Şiirde Ölçü

ŞİİRDE ÖLÇÜ

Şiirde dizeler arasındaki ahengi sağlayan unsurlara şiirde ölçü (vezin) denir. Manzum eserlerde karşımıza çıkan ölçü şiirde musikiyi öne çıkarır. Ölçüde amaçlanan şiirdeki estetiği ön plana çıkarmaktır. Türk edebiyatında üç ölçü kullanılmıştır:


1. Hece ölçüsü
2. Aruz ölçüsü
3. Serbest ölçü


Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder