Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı Test 2

1. Heyder Baba, ıldırımlar şakanda, 
    Seller, sular şakkıldayıb akanda, 
    Kızlar ona saf bağlayıb bakanda, 
    Selâm olsun şevkatize, elize, 
    Menim de bir adım gelsin dilize. 

    Heyder Baba, kehliklerin uçanda, 
    Göl dibinden dovşan kalkıb, kaçanda, 
    Bahçaların çiçeklenib açanda, 
    Bizden de bir mümkün olsa, yâd ele, 
    Açılmayan ürekleri şâd ele. 
    …

Yukarıdaki ünlü "Heyder Baba'ya Selam" şiiri aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A) Celil Mehmet Kulizade

B) Bahtiyar Vahapzade

C) Nimetullah Hafız

D) Muhammed Hüseyin Şehriyar

E) Ziya Samedi

 

2. Türkmenistan'ın çağdaş şairlerinden olan ve lirik şiirleriyle bilinen sanatçı, roman, deneme ve oyun türlerinde eserler yazar. Oyunlarında daha çok günlük yaşamla ilgili sorunları ele alır. Şiirlerinde ise lirizm oldukça önemlidir. Bazı şiirlerinde sosyal ve ahlaki sorunlara da yer verir. Yazın hayatına "Alma Yene Gülleyer" ismindeki şiir kitabıyla başlar. Şiirlerinde açık, duru ve içten anlatımı esas alır. Anlatımıyla birçok kişiyi etkiler. Hem hece hem de serbest nazımla yazılmış şiirleri vardır. Serbest tarzda kaleme aldığı şiirleri etkileyici ve sürükleyici olma özellikleriyle ön plana çıkar. "Guşgı Galası", "Sehra Menin", "Çakmak" başlıca önemli eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Samedi

B) Ata Atacanoğlu

C) Cengiz Dağcı

D) Mağcan Cumabayuli

E) Aybek

 

3. Aşağıdakilerden hangisi "Ata Terzibaşı"nın eserlerinden biri değildir?

A) Kerkük Hoyratları ve Manileri

B) Kerkük Havaları

C) Ana Kucağı

D) Türkmen Sözlüğü

E) Arzu ile Kanber Masalı

 

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Abdülhamit Süleyman Çolpan"a ait değildir?

A) Uzaktaki Kardeşime      

B) Halil Ferenk        

C) Yoldaş        

D) Uyanış         

E) Koşuklarım

 

5. İyi bir şair, yazar olduğu gibi iyi bir ilim adamı, iktisatçı ve tercümandır. Özbek toplumuna her açıdan özellikle de ilmi ve edebi açıdan zengin ve değerli bir külliyat bırakır. Deneme ve makale türünde de önemli eserler kaleme alır. Ulusal edebiyatın önemli şahsiyetlerinden olan sanatçı, romanlarının konusunu genellikle Özbek tarihinden seçer. Toplumsal ve siyasal içerikli eserler de yazar. Özbek kadınının serbestliği için büyük mücadeleler verir. Roman türündeki ilk eserini 1940'ta yazar. "Kutlug Kan" ismindeki romanında 1916'da yaşanan büyük halk ayaklanmasını ve Türkistan'daki sosyal hayatı her açıdan ele alıp işler. "Nevaiy" romanıyla Sovyet Devlet Ödülü'ne layık görülür.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Samedi           

B) Abdülhamit Süleyman Çolpan            

C) Ata Terzibaşı          

D) Mağcan Cumabayuli     

E) Aybek

 

6. Bulgaristan Türklerinden (I) olan Nimetullah Hafız, (II) Balkanlar başta olmak üzere dünya genelinde bilinen bir Türkolog (III) olarak bilinir. "Yugoslavya'da Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi" (IV)  ile "Bulgaristan'da Çağdaş Türk Dünyası Antolojisi" (V) eserleri ile öne çıkar.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

7. Üyge Taba (Eve Doğru) romanı, sanatçının Türkiye'de en çok tanınan romanıdır. Eser, önce Kazan Türkçesiyle Berlin'de (1922) sonra da Türkiye'de iki kez basılır. Romanda, Miralaya Demir Ali'nin aslında Türkiye'ye karşı savaşması için gönderilmesine karşın savaşta taraf değiştirerek Türkiye tarafına geçmesi ve ülküsü işlenmiştir.

Yukarıda sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Hilmi        

B) Ayaz İshaki         

C) Özker Yaşın         

D) Cengiz Dağcı        

E) Aybek

 

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "Mehmet Hilmi" ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Öğretmen ve romancı kimliğiyle öne çıkar.

B) Batı Trakya'da gerek Türk milliyetçiliği gerekse Türk basınının örgütlenmesinde öncü rol oynar.

C) Fikir alışverişini hızlandırmak ve halkı aydınlatmak üzere "Yeni Ziya" adında bir gazete çıkarır.

D) Batı Trakya Türkleri ile ilgili siyasi çalışmalarıyla tanınır.

E) Tahlilde son derece başarılı olmuş olayları üstün bir gözlem gücüyle ve canlı tipler vasıtasıyla çözmeye gayret etmiştir.

 

9. Son demlerinde Türkiye'de bulunmuş, Milli edebiyatçılar üzerinde de etkili olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın en çok etkilendiğini dile getirdiği ünlü edebiyatçı ve düşünce adamımız Ziya Gökalp'in de fikir babasıdır. Türk kadınının erkeklerle eşitliğini sağlamak gerektiği fikrini savunur. Yeni metotla ilk kız mektebini 1893'te Bahçesaray'da açtırır. Ayrıca kadınlar için Âlem-i Nisvan (Kadınların Dünyası) dergisini çıkarır. Türk çocuklarını Batı usulünde eğitmek gerektiğini savunur.  Türkçü, Turancı bir ideolojiye sahip olan yazar, hem öyküleri hem de düşünsel nitelikte yazılmış eserleriyle Türk dünyası için büyük önem taşır. "Türkistan Uleması", "Arslan Kız", "Kadılar Ülkesi" önemli eserleri arasında yer alır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ata Atacanoğlu

B) Cengiz Dağcı

C) İsmail Gaspıralı

D) Aybek

E) Abdülhamit Süleyman Çolpan

 

10. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Bahtiyar Vahapzade"ye ait değildir?

A) Menim Dostlarım 

B) Çınar 

C) Kökler ve Budaklar 

D) İnsan ve Zaman

E) Heyder Baba'ya Selam

 

11. Edebiyatta şiirle başlamış şiirlerinde ve diğer eserlerinde herhangi bir sınır koymamıştır. (I) Kırım Türklerinin sıkıntı ve mücadelelerini anlattığı eserlerinde sözlerini dolambaçsız net bir şekilde söylemiştir. (II) Çok fazla bilinmemesine karşın Tatarca şiirleri de vardır. (III) Cengiz Dağcı, Türkiye'ye hiç gelmediği halde "Türkçe bana anamın dilidir." diyerek eserlerini Türkiye Türkçesi ile yazmıştır. (IV) Kitaplarının ilk redaksiyonunu da şair Faruk Nafiz Çamlıbel yapmıştır. (V)

"Cengiz Dağcı" ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V

 

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Özker Yaşın"a ait değildir?

A) Bayraktar Destanı

B) Mehmetçik Kıbrıs'ta 

C) Önce Kuşlar Uyanıyor 

D) Uyurgezer

E) Atatürk'e Saygı Duruşu

 

13. Günümüz Kırgız Türk edebiyatının dünyaca tanınan yazarıdır. Çevirmen, diplomat ve siyasetçi kimliğiyle de bilinir. Dünya edebiyatında önemli bir yer edinen kitaplarıyla Türk kültür zenginliğini bütün dünyayla buluşturur. Son yıllarını siyasetle geçirir. Kırgızistan-Talas milletvekilliği ve Benelux Devletleri büyükelçiliğinde bulunur. Dünyada en çok okunan romancılar arasında yer alan eserleri dünyanın yüz elli diline tercüme edilmiş olan yazar, eserlerini daha çok Kırgızca ve Rusça yazar. Yazar, aynı zamanda 2007 yılı "Altın Yürek Edebiyat Ödülü"nün de sahibidir.

Yukarıda sözü edilen Kırgız edebiyatının ünlü yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cengiz Dağcı

B) Aybek

C) Cengiz Aytmatov

D) Abdülhamit Süleyman Çolpan

E) İsmail Gaspıralı

 

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Abdürrahim Dede"ye ait değildir?

A) Rumeli'de Bırakılanlar

B) Batı Trakya Türkleri

C) Azınlıklar Ezilmemeli

D) Otuz Yıllığım

E) İskeçe'deki Türklerin Dramı

 

15. Aşağıdakilerden hangisi "Ayaz İshaki"nin roman türündeki eserlerinden biri değildir?

A) Üyge Taba          

B) Mulla Bubay        

C) Tatarın Kızı        

D) Zindan        

E) Ulu Muhammed

 

16. Türkiye aşığı Azeri şair ve yazardır. Güçlü bir Azerbaycan'ın Güçlü bir Türkiye'ye, güçlü bir Türkiye'nin de güçlü bir Azerbaycan'a bağlı olduğunu savunmuştur. Birçok kez Türkiye'ye gelip gitmiş Almanya'da bulunan Türk işçileri üzerinde inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur. Türkiye'yi olduğu gibi Türkçeyi de çok seven sanatçı, Türkçenin karşı karşıya kaldığı yozlaşmadan büyük üzüntü duysa da Türkçenin gelecekte dünyanın en önemli dillerinden biri olacağına olan inancını da asla kaybetmemiştir.

Yukarıda sözü edilen Azeri edebiyatının ünlü şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhammed Hüseyin Şehriyar

B) Bahtiyar Vahapzade

C) Aybek

D) Abdülhamit Süleyman Çolpan

E) Celil Mehmet Kulizade 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Cengiz Aytmatov'un "roman" türünde kaleme aldığı eserlerinden biri değildir?

A) Beyaz Gemi

B) Deniz Han'a Küsen Bulut 

C) Gün Olur Asra Bedel 

D) Toprak Ana 

E) Dişi Kurdun Rüyaları 

 

18. Aşağıdaki eserlerden hangisi "Cengiz Dağcı"ya ait değildir?

A) Girne'den Yol Bağladık

B) Ölüm ve Korku Günleri 

C) Dönüş 

D) Genç Temuçin 

E) Üşüyen Sokak 

 

19. Azeri edebiyatının 20. yüzyılda yetişmiş en büyük şairlerinden birisidir. Azeri Türklerinden olup İran Azerbaycan'ında yaşamıştır. Şiir, musiki ve hat sanatına büyük ilgi duymuştur. Küçük yaşlarda şiire ilgi duymaya başlamış olan sanatçı hat sanatında da usta olarak bilinir. Musikiye olan ilgisinden ustaca tar çalar. Bu özelliğiyle İran'ın ünlü hanende ve sazendeleri ile saz çalar.

Yukarıda sözü edilen Azeri edebiyatının ünlü şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Celil Mehmet Kulizade

B) Bahtiyar Vahapzade

C) Muhammed Hüseyin Şehriyar

D) Abdülhamit Süleyman Çolpan

E) Aybek

 

20. "Abdülhamit Süleyman Çolpan" ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şiirlerinde bağımsızlık ve yurt sevgisi öne çıkar.

B) Şiirlerini akıcı bir üslup, duru, saf bir Türkçe ile yazar.

C) Doğa sevgisi de şiirlerinde ele aldığı diğer önemli bir temadır. Bu şiirlerini oldukça lirik bir tarzda kaleme alır.

D) Şiirlerini hece ölçüsü ve halk şiiri tarzında yazar.

E) Aruz ölçüsü ve serbest ölçü ile hiçbir eser kaleme almamıştır.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-B 3-C 4-A 5-E 6-A 7-B 8-A 9-C 10-E 11-E 12-D 13-C 14-D 15-D 16-B 17-B 18-A 19-C 20-E

Ayrıca bakınızHiç yorum yok:

Yorum Gönder