Fiiller Test 5

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde bir anlam kayması olmamıştır?

A) O, her akşam böyle eve geç gelir, canını sıkma.

B) Önümüzdeki hafta hep birlikte babamlara gidiyoruz.

C) Dün akşam buraya gelmeden önce ayaküstü teyzesine uğruyor.

D) Fatih Sultan Mehmet o ünlü hocadan çok şey kapar.

E) Her akşam annesinin kucağında yatıyor Betül.

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi durum fiili değildir?

A) Annesinden ayrılmak istemeyen çocuk annesinin arkasından saatlerce ağladı.

B) Köyün yamacındaki yeşilliği görünce bir anda oraya uzandı.

C) Şoför dikkat etmeyince o küçücük çocuğu fena bir şekilde ezdi.

D) Belki seher vakti ayakta olurum diye çok erken uyudu.

E) Otobüs tam da bizim istediğimiz yerde durdu.

 

3. Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;

    Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!

    Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;

    Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

Yukarıdaki dizelerde ek fiil almış kaç sözcük vardır?

A) 1       B) 2       C) 3      D) 4       E) 5

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil eki alan bir sözcük yoktur?

A) Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.

B) Aşılmasına imkân olmayan hiçbir duvar yoktur.

C) Aşkın gelişi, aklın gidişidir.

D) Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.

E) Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.

 

5. Aşağıdaki işteş çatılı fiillerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Kuzular evlere yaklaşınca tatlı tatlı meleşti.

B) İki kardeş oyuncakların paylaşımında sonunda anlaştı.

C) Âşıklar, meydanda nazikçe atıştılar.

D) Öğrenciler, sınıfta fiillerde çatı konusunu saatlerce tartıştılar.

E) Herkesin gözü önünde pis pis dövüştüler.

 

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiillerden değildir?

A) Bütün işleri ona bırakınca adamcağız mahvoldu.

B) Bu konuda ne yapacağıma henüz karar vermedim.

C) Konuklara öncelikle programın akışını arz etti.

D) Yarışmada derece yapan öğrenciyi odasına çağırıp tebrik etti.

E) O sevdiğimiz kadirşinas insanlar, göçmen kuşlar gibi bu diyarları bir bir terk etti.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ev, çok ucuz bir fiyata satıldı.

B) Sorular, çok kısa bir süre içerisinde çözüldü.

C) Havuzu görünce hemencecik soyundu.

D) Alevler etkin bir mücadeleyle söndürüldü.

E) Evin bahçesi, güzel bir şekilde temizlendi.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zarf-fiil (ulaç)" yoktur?

A) Ali giderek sanki daha çok zayıflamaktadır.

B) Sen gideli bizim eller ıssız kaldı.

C) Ona tam da gözlerinin içine bakarak konuşuyordu.

D) Çocuk evinden çıktığı gibi koşa koşa yanıma geldi.

E) Atalarımız sora sora Bağdat bulunur, demişler.

 

9. O zaman başından aşkındı derdi, 

    Mermeri oyardı, taşı delerdi.  

    Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.  

    Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.   

Yukarıdaki dörtlükte ek fiil alan kaç sözcük vardır?

A) 2       B) 3       C) 4      D) 5       E) 6

 

10. Aysel git başımdan ben sana göre değilim
                                                             I 
      Ölümüm birden olacak seziyorum.
           II
      Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim
                   III            IV                  V
       Aysel git başımdan istemiyorum.

Yukarıdaki dizelerde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi ek fiil almamıştır?

A) I        B) II       C) III      D) IV       E) V

 

11. Sonbahar geliyor serçe

      Yuvanı ne yapacaksın?

      Ayva çiçek açmadan önce.

      Meyvelerin içi geçecek

      Rüzgâr başka çeşit esecek

      Yağmurlarla ıslanacaksın.

Yukarıdaki dizelerde haber kipiyle çekimlenmiş kaç fiil vardır?

A) 2        B) 3        C) 4       D) 5       E) 6

 

12. Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.

B) Bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak.

C) Gülü seven dikenine katlanır.

D) Kimse bana yanmaz bu gurbet diyarında.

E) Su insanı boğar, ateş yakarmış.

 

13. Bütün bildiklerimi anlatayım sana;

      Ağlamaktan vazgeçmezsen seni
                I                  II
      Gün ışığı girmez bir yere kapatacaklar
                         III
      Yurttan uzak bir mahzende yaşayacaksın

       O zaman bol bol ağlarsın gerçek talihsizliğine
                                    IV
       Düşün bunları felaket gelip çatınca
                                         V
        Beni kabahatli görme, aklını başına devşir

Yukarıdaki dizelerde geçen numaralandırılmış sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük isim-fiil ekini almıştır.

B) II. sözcük birleşik kipli bir sözcüktür.

C) III. sözcük geniş zamanın olumsuzluk ekini almıştır.

D) IV. sözcük çekimli bir fiildir.

E) V. sözcük zarf-fiil (ulaç) eki almıştır.

 

14. Ağlamak için gözden yaş mı akmalı?

      Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı?

      Sevmek için güzele mi bakmalı?

      Çirkin bir tende güzel bir ruh, kalbi bağlayamaz mı?

      Hasret; özlenenden uzak mı kalmaktır?

      Özlenen yakındayken hicran duyulamaz mı?

      Hırsızlık; para, mal mı çalmaktır?

      Saadet çalmak, hırsızlık olamaz mı?

      Solması için gülü dalından mı koparmalı?

      Pembe bir gonca iken gül dalında solmaz mı?

      Öldürmek için silah, hançer mi olmalı?

      Saçlar bağ, gözler silah, gülüş, kurşun olamaz mı?

Yukarıdaki dizelerde fiilimsi (eylemsi) olan kaç sözcük vardır?

A) 7        B) 8        C) 9        D) 10       E) 11

 

15. Bir dala konmuştu karga cenapları;
                         I               
      Ağzında bir parça peynir vardı.
                                             II
      Sayın tilki kokuyu almış olmalı;

      Ona nağme yapmaya başladı:
                              III       IV
      "Ooooo! Karga cenapları, merhaba!
      
       "Ne kadar güzelsiniz; ne kadar şirinsiniz
                              V

Yukarıdaki dizelerde geçen numaralandırılmış sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiştir.

B) II. sözcük görülen geçmiş zaman kip ekini almıştır.

C) III. sözcük isim-fiil ekini almıştır.

D) IV. sözcük kökü isim olan türemiş bir fiildir.

E) V. sözcük isim soylu bir sözcük olup ek-fiil alarak yüklem olmuştur.

 

16. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı
          I
      Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
                                   II
      Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
        III                                 IV
      Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle
                                                       V

Yukarıdaki dizelerde geçen numaralandırılmış sözcüklerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük ek fiil alarak yüklem olmuş bir zamirdir.

B) II. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.

C) III. sözcük çekimli bir fiildir.

D) IV. sözcük isim-fiil eki almıştır.

E) V. sözcük zarf-fiil eki almıştır.

 

17. Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda (I)

      Can korkusu geçmez ovamızda, dağımızda (II)

      Her gûşede bir şir yatar toprağımızda (III)

      Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz (IV)

      Osmanlılarız can verir nâm alırız biz. (V)

Yukarıdaki şiiri oluşturan dizelerin hangisinde çatı aranmaz?

A) I        B) II       C) III       D) IV      E) V

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi deyimden oluşmuş birleşik bir fiil değildir?

A) Görevine zamanında gelmeyen memuru vali açığa aldı.

B) Yaşanan hadise ile ilgili çaktırmadan çocukların ağzını yokladı.

C) Bütün projelerini geçici bir süreliğine askıya aldı.

D) Hiçbir iş yapmayan bazı kişiler akşama kadar çene çalar.

E) Buzda dikkat etmeyince çocuğun ayağı kaydı.

 

19. Yitik bir ezgisin sadece,

      Tüketilmiş ve düşmüş gözden.

      Düşlerinde bir çocuk hıçkırır

      Gece camlara sürtünürken;

      Çünkü hiç bir kelebek

      Tek başına yaşayamaz sevdasını,

      Severken hiçbir böcek

      Hiçbir kuş yalnız değildir;

      Ölümdür yaşanan tek başına,

      Aşk iki kişiliktir.

Yukarıdaki dizelerde ek fiil almış kaç sözcük vardır?

A) 1       B) 2        C) 3        D) 4        E) 5

 

20. Aşağıdakilerden hangisi öznesine göre fiil çatıları içerisinde yer almaz?

A) Etken Fiiller

B) Edilgen Fiiller

C) Dönüşlü Fiiller

D) İşteş Fiiller

E) Geçişli Fiiller

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-A 4-D 5-A 6-B 7-C 8-A 9-B 10-B 11-D 12-E 13-C 14-E 15-B 16-E 17-A 18-E 19-D 20-E

Ayrıca bakınız

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder