Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 4

1. Düşünce ve duygunun yanında alay ve taşlama şiirlerine egemen olan unsurlardır. Eserlerinde önemle üzerinde durduğu ölüm, sevgi, ayrılık temaları son dönem şiirlerinde yerini kaçış ve umutsuzluğun tedirginliğine bırakır. Şiirlerinde yaşadığı çağla ve kendisiyle hesaplaşmanın buruk öfkesi gözlenir. Hiciv ustası olarak bilinir. Şiirlerinde oldukça etkileyici ve özgün bir dil kullanır. Batı ve geleneksel Türk şiirinden yararlanarak bir senteze varır. Şiirlerinde "ikinci kişi" sorununu ele alır. "Lavinya" şiiriyle ön plana çıkar. "Sen Sen Sen", "Bir Kapı Önünde", "Yalnızlık Paylaşılmaz", "Dünya Kaçtı Gözüme" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Özer   

B) Dilaver Cebeci

C) Özdemir Asaf      

D) Enis Batur      

E) Gülten Akın    

 

2. Türk halk ozanı olarak tanınan Şerif Cırık (I) veya diğer ismiyle Âşık Feymani, (II)  17 Kasım 1943'te Kahramanmaraş'ın (III) Afşin (IV) ilçesinin Berçenek (V) köyünde dünyaya geldi.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


3. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Orhan Pamuk"a ait değildir?

A) Sessiz Ev       

B) Cevdet Bey ve Oğulları       

C) Beyaz Kale      

D) Mahrem     

E) Yeni Hayat

 

4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önde gelen hikâye ve roman yazarlarındandır. Romanlarının konularını gerçek hayattan alır. Kahramanlar da kendi çevresinde olan kişilerdir. Romanlarında Milli Mücadele, Atatürk ve Cumhuriyet en çok işlenen konulardır. Öykülerinde de savaş yıllarının kişilerde bıraktığı etkileri ve Türklük şuurunu işler. Çocuklara milliyetçilik ve kahramanlık duygularını aşılatmak için milli hikâyeler yazar. Yapıtlarındaki mekân İstanbul ve Anadolu'dur. Romanlarında İstanbul kötülüğü; Anadolu ise iyiliği ve temizliği simgeler. Yapıtlarında iyiler en iyi; kötüler ise en kötüdür. "Dikmen Yıldızı" romanında Kurtuluş Savaşı'nı konu edinir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nahit Sıtkı Örik       

B) Aka Gündüz       

C) Mithat Cemal Kuntay  

B) Kemal Bilbaşar

E) Samim Kocagöz

 

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Peyami Safa"ya ait değildir?

A) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

B) Şimşek

C) Önce Ekmek

D) Fatih-Harbiye

E) Biz İnsanlar

 

6. Türk edebiyatının Tanzimat'tan bu yana en fazla eser veren şairlerindendir. Şairlik yaşamına yaklaşık 70 şiir kitabı sığdırır. "Şiir Canavarı" ya da "Destan Şairi" olarak bilinir. Edebiyat dünyasına hikâye ile girer fakat şiirleriyle ün kazanır. "Türk şiirinin "Büyük şairi" olarak tanınır. Şiiri, sezgi ve us olmak üzere iki dönemde incelenebilir. Sezgi döneminde kendine has bir üslup oluşturma çabasındadır. "Us" döneminde ise güçlü Türkçe ile ön plana çıkar. Bu dönemde dilin sadeleşmesi çabalarına katılır. 1970 sonrasında ağırlıklı olarak çocuk şiirleri yazar. "Havaya Çizilen Dünya" ile şiir serüveni başlar. Bu şiirinde Necip Fazıl Kısakürek'in etkisinde kalır. "Çocuk ve Allah" ile şiirde zirveyi yakalar. Bu eserinde soyut konulara yönelir.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Külebi

B) Hilmi Yavuz

C) Sabahattin Kudret Aksal

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Behçet Necatigil

 

7. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın öğretici metin türlerinde ön plana çıkan yazarlarındandır. Araştırma-inceleme, çeviri, eleştiri ve denemeleriyle edebiyatımıza yapıtlar kazandıran bir bilim adamı, yazar ve aynı zamanda sinemacıdır. Özellikle çevirileriyle ön plana çıkar. Derin ve köklü bir kültürün temsilcisi olan sanatçı, Anadolu âşığı bir gönül adamı olarak da bilinir. Anadolu, Anadolu halkı, halkın dili,  Atatürk onda bir tutku olur. Türk kültürünü "Anadolu hümanizmi" söylemiyle izah etmeye çalışarak Türk kültürüne yeni bir yorum getirir. Anadolu'yu daha önceki kültürlerin devamı olarak görür. Eski Anadolu'yu esas alan 11 adet belgesel sinema filmine imza atar. "Mavi ve Kara" denemesiyle 1960 Ataç Armağanı'nı kazanır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabahattin Eyüboğlu

B) Salah Birsel

C) Suut Kemal Yetkin

D) Cemil Meriç

E) Mehmet Kaplan

 

8. Oktay Rıfat Horozcu, (I) en önemli eseri sayılan "Aylaklar" (II) romanında, konakta yaşamını sürdüren soylu bir ailenin nasıl yozlaştığını anlatır. Eser, MEB tavsiyeli 100 Temel Eser arasında yer alır. "Telgrafhane" (III) adlı kitabında toplumsal konulara ağırlık verir. "Kolları Bağlı Odysseus"ta (IV) mitoloji ön plana çıkar. Anadolu'daki eski Yunan kültürü ile yaşadığımız tarihsel ve güncel koşullar arasında bir metafor kurmak ister. "Mikado'nun Çöpleri" (V) oyununda insanların iç dünyalarındaki çıkmazlar ile kadın-erkek arasındaki sürekli çatışmayı işler.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

9. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda öz şiir anlayışı ile eserlerini oluşturan sanatçılardandır. Şair ve oyun yazarıdır. Fransız sembolist şair Baudelaire'in etkisindedir. Verlaine ve Rimbaud'un etkisi de şiirlerinde görülür. Şiirlerindeki konuları Anadolu, doğa ve tarih sevgisi, memleket manzaraları, aşk, ölüm ve hatıralar oluşturur. Toplumsal sorunlar yerine duyguların sonsuzluğunu ön plana çıkarır. Dış dünyadan algıladığı görüntüleri, hüzünlü ve mutsuz duygular ile yorumlayarak şiirlerine yansıtır. Şiiri, adeta plastik bir söz bütünü haline getirene kadar yoğurur. "Serenad", "Olvido", "Ağrı", "Elif", "Dağlara" şiirleriyle bilinir. Az sayıdaki şiirlerini "Şiirler" ismiyle kitaplaştırır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Necip Fazıl Kısakürek

C) Asaf Halet Çelebi

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

10. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren sanatçılardandır. Köy enstitüsünden yetişme öğretmen kökenli bir yazardır. Daha çok kırsala ilişkin gözlemlerini mizahi ve gerçekçi bir anlatımla öyküleştirir. Bu yazılarında güçlü espriler ön plana çıkar. Köy gerçeklerini ve Doğu'yu bilen, Anadolu'nun en ıssız köylerine dahi giden yazar, Doğu Anadolu'nun feodal yapısının bozukluğunu eserleriyle göz önüne serer. Kars ve çevresinin insanlarını ve onların sorunlarına bilhassa eğilir. Almanya'da yaşayan işçilerimizi en güzel şekilde eserlerinde işler. "Haley", "Kanlı Derenin Kurtları", "Köyden İndim Şehire" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilge Karasu     

B) Dursun Akçam     

C) Talip Öksüz    

B) Sadri Ertem     

E) Rasim Özdenören

 

11. Halk şiirimizin biçim ve içeriğinden faydalanıp ona Batılı, modern bir nitelik kazandırır. (I) Daha sonraki zamanlarda ise dinsel duyuşlarda karar kılar. (II) "His" ve "fikir"i şiiri oluşturan iki temel unsur olarak görür. (III) Şiirlerinde oturmuş bir dil ve üslup ile güçlü lirizm ve sağlam bir teknik göze çarpar. (IV) Aruz ölçüsünü kendine has söyleyiş ve özle zenginleştirerek kullanır. (V)

"Necip Fazıl Kısakürek" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

12. Bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılardandır. Ruh ve madde tahlillerinde usta olan sanatçı edebiyatımızda izlenimci romanın en güzel örneklerini verir. Geleneksel yaşam taraftarıdır. "Bir millete yapılabilecek en sinsi hücum, onun vicdanından mazisini almak, hafızasından mazisini yok etmektir" diyerek mazinin önemine vurgu yapar. Rumelihisarı, Büyükada, Çamlıca üçgenindeki zengin, yaşamasını bilen gününün gün eden sorunsuz kişilerin hayatlarını romanlarında konu alır.  Ayrıca mutluluk içerisinde geçen çocukluk ve gençlik hatıralarını anlatır. Mazinin güzelliklerini bugüne taşımak için edebiyatı bir araç olarak kullanır. "Boğaziçi Medeniyeti" tabirini edebiyatımıza sokar. 

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı

B) Mithat Cemal Kuntay

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Yavuz Bülent Bakiler

 

13. "Birinci Yeni (Garipçiler)" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Musiki ve resmi şiirin temel unsurları olarak görürler.

B) Şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldırırlar.

C) Şiirde ölçüyü ve uyağı gereksiz görüp geleneksel şiir anlayışına tepki gösterirler.

D) Söz sanatlarını, süslü anlatımı, mecazlı söyleyişi dışlarlar.

E) Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday'ın 1941'de "Garip" ismini verdikleri ortak şiir kitabıyla başlattıkları akımdır.

 

14. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Milli Edebiyat geleneğine bağlı sanatçılardandır. "Kadın yazarların annesi" olarak bilinir. İlk önce aşk şiirleri kaleme alır. Daha sonra yurt sevgisi, tarih bilinci şiirlerinin temasını oluşturur. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanır. Serbest tarzda da şiirler kaleme alır. Hüzün dolu lirik şiirler de yazar. Roman ve şiirlerinde kadın psikolojisi üzerinde durur. Milli duygularla kaleme aldığı "Git Bahar" adlı şiiri ona büyük saygınlık kazandırır. Ayrıca "Ağla Bahar", "Gel Bahar" ve "Geldi Bahar" şiirlerini de bu vadide yazar. "Benim Küçük Dostlarım" kitabında öğretmenlikle ilgili anılarını bir araya getirir. "Bir Devrin Romanı" anı türündeki kitabında Kerkük'te geçirdiği çocukluk yıllarını anlatır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arif Nihat Asya

B) Kemalettin Kamu

C) Halide Nusret Zorlutuna

D) Orhan Şaik Gökyay 

E) Necmettin Halil Onan

 

15. Öykülerinde kadın karakter sayısı genellikle azdır. (I) Kadınlar, olaylarda ikinci planda yer alırlar. (II) Öykülerindeki kadınlar tarlada, bahçede çalışan ev işleri yapan tiplerdir. (III) Öykülerinde daha çok memur karakterli kişiler ön plana çıkar. (IV) Bunlar, daha çok zengin, geçim sıkıntısı yaşamayan adaletli kişilerdir. (V)

"Sabahattin Ali" ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


16. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçılarından "Nazlı Eray" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fantastik hikâyeleriyle tanınan romancı ve öykücüdür.

B) Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde şiir türü ile ön plana çıkar.

C) Büyülü gerçekçilik akımının temsilcisi olup postmodern bir yazardır.

D) Eserlerinde eleştiri ve ironinin ağır bastığı gerçek dışı bir evren yaratmaya çalışır.

E) Öykü ve romanlarında zengin bir düş gücü sezilir.

 

17. İkinci Yeni'nin önde gelen şairlerinden olup, bu akım içinde en çok ve en uzun süre şiir yazan sanatçıdır. Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) akımından etkilenir. Düşünce tarafı ağırlıklı şiire yönelir. Düzenin çürümüşlüğünü, kokuşmuşluğunu toplumcu gerçekçi bir anlayışla dile getirir. Değişik bir söyleyişin ve imge düzeninin hâkim olduğu şiirlerinde Çağdaş insanın yabancılaşmasını düşünsel yönü ağır basan bir anlayışla işler. İlk şiirlerini  "İkindi Üstü" isimli yapıtında toplar. Bu şiirlerinde büyük bir şehirde varlıklı bir delikanlının yaşama sevincini kaleme alır. Serbest şiirler kaleme alan sanatçı ayrıca "Dize işlevini yitirdi." diyerek çeşitli tartışmalara sebep olur.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edip Cansever      

B) Ülkü Tamer      

C) Cemal Süreya    

D) Enis Batur   

E) Sezai Karakoç

 

18. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kemal Tahir: Esir Şehrin İnsanları

B) Fakir Baykurt: Yılanların Öcü

C) Yaşar Kemal: İnce Memed

D) Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf

E) Orhan Kemal: Ölmez Otu

 

19. Acıların ve direncin şairi olarak tanınır. Acılara rağmen iyimserliğini yitirmez. Bazı şiirlerinde toplumsal gerçeği kavratmayı esas aldı. Açlık, yoksulluk, savaş ve faşizme direnmeye çalıştı. İlk başta hece ölçüsüyle şiirler yazdı sonra aruza geçiş yapsa da tekrar hece ölçüsüne döner. Sanatçı daha sonra da serbest ölçüye yönelir. Romanlarında genellikle savaş yıllarını işledi. "Özgürlük Türküsü"nde kırgın ama gelecekten umudunu kesmemiş insanın hayatın zorlukları karşısında doğayla bütünleştikçe kazandığı güven duygusunu işledi. Yedi ciltlik "Kutsal Barış" ile "Savaş ve Acılar" gibi önemli romanlara imza attı. "Kutsal İsyan" ve "Kutsal Barış" romanları ile Kurtuluş Savaşı ve sonrasını belgeler.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazım Hikmet Ran

B) Enis Batur

C) Rıfat Ilgaz

D) Hasan İzettin Dinamo

E) Ercüment Behzat Lav 

 

20. Öğrencilik yıllarında tiyatro yazarlığına yönelen ve yurt dışında tiyatro eğitimi gören günümüzün önemli oyun yazarlarındandır. Konularını daha çok tarih ve mitolojiden alır. Oyunlardaki teknikle dikkatleri çekmeyi başarır. Absürt tiyatronun Türk edebiyatındaki öncülerindendir. Edebiyatımızın en önemli absürt tiyatro örneği sayılan "Canlı Maymun Lokantası"nı yazar. Oyunlarının konularını tarih ve mitolojiden alır. "Midas'ın Kulakları", "Midas'ın Altınları", "Midas'ın Kördüğümü" oyunlarıyla bir "Midas Üçlemesi" oluşturur. Midas üçlemesinde mitolojiden yararlanır.

Yukarıda sözü edilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Fehmi Başkut

B) Orhan Asena

C) Güngör Dilmen Kalyoncu

D) Turgut Özakman

E) Refik Erduran

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-B 3-D 4-B 5-C 6-D 7-A 8-A 9-D 10-B 11-E 12-C 13-A 14-C 15-E 16-B 17-A 18-E 19-D 20-C

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder