabiat sevgisi, özlem, dinsel inançlara bağlılık gibi konuları ele alır.

Kızılderililerin yaşamını anlattığı "Atala" ve kendi hayatını anlattığı "Rene" romanlarıyla bilinir. "Atala"da Bakire kalmaya yemin eden fakat birine âşık olan Hristiyan bir kızın öyküsünü anlatır. Din ile aşk arasında bir çelişki yaşayan bu kız sonunda kendini zehirler. "Rene" romanında ise erkek kardeşine duyduğu şiddetli aşktan manastıra kapanan bir rahibenin öyküsünü anlatır.

"Mezar Ötesi Anılar" eserinde de anılarını dile getirir. Çocukluk yıllarından yaşlılığına kadar uzanan bir yaşam öyküsünün yer aldığı eserde yazarın duygu ve düşünceleri de yer alır.

Victor Hugo, Lamartine gibi önemli yazarlar üzerinde ciddi etkileri oluşturan Chateaubriand, 4 Temmuz 1848'de Fransa'nın başkenti Paris'te ölür. Vasiyeti gereği Saint-Malo yakınlarındaki bir adaya gömülür.

 

En Önemli Eserleri   

Atala ve Rana
Devrimler Üzerine Deneme
Mezarlar Ötesinden Anılar
Paris'ten Kudüs'e Yolculuk

Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder