Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 5

1. Bağımsızlığın, devrimlerin ve cumhuriyetin takipçisi olarak bilinen sanatçı toplumsal problemlere ağırlık veren şiirleriyle tanınır. Başarısının kaynağını insanlara olan sevgisine bağlar. Halkın sevinç, özlem, acı ve yaşama savaşımını coşkulu bir anlatımla dile getirir. Halkına, vatanına, milletine hizmet etmeyi ülkü edinen bir şair ve yazar olan sanatçı, eserlerinde en çok Atatürk, yurt sevgisi, coşkunluk, hoşgörü, doğa, ulusal bağımsızlık, çocuklar gibi konu ve temaları işler. Çocuk dergisinde masallar da yazar. "Bağımsızlık Gülü", "Sakarya Meydan Savaşı", "Köy Öğretmenine Mektuplar" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceyhun Atuf Kansu

B) Cahit Külebi

C) Behçet Necatigil

D) Sabahattin Kudret Aksal

E) Hilmi Yavuz

 

2. "Yer Demir Gök Bakır", (I)  Yaşar Kemal'in (II) Kimsecik (III) serisinde yer alan romanıdır. Anadolu'da bir köyde kendi halinde yaşamakta olan Taşbaş'ın köylüler arasında yayılan söylencelerle nasıl ermiş bir insan olunacağı konu edinilir. Eserde halkın eğitimsizliği, yoksulluğu ve hurafelerin peşinden sürüklenişi anlatılır. "Demirciler Çarşısı Cinayeti"  (IV) Yaşar Kemal'in Akçasazın Ağaları (V) serisinin ilk romanıdır. Romanda Güney'de iki ağanın birbiriyle olan amansız mücadelesinde giderek çökmeye başlayan Çukurova ağalık sistemi içinde yer alan kan davaları ve nüfuz mücadeleleri anlatılır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Oğuz Atay"a ait değildir?

A) Tutunamayanlar

B) Yaşasın Demokrasi

C) Tehlikeli Oyunlar

D) Bir Bilim Adamının Romanı

E) Korkuyu Beklerken

 

4. Günlük hayatta her zaman karşılaşılan sıradan kişileri, köyden kente göçü ve Anadolu insanının hayatını konu edinir. Türk edebiyatında uzun hikâye tarzıyla öne çıkar. Kişilerin iç dünyalarındaki fırtınaları, çocukluk günlerini, aşkını, çağdaş zamanla yaşamaya çalışan ve yalnızlaşan köy, kasaba ve varoş insanlarını anlattı. Sanayileşme ve modern ticari hayatın getirdiği para hırsı, tüketim çılgınlığı, zengin olma hevesi eserlerinde öne çıkan diğer konulardır. Kendi anlatımına göre hikâyelerini bir oturuşta kahvehanelerde yazar. Sosyal ve siyasi olayları bir ayna tutarlılığıyla eserlerinde anlatır. İnançlı bir kişiliğe sahip olan yazar son yazdığı hikâyelerinde tasavvufi konulara yönelir. "Gönül İşi", "Ortadaki Adam", "Yokuşa Akan Sular", "Arka Kapak Yazıları" önemli öyküleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nahit Sıtkı Örik   

B) Aka Gündüz     

C) Yusuf Atılgan      

D) Mustafa Kutlu   

E) Samim Kocagöz

 

5. Hikâyeleri olay ağırlıklıdır. (I)  Anadolu insanının yaşam koşulları, işçi sınıfı ve köylüler hikâyelerinde değindiği konulardır. (II) Psikolojik konularda hikâye kaleme almayan yazarlar arasında yer alır. (III) Hikâyelerinde yer alan kahramanlar İstanbulludurlar. (IV) Öykülerindeki kişileri zaman-çevre-eşya ilişkileri bağlamında yansıtmaya çalışır. (V)

"Kenan Hulusi Koray" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın âşıklık geleneğini sürdüren sanatçılarındandır. Kars'ın Arpaçay ilçesinin Koç köyü beldesinde dünyaya gelir. On bir yaşındayken gördüğü bir rüya üzerine saz çalmaya ve şiir söylemeye başlar. Saza olan hâkimiyeti, milli duyguların güçlülüğü ve kendine özgü sesiyle dikkatleri üzerine çeker. Kars'ta açtığı Çobanoğlu Halk Ozanları Kahvehanesinde âşıklık geleneğinin sürmesinde katkısı olur. Sesindeki güzellik ve etkileyicilikle dikkat çeker. Öğüt vermeyi amaçladığından şiirlerinde didaktik özellikler ağır basar. "Kiziroğlu" türküsünü bütün Türkiye'ye tanıtan sanatçı, son yıllarında Karakalpak ağzıyla da türküler söyler.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Veysel Şatıroğlu

B) Âşık Murat Çobanoğlu

C) Âşık Mahzuni Şerif

D) Âşık Şeref Taşlıova

E) Abdürrahim Karakoç

 

7. "Arif Nihat Asya" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Daha çok tarihi romanlarıyla ön plana çıkar.

B) Günlük Türkçeyi bir sanat dili haline getirmeyi başarır.

C) Şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisi görülür.

D) Hiciv ve espri şiirlerindeki anlatımının özellikleri arasında yer alır.

E) Halk ve Divan nazım biçimlerinin yanında modern edebiyatın nazım biçimlerini kullanır.

 

8. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli sanatçılarındandır. Hikâyelerinde aşk ve ölüm temalarını işler. Kadınların bireysel sorunlarını eserlerinde ön plana çıkarır. Eserlerinde cinselliğe yer verir. Zaman ve mekândan şikâyetçi bireylerin iç dünyalarında biriken huzursuzluğu kaleme alan yazar, bunları birey-toplum değerleri uyuşmazlığı kapsamında işler. "Bir Cinayet Romanı" ile büyük ün sahibi olur. En önemli romanları arasında gösterilen "Yarın Yarın"da varlıklı bir çevreden gelen aynı zamanda mutsuz bir evlilik yaşayan genç bir kadınla sol örgütlere katılmış bir gencin 12 Mart darbesi çevresinde buluşan hayatlarını anlatır. "Asılacak Kadın" romanında cinsel açıdan sömürülen ve sonunda cinayete sürüklenen Melek'in serüvenini konu edinir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet Ağaoğlu        

B) Elif Şafak        

C) Pınar Kür        

D) Ayşe Kulin        

E) Orhan Pamuk

 

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Eflatun Cem Güney"e ait değildir?

A) Bir Varmış Bir Yokmuş

B) Dertli Kaval

C) Az Gittim Uz Gittim

D) Evvel Zaman İçinde

E) Şairlerin Dilinden

 

10. 1980 sonrası Türk şiirinin önemli simalarındandır. Şiirlerinde ince bir yergi, dil oyunları ve alaycılık sezilir. Bu üslubun egemen olduğu şiirlerinde genellikle Cemal Süreyya'nın etkisi altındadır. Yakın tarihimizde yer alan önemli bazı şahsiyet ve olaylar üzerine de araştırmalarda bulunur. Anlık ilhamlara dayanan ve genellikle kısa olan şiirler yazar. Çocuklar ve hüzün de ilgisini çeken temalardır. Eserlerini günlük dildeki kullanımlarını bozmadığı sözcüklerle adeta bir düşünce cambazı gibi işler. İlk şiirinde bir sobanın içinde kütürdeyen odunu anlatır. "Makiler" ismindeki ilk kitabı 1989 yılında çıkar. "Kule Cambazı", "Antik Avcılar", "Onlar Hep Oradaydı" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük İskender

B) Haydar Ergülen

C) Murathan Mungan

D) Sunay Akın

E) Hüseyin Atlansoy

 

11. Aşağıdakilerden hangisi "Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir"in özelliklerinden biri değildir?

A) Arka planında ideolojik anlamda materyalist, sosyalist ve marksist dünya görüşü vardır.

B) İnsan ve toplum şiirin ana eksenini oluşturur.

C) Yapıtlarında toplumsal kaygıyı önemsemişlerdir.

D) Dizelerdeki hece sayısının eşit olması gerektiğini savunmuşlardır.

E) Sanatın değişen sanayi toplumuna ayak uydurması gerektiğini vurgulamışlardır.


12.
 1960 Sonrası toplumcu şiirin önde gelen şairlerindendir. Rusçayı mükemmel derecede bilir. Rus dili ve edebiyatı alanında profesör unvanına sahiptir. İlk dönem yani gençlik döneminde yazdığı şiirlerinde Garipçiler, İkinci Yeni akımı ve Atilla İlhan'ın etkisinde kalır. Daha sonra toplumcu şiir anlayışını benimser. İşçi sınıfı, siyasi mücadeleler veren insanların duygu dünyaları, sosyal sorunları anlatır. Şiirlerinde günlük konuşma dilini ve yalın anlatımı esas alır. Şair kimliğinin yanı sıra çevirmen kimliğiyle de öne çıkar. Puşkin, Gorki, Çehov gibi ünlü kişilerin eserlerini Türkçeye çevirir. "Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var" şiiriyle geniş topluluklarca sevilir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ataol Behramoğlu     

B) Refik Durbaş     

C) Nihat Behram    

D) Süreyya Berfe   

E) İsmet Özel

 

13. Şiir, öykü, deneme, roman, makale, edebiyat tarihi, biyografi, psikolojik hikâye türlerinde eser veren çok yönlü bir sanatçıdır. Cumhuriyet Dönemi'nin saf şiir anlayışını sürdüren sanatçıları arasında yer alır. Şairliği ile ön plana çıkar. "Musiki, his, hayal, zaman, bilinçaltı" kavramları şiirlerinin ana unsurlarını oluşturur. Musiki özelliğinin yanında resim sanatına da ilgi duyan sanatçı, şiirlerinde tablo şeklinde manzaralar çizer. Edebiyat tarihçisi olarak edebiyatımıza yeni bir bakış açısı kazandırır. "19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" eseri bu anlamda ön plana çıkar. Araştırma ve inceleme kitapları üniversitelerde ders kitapları olarak okutulmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Asaf Halet Çelebi

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Necip Fazıl Kısakürek

 

14. Köy edebiyatı akımının öncü kişilerinden olup bu akımı başlatan kişi olarak bilinir. "Bizim Köy" romanıyla tanınır. Burada köy gerçeklerini sade, açık, herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatır. Bu eseri, köy edebiyatını başlatan eser olarak kabul edilir. 1967'de UNESCO tarafından dünya gençliğine örnek bir insan olarak seçilir. Eserlerinde bilhassa köy gerçeklerini anlatmaya çalıştığında oldukça sade bir dil kullandı. Köy gerçeklerini dile getirdiği eserleri üniversitelerde tarım ve ekonomi uzmanları ile sosyologların çalışmalarına konu oldu. "Bizim Köy" romanı, öğretmenlik yaptığı Nurgöz köyü ile ilgili gözlemlerini içerir. "Köyümden", "Köye Gidenler" diğer önemli romanları arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilge Karasu    

B) Dursun Akçam     

C) Mahmut Makal   

B) Sadri Ertem   

E) Rasim Özdenören

 

15. Oktay Akbal, (I) "Sokaktaki Adam" (II) adındaki ilk romanından sonra tarihsel konuları; "Yaraya Tuz Basmak"ta (III) Kore Savaşı yıllarından başlayıp 27 Mayıs devrimine dek süren bir subayın hayatını; Kurtlar Sofrası", "Sırtlan Payı", "Dersaadet'te Akşam Ezanları"nda (IV) Mütareke Dönemi ve Kurtuluş Savaşı yıllarını; "Zenciler Birbirine Benzemez" (V) romanında Avrupa'da komünist ve antikomünist mültecilerle karşılaşan ve hayal kırıklığına uğrayan bir devrimciyi anlatır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

16. Toplumcu gerçekçi anlayışın Türk edebiyatındaki ileri gelenlerindendir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nı en çok etkileyen şairlerin başında gelir. Şiir hayatına geleneksel çizgide başlar. 1920 sonrasında serbest tarz şiirine yönelir. Şiir ve düşünce dünyasının oluşmasında Sovyetler Birliği'nde kaldığı dönemde başta Mayakovski olmak üzere tanıdığı sanatçıların büyük etkisi olur. "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür / Ve bir orman gibi kardeşçesine…" dizeleri sanatçının yaşam felsefesini ortaya koyar. Halk yığınlarına seslenir. İdeolojisi ile paralel emekçi kesimin zevkine ve seviyesine hitap eden oldukça hareketli ve gürültülü şiirler kaleme alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ercüment Behzat Lav 

B) Ahmet Arif

C) Nazım Hikmet Ran

D) Hasan İzettin Dinamo

E) Rıfat Ilgaz

 

17. Eserlerinde kadın-erkek ilişkilerini, sevgiyi, kadın kimliğini özgürlük ve insan ilişkilerini irdeler. Kendi yalnızlıklarının ve mutsuzluklarının içinde kaybolmuş kadınlar öykülerinde ön plana çıkar. Eserlerinde iç konuşma tekniğini ustalıkla uygular. Modernizmin en önemli özelliklerinden biri olan zaman ve mekân arası geçişleri büyük bir başarı ile gerçekleştirir. Eserlerinde geriye dönüşler (flash-backler) önemlidir. Kahramanları günlük hayatta karşımızda her zaman görebileceğimiz içtenlikli ve gerçekçi kişilerdir. "Ölü Erkek Kuşlar" romanında kadın kimliği ve kadın duyarlılığına dikkatleri çeker. "Yeni Zelanda'da Zamanlar" romanında da kadını ön plana çıkarır. "Yeni Yalan Zamanlar" romanı en başarılı romanı olarak kabul edilir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V 

 

18. "Sezai Karakoç" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eserlerinde konuşma diline başvurur.

B) Şiirlerinde ölçü ve kafiyeye büyük önem verir.

C) İnceleme ve deneme türünde Türk edebiyatına önemli yapıtlar kazandırır.

D) Maddeyi aşan ruh değerlerine bağlı bir şair olarak ön plana çıkar.

E) Şiirleri, çarpıcı benzetmeler, imgelerle süslü mecazlarla yoğrulu şiirler arasında yer alır.

 

19. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının önde gelen temsilcilerinden biridir. (I) Kırsal kesimde yaşayan kişilerin ve işçilerin sorunlarını eserlerinde işler. (II) Yer yer Divan edebiyatı öğelerinden yararlanır. (III) Hikâyeleri mizahi özellikler taşır. (IV) "Kavel", "Kızılkuğu", "Filizkıran Fırtınası", "Kızılırmak" önemli eserleri arasında yer alır. (V)

"Hasan Hüseyin Korkmazgil" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

20. Oyun yazarı ve tiyatro eleştirmeni olan sanatçı vodvil ve güldürü tarzındaki oyunlarıyla bilinir. Toplumsal bozukluklar, kurum ve kişilerin eleştirisini eserlerinde konu edinir. Oyunlarında toplumsal bozuklukları başarıyla işleyip ahlaki değerlere ayrı bir önem atfeder. Çeşitli dergilerde mizah yazıları ve fıkralar kaleme alır. "Yağmur Duası" ve "Er Romanı" başta olmak üzere birçok roman kaleme alır. Romanlarında genellikle köy hayatından bahseder. Sonraki zamanlarda filme de dönüştürülen "Metamorfoz" senaryosunda Atatürk'ün toplumsal başarısını konu edinir. "Karayar Köprüsü", "Cengiz Han'ın Bisikleti", "Bir Kilo Namus" oyun türünde öne çıkan eserleri olarak bilinir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güngör Dilmen Kalyoncu 

B) Muhsin Ertuğrul

C) Turan Oflazoğlu

D) Turgut Özakman

E) Refik Erduran

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-B 4-D 5-C 6-B 7-A 8-C 9-E 10-D 11-D 12-A 13-B 14-C 15-A 16-C 17-D 18-B 19-C 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder