Balzac (1799-1850)

balzac
Honore de Balzac, 20 Mayıs 1799'da Fransa Tours'da dünyaya gelir. Köyde yaşayan ve tüccar olan bir ailenin çocuğu olan Balzac, 6 yıl boyunca College des Oratoriens'te öğrenim görür. Babası, Balzac'ın noter olmasını ister. Babasının bütün çabasına rağmen Balzac, buna yanaşmaz.

Balzac, Napolyon'un devrilmesiyle Paris'e taşınır. Burada üç yıl boyunca bir avukatın yanında çalışır. Edebiyata eğilimli biri olduğundan bundan sonraki yaşamında edebi çalışmalara ağırlık verir. Balzac, çok fazla yoksulluk çektiğinden o dönemde çeşitli takma adlar altında kısa kısa romanlar yazar.

Realizm akımının müjdecisi, öncüsü sayılan Balzac, güçlü hafızası ve olağanüstü gözlem yeteneği ile bilinir. Roman türünde gerçekçilik ve doğalcılık akımlarının yaratıcısıdır. Balzac, eserlerinde kişileri ve toplumu en ince ayrıntılarıyla incelemiş olaylara eleştirel bir bakış açısı getirmiştir.

Romanlarında en çok kötü bir evlilik geçirmiş kadınlar, özel hayatta geçen dramlar, yoksulluktan dolayı suç işleyenler, gelecekten umudunu kesmiş insanlar, modern dünyanın acımasız yüzü, para kazanma hırsı, yaşadığı dönemin siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunlarının birey üzerindeki etkisi gibi konuları işlemiştir. Honore de Balzac, bütün romanlarını 96 ciltte "İnsanlık Komedyası" adı altında bir arada toplamıştır.

Balzac, romanlarında, Fransız toplumunun karakter özelliklerini işler. Empati yaparak kişilerin duygularını paylaşmaya çalışır. Karakterler arasındaki ilişkiyi açıklamakta oldukça ustadır. Balzac'ın romanlarındaki kahramanlar bir yapıttan çıkıp diğerine katılan kişilerdir. Romanlarında Fransız toplumundaki karakterlerin hemen hemen hepsini canlandırır.

Balzac'ın bilinen bir diğer özelliği gazeteciliğidir. Modern gazeteciliğin hayatın her alanında yer almaya başlamasıyla Balzac, büyük ün kazanır. Bu gelişmeyle birlikte Balzac, gazeteciliğe hızlı bir geçiş yapar. Gazetecilik sayesinde daha cüretkar yazılar kaleme alır. Çalışmada aşırı hırs gösterir. Günde 18 saate varan çalışmasıyla Balzac, delirme noktasına gelir.

1850'de Eveline ile evlenen Honore de Balzac yine aynı yıl 18 Ağustos 1850'de 51 yaşında iken Fransa'nın Paris şehrinde ölür. Balzac, ölümünün ardından 85 tamamlanmış 50'si taslak toplam 135 eser bırakmıştır.

En Önemli Eserleri

Vadideki Zambak (roman)

Goriot Baba (roman)
Eugenie Grandet (roman)
Köy Hekimi (roman) 
Sönmüş Hayatlar (roman) 
Köylüler (roman)
İki Gelinin Hatıraları (roman) 
Otuz Yaşındaki Kadın (roman)


Ayrıca bakınız


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder